Mehiläisen työvalmentaja tukee työuran muutostilanteissa

Ammatillinen kuntoutus tukee ja mahdollistaa joko omaan työhön paluun tai siirtymisen uusiin työtehtäviin, jos työssä jatkaminen on terveydellisistä syistä tai motivaatiotekijöistä johtuen uhattuna. Työssä jatkamisen polku suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Kuntoutus voi sisältää vaihtoehtoja työkokeilusta uudelleenkoulutukseen. LähiTapiola ja Mehiläinen ovat tehneet jo vuosia tiivistä yhteistyötä liikenne- ja tapaturmakuntoutuksen asiakkaiden työhön paluun edistämiseksi.

Mehiläisen työvalmentaja Sari Väisänen kokee työvalmentajan työn erittäin antoisana ja mielenkiintoisena, jossa ei kahta samanlaista työpäivää taatusti tule. Työvalmentajat toimivat osana työterveyshuoltoa tukien työntekijää tilanteessa, jossa työssä jatkaminen on uhattuna.

- Koen, että minulla on etuoikeus saada kulkea ihmisten rinnalla heidän muutosten poluillaan esimerkiksi kohti uusia työllistymisen mahdollisuuksia. Työkyvyn heikentyminen tai työn menetys voivat olla isoja kriisejä. Useimmiten asioiden käsitteleminen ja uusien työmahdollisuuksien hahmottaminen yhdessä avaa uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia oman urapolun rakentamiseen. Parasta työvalmentajan työssä on ehdottomasti se onnistumisen ilo, kun asiakas alkaa uskoa itseensä ja rohkaistuu ottamaan askelia kohti uudenlaisia työuramahdollisuuksia.

LähiTapiolan mahdollistama ohjauksellinen tuki

Virpi Lehdon työura mieluisissa floristin työtehtävissä koki käänteen, kun hänellä alkoi ilmetä iho-oireita työssään. Lopulta oireet vain pahenivat ja hänellä diagnosoitiin koristekasveista johtuva allerginen kosketusihottuma, ammattitauti. Uusien urapolkujen pohtiminen oli edessä.

- Ei ollut aluksi helppoa sopeutua tilanteeseen, kun täytyi jäädä työstä pois. Teinhän työtä, josta pidin kovasti, Virpi kuvailee tilannettaan.

Virpille myönnettiin ammattitaudin perusteella tuki ammatinvaihtotilanteeseen LähiTapiolasta. Ammatillisen suunnitelman aikaansaamiseksi ja sen toteuttamiseksi Virpi ohjattiin Mehiläisen työvalmennuspalveluihin. Yhteistyö työvalmentaja Sari Väisäsen kanssa alkoi.

Virpin osaamista, vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita kartoitettiin yhteisillä tapaamisilla. Virpiä kiinnosti heti alusta alkaen toimiminen lasten ja nuorten parissa, josta hänellä olikin jo lastenhoitajan työn kautta hieman kokemusta. Suunnitelmaksi muotoutui koulunkäynninohjaajan tehtävät. Työllistyäkseen kasvatusalan tehtäviin Virpi tarvitsi myös uudelleenkoulutuksen.

- Työkyvyn heikentyminen tai työn menetys voivat olla isoja kriisejä. Useimmiten asioiden käsitteleminen ja uusien työmahdollisuuksien hahmottaminen yhdessä työvalmentajan kanssa avaa uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia uuden urapolun rakentamiseen, Sari kertoo.

Kohti koulunkäynninohjaajan ammattia

Suunnitelmaa varmentamaan päätettiin lähteä etenemään työkokeilulla. Virpin työkokeilu koulunkäynnin ohjaajana oululaisessa peruskoulussa kesti 5 kuukautta, jonka aikana huomattiin, että työ soveltuu Virpin terveydentilalle.

- Työkokeilu on todella tärkeä, siinä saa tietää todellisen työnkuvan, Virpi toteaa.

Työkokeilun jälkeen Virpi pääsi opiskelemaan kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaksi, josta hän valmistui kesäkuussa 2022. Työkokeilun ja opintojen ajalta hän sai LähiTapiolalta korvausta.

- Opiskelu oli antoisaa, vaikka aluksi kovasti jännitti. Intoa riitti oppia uutta loppuun asti. Koulutuksen pituus oli minulle juuri sopiva. Halusin valmistua nopeasti, Virpi kertoo.

Opintojen aikana Virpi kerrytti osaamistaan myös monikulttuurisessa ympäristössä työharjoittelun merkeissä suomalaisessa kotikoulussa Espanjassa.

- Oli hienoa nähdä, miten suomalaiset lapset ja nuoret opiskelivat vieraan kulttuurin keskellä ja myös kokea, miten yhteisöllisyys keskenään muodostuu. Sain olla tukemassa ja ohjaamassa heidän opiskelujen etenemistä. Tämä kaksi kuukautta kestävä harjoittelujakso toi itsevarmuutta työhöni ja minulle vahvistui tunne, että todellakin olen löytänyt työn, jossa voin käyttää vahvuuksiani.

Virpi työskenteli Suomessa myös ukrainalaisten lasten koulunkäynninohjaajana.

- Oli huikea kokemus ohjata oppilaita, joiden kanssa ei ollut yhteistä kieltä, vain elekieli. Haluan kohdata rohkeasti jokaisen persoonan ja auttaa aidosti. Osaan olla turvallinen, vahva aikuinen ja tukea oppilaita koulunkäynnissä.

Uusi ammatti ja työura edessä

Virpi työllistyi valmistumisen jälkeen peruskouluun oppilaan henkilökohtaiseksi avustajaksi. Työvalmentaja Sari painottaa, että avainasemassa on ollut Virpin oma aktiivisuus, motivaatio ja rohkeus edetä uusia ammatillisia haasteita kohti. Työvalmentajan työssä onkin Sarin mielestä palkitsevinta juuri se, kun näkee toisen löytävän uuden uran ja suunnan työelämälle.

- Olit suurena tukena suunnittelemassa minulle uutta työsarkaa. Rauhallisella, levollisella luonteellasi ja positiivisella asenteellasi loit minulle tunteen, että asiat järjestyvät hyvin. Koin, että minusta pidettiin hyvää huolta ammattilaisen käsissä. Uusi työ tuntuu mielekkäältä ja haasteelliselta. On ihanaa, kun saan työskennellä ihmisten parissa isossa työyhteisössä, jossa on mukavia työkavereita. Ja mikä parasta, saan auttaa suloisia pieniä ihmislapsia opiskelujen etenemisessä, Virpi kuvailee.

Ammatilliseen kuntoutukseen liittyen Virpi toteaa vielä lopuksi:

- Olen todella kiitollinen, että pääsin LähiTapiolan tukemaan ammatilliseen kuntoutukseen ja uudelleenkoulutukseen. Sain LähiTapiolasta myös erittäin asiantuntevaa ja yksilöllistä palvelua. Lisäksi olen kiitollinen, että olen löytänyt itselleni sellaisen työn, jossa on tarpeeksi haastetta, mahdollisuus kouluttautua ja edetä alalla. Muutokseen ei ollut helppo sopeutua. Jouduin luopumaan työstä, joka oli mieluinen. Kyllä tätä asiaa täytyi suuresti pohtia. Koin kriisin, mutta siitä olen päässyt yli ja nyt tuntuu, että elämä on parempaa. Näinhän sen pitikin mennä.

Virpi Lehto

Tekstin on kirjoittanut työvalmentaja Sari Väisänen Oulun Mehiläisestä.