För individen
För individen


Framförhållning

Hälsokontroller,
Enkäter,
Välbefinnandeanalyser,
Kartläggningar av arbetsförmåga

Förebyggande

Motivering och coachning för individer.
Förebyggande handledning och rådgivning.

Företagshälsoinriktad sjukvård

Helhetsinriktad behandling av sjukdomar.

Delaktighet

Individen deltar själv i upprättandet av planen för arbetsförmåga och arbetshälsa.Våra kunder berättar


Blogg


Välbefinnande från Mehiläinens tjänstebutik

Gå till butiken

Vi tillhandahåller tjänster inom välbefinnande i arbete för såväl individens och arbetsgemenskapens behov som för utvecklandet av ledarskap och chefsarbete.Ta kontakt

Om du vill boka tid för ett möte och diskutera vidare om de Arbetslivstjänster som passar bäst för ditt företag, ta kontakt med oss.

Telefon (växel): 010 414 0112 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min)
E-post: myynti@mehilainen.fi

Försäljningens kontaktuppgifter