Digitala tjänster

Ledande digitala tjänster för individer, arbetsgemenskaper och ledarskap.

Mångfald

Nya servicekanaler medför flexibilitet som stöd till traditionella tjänster.

Teknik

Frigör tid för bemötande av kunden och möjliggör en effektivare uppföljning av vården.

Ledning av arbetsförmåga

Med hjälp av digitala tjänster stöder vi ledning av arbetsförmågan.

Kundorientering

Vi utvecklar våra digitala tjänster utifrån våra kunders behov.

Digitala tjänster inom företagshälsovården

Mehiläinens mål är att erbjuda högklassiga hälsotjänster som passar in sömlöst i kundernas vardag. Vi erbjuder våra kunder de mest heltäckande, modernaste och effektivaste digitala arbetsredskapen för smidigare ledning av arbetsförmåga och besök till företagshälsovården. Den unika helheten innehåller verktyg för chefer, anställda, personaladministrationen och ledningen.

Digitala tjänster för att stödja ledningen och ledningen av arbetsförmåga

FöretagsMehiläinen

FöretagsMehiläinen är en avgiftsfri nättjänst för våra företagskunder som gör företagets viktigaste uppgifter tillgängliga för kunden i sammanfattad form och i realtid. Med hjälp av den är det möjligt att följa upp till exempel genomförda hälsokontroller, anställda som är frånvarande upprepade gånger eller länge på grund av sjukdom samt realiserade kostnader på åtgärdsnivå.

Läs mer om FöretagsMehiläinen

Kompass-verktyg

Mehiläinens Kompass-verktyg stöder hanteringen av arbetsförmåga genom att erbjuda ett enkelt sätt att identifiera och förebygga risker med arbetsförmågan. Dessutom bidrar de till effektivt informationsflöde mellan personalförvaltningen och företagshälsovården.

Bekanta dig med Kompass-verktygen

Radar för välmående

Radarn för välmående erbjuder riktat stöd genom riskbaserad situationskartläggning. Den algoritmbaserade modellen förutspår sannolikheten för behov av åtgärder för att stödja arbetsförmågan, och dess mål är att hjälpa patienter att upprätthålla sin hälsa och arbetsförmåga.

Läs mer om Radarn för välmående

Digitala tjänstekanaler och tjänster för er personal

MinMehiläinen är Mehiläinens avgiftsfria och trygga webbtjänst och mobilapp som håller ordning på hälsoinformationen både för dig och dina närmaste. MinMehiläinen-appen har branschens överlägset bästa användarupplevelse.

I tjänsten kan du:

 • uträtta ärenden på Digikliniken 24/7, året runt
 • förnya recept
 • boka tid, anmäla dig till mottagningen och se var mottagningen finns
 • be den behandlande läkaren ringa upp dig gällande den pågående behandlingen.

Dessutom kan du på MinMehiläinen lätt hitta information om:

 • besökshistorik
 • undersökningsresultat
 • röntgen- och magnetbilder
 • vaccinationsuppgifter
 • läkarordinationer
 • läkare och skötare som har behandlat dig.

Tjänsten påminner också om hälsorelaterade ärenden och tidsbokningar samt fungerar som en kommunikationskanal med det egna företagshälsovårdsteamet. Via tjänsten kan du boka tid hos en medlem i ditt företagshälsovårdsteam, förnya recept och ställa frågor om saker du undrar över efter mottagningsbesöket. Via MinMehiläinen-mobilappen får dina anställda och deras familjer även tillgång till Mehiläinens prisvärda mobilförmåner.

Läs mer om MinMehiläinen i företagshälsovården

Ta i bruk MinMehiläinen

På Digiklinikens Företagshälsovårdsstation betjänar företagsläkare, företagshälsovårdare och företagsfysioterapeuter kl. 7–19. Andra tider betjänar allmänläkare och sjukskötare 24/7. En automatiserad bedömning av vårdbehovet, eller hälsoenkät, styr den anställda direkt till rätt företagshälsovårdsexpert, vilket är avgiftsfritt för företag. Tjänsten fungerar utan tidsbokning enligt jourprincipen och du kan besöka Digiklinikens Företagshälsovårdsstation oberoende av tid och plats.

Användning av Digiklinikens Företagshälsovårdsstation sparar tid och resekostnader och hjälper till att undvika onödiga resor när man är sjuk. Enkel tillgång till tjänsten är en fördel, särskilt i speciella situationer, såsom när man är på utlandsuppdrag, hemmakontor eller gör mobilt arbete. I och med ibruktagandet av Digiklinikens Företagshälsovårdsstation förbättras slutanvändarens tillgång till tjänsterna, användningen av företagshälsovårdstjänster blir smidigare och det frigörs tid för företagens utsedda företagshälsovårdsteam att stödja krävande arbetsförmågekunder och för ledning av arbetsförmågan.

Läs mer om Digiklinikens Företagshälsovårdsstation

Med hjälp av den elektroniska företagshälsoenkäten riktas behovet av hälsokontroll och behandling effektivt till de behövande. Enkäten kan genomföras som en del av till exempel lagstadgade periodiska kontroller och nyanställningsundersökningar eller med 1–3 års mellanrum till hela eller en del av personalen. Med hjälp av en effektiv profilering av personalen förbättras vårdens effektivitet och man kan ta itu med förebyggande arbete i tid. Alla anställda som besvarar enkäten får en personlig hälsoplan.

Läs mer om den elektroniska företagshälsoenkäten

Våra företagshälsovårdskunder kan börja använda chefschatten, via vilken cheferna får snabbt samtalsstöd och allmänna råd för sitt chefsarbete från företagshälsovårdare. Tjänsten finns i MinMehiläinen-appen och dess ibruktagande avtalas företag för företag.

Bekanta dig med chefschatten

I Digiklinikens chatt Sköt om ditt eget välbefinnande får du samtalsstöd med låg tröskel.

Experterna på psykiskt välbefinnande vid Mehiläinen är fortbildade företagshälsovårdare och sjukskötare. En expert kan vara en god samtalspartner när du behöver stöd i något som oroar dig. Alla samtal är konfidentiella.

Bekanta dig med chatten Sköt om ditt eget välbefinnande

För närvarande erbjuder vi 13 olika förebyggande program som stöder hälsan och arbetsförmågan. Det finns program med fyra olika teman: näring och viktkontroll, psykiskt välbefinnande och sömn, ökning av fysisk aktivitet samt minskning av rusmedelsintag. Programmen pågår i 12–16 veckor och är tillgängliga även på engelska och svenska. Videoinnehållen är på finska och man kan välja undertexter på finska eller engelska till dem.

Förebyggande program som stöder hälsan och arbetsförmågan ingår i våra samtliga avtal om företagshälsovård. Arbetstagarens behov av stöd kan till exempel komma upp under ett besök till företagshälsovården eller en hälsokontroll. Om företaget använder Radarn för välmående kan den också användas för att identifiera behovet av stöd hos den anställda. Arbetstagaren kan också kontakta företagshälsovårdaren via den nya chatten Stöd i livsstilsförändringar på MinMehiläinens Digiklinik. Stödformen och programmet väljs alltid efter individuellt behov.

Läs mer om våra coachningsprogram

I MinMehiläinen-appen erbjuder vi våra företagshälsovårdskunder enkäten Välbefinnandepulsen vars mål är att hjälpa kunden att fundera över och följa upp sitt eget välbefinnande. Med hjälp av Välbefinnandepulsen får kunden på några minuter en snabb bedömning av sitt eget välbefinnande. Välbefinnandepulsen har utarbetats av Mehiläinens företagshälsovårdspersonal.

Läs mer om Välbefinnandepulsen

Vi på Mehiläinen vill att du ska må bra på alla sätt. MinMehiläinens gratis videobibliotek erbjuder hjälp med låg tröskel för att stödja och främja det egna välbefinnandet. De över 120 videorna innehåller mångsidig information och tips som hjälper dig att orka och stödjer din psykiska hälsa.

I videobibliotekets videor ger experter tips om fyra olika teman:

 • verktyg för välbefinnande
 • psykiskt välbefinnande i arbetet
 • information om depression
 • information om alkohol

Du kan fritt välja vilka videor du vill se om temana – titta på alla eller bara några av de ämnen som intresserar dig. Videobiblioteket är avgiftsfritt för alla användare av MinMehiläinen. Videobibliotekets innehåll och undertexter finns på finska och engelska.

Bekanta dig med Videobiblioteket

Upplevelser om Mehiläinens digitala tjänster

ChefsKompassen stöder ledningen av arbetsförmåga
i Uleåborgs universitets mångformiga
organisation.

Se kundreferensen

Digitala lösningar är hörnstenarna i ledningen av arbetsförmåga på Tekniska forskningscentralen VTT.

Se kundreferensen

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill boka tid för ett möte och diskutera vidare om de arbetslivstjänster som passar bäst för ditt företag.

Telefon (växel): 010 414 0112 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min)
E-post: myynti@mehilainen.fi

Se försäljningens kontaktuppgifter här