Resenärens viktiga vaccinationer

matkarokotukset

Kom ihåg att kontrollera ditt vaccinationsskydd före resan! Vaccinen mot hepatit A och B, som har utarbetats som skydd mot smittande leverinflammationer är de vanligaste tilläggsvaccinerna som en resenär behöver. Vaccinet mot hepatit A kan ges tillsammans med vaccinet mot hepatit B i samma vaccin. Det finns inget vaccin mot hepatit C.

Så här vaccinerar du dig mot hepatit

Du kan boka tid för vaccination mot hepatit A eller hepatit A och B via tidsbokningen på nätet eller genom att ringa vårt kundtjänstnummer.
Du kan även få vaccinationen utan tidsbokning på de flesta av våra verksamhetsställen. Kontrollera om det på verksamhetsstället finns vaccin genom att ringa Mehiläinens kundtjänst.

Boka tid till vaccination mot hepatit A

Boka tid till vaccination mot hepatit A och B

Se vaccinationspriser

Hepatit A-vaccin

Vaccinationsserien mot hepatit A omfattar två vaccindoser, varav den andra ges 6–12 månader efter den första. Efter två vaccindoser behövs ingen stärkande vaccination eftersom vaccinationsskyddet enligt den senaste informationen är livslångt. Skyddet utvecklas inom 2–4 veckor efter den första vaccinationen. För att optimera skyddet ska den första dosen ges senast 2 veckor före resan. Den andra dosen ger ett långvarigt skydd.

Hepatit A

Hepatit A är en leverinflammation orsakad av virus, som särskilt bland vuxna är långvarig och orsakar kraftiga symtom. Hos barn under skolåldern är sjukdomen märkbart lindrigare, men små barn utsöndrar viruset under en lång tid och smittar därför andra personer. Hepatit A orsakas ofta av mat och dryck som har förorenats av virus, grönsaker som har tvättats i förorenat vatten, iskuber tillverkade av förorenat vatten samt bristfälligt tillredda musslor och ostron. Smittan kan även överföras via smutsiga händer eller i toaletter från en person till en annan. Man bör särskilt ta hänsyn till risken för smitta när man reser till utvecklingsländer, de södra eller östra länderna i Medelhavsområdet och till Baltikum. Hepatit A-vaccinet ger ett mycket bra skydd mot smitta.

Hepatit B

Hepatit B är också en leverinflammation orsakad av virus och som smittar via blodkontakt. Hepatit B och C kan förebyggas genom att undvika direktkontakt med smittat blod samt genom att undvika så kallat riskbeteende (användningen av intravenösa droger, oskyddat sex, tatueringar och piercingar med redskap som inte är steriliserade, använda nålar eller andra sjukvårdsredskap i sjukhus i utvecklingsländer). En del av de insjuknade förblir bärare av viruset; detta förekommer särskilt bland småbarn. Hos några av bärarna utvecklas senare en kronisk leverinflammation som märkbart ökar risken för att insjukna i levercirros eller levercancer.

Även om hepatit B inte sprids så enkelt är ändå cirka var trettonde person på jorden smittbärare. Eftersom sjukdomen till sin natur dessutom är mycket allvarlig ingår vaccinet allmänt i vaccinationsprogrammet för barn och det anses även som nödvändigt som resevaccin, särskilt bland tonåringar.

A och B-vaccin

Vaccinationsserien mot hepatit A och B omfattar tre vaccindoser, av vilka den andra ges en månad efter den första och den tredje efter sex månader. Enligt den senaste informationen behövs ingen stärkande vaccination efter den tredje dosen.

Malaria och andra resenärsvaccinationer

Behovet av resenärsvaccinationer och andra förebyggande vaccin varierar enligt destination. Vaccinationsbehovet påverkas av såväl destinationslandet som övernattningsstället och av om du rör sig i städer eller på landsbygden. I Finland utgör vaccin mot stelkramp och difteri en av grundvaccinationerna, vars vaccinationsskydd alltid borde vara i kraft. Stärkande poliovaccination behövs om destinationen är ett land där det förekommer polio. Hepatit A-vaccin ingår också i resenärens basvaccinationer.

Beroende på hur exotiskt resmålet är och hurudan resan är kan det även krävas hepatit B-vaccin eller A och B-vaccin, vaccin mot tyfoidfeber, vaccin mot japansk encefalit, vaccin mot meningokocker samt vaccin mot gula febern. Några länder kräver en officiell stämpel i vaccinationspasset för den senast nämnda.

Rabiesvaccin krävs mer sällan. De här vaccinationerna kan vara nödvändiga om resenären rör sig utanför turistmålen i områden där sjukdomen förekommer eller vistas i primitiva förhållanden.

Om det är frågan om en resa i skärgården eller i områden där det förekommer fästningar kan det finnas skäl att ta ett ”fästingvaccin” som skydd mot fästingfeber.

Profylaktisk medicin mot malaria rekommenderas i vissa länder eller delar av dem. Du får recept av en läkare.

Om du reser utanför Europa, till mer exotiska resmål, ska du kontrollera om du behöver något av följande vaccin:

• vaccin mot gula febern (kan vara obligatorisk vid resor till vissa länder)
• Vaccin mot japansk encefalit
• vaccin mot tyfoidfeber
• vaccin mot kolera
• vaccin mot polio
• vaccin mot meningokocker

Resevaccinationer för barn

Minst de grundvaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet, det vill säga vaccin mot difteri, stelkramp och mässling, påssjuka och röda hund och dessutom bör man ta det schemalagda MPR-vaccinet för barn mellan 6 och 12 månader innan man åker på semester med barn. Särskilt vad gäller små barn lönar det sig att diskutera med läkare om behovet av vaccinationer.

Läs mer om vaccinationer som rekommenderas i olika länder på THL:s webbplats. 

Läs mer: Vaccinationer för barn och spädbarn

Vaccinationer på Mehiläinen

Mehiläinens tjänster omfattar vaccinationsrådgivning och olika vaccinationer. Vid de flesta verksamhetsställena finns även en reseläkare och en vaccinationsskötare som kan ge dig den senaste informationen och ett personligt vaccinationsprogram för de vaccinationer som krävs för resmålet. I Resenärskliniken i MinMehiläinen kan du kartlägga vaccinations- och medicineringsbehovet för ditt resmål tillsammans med en kunnig skötare.
De flesta vaccinen kräver flera doser och ju mer exotiskt resmålet är, desto tidigare lönar det sig att börja skaffa sig ett vaccinationsskydd, vid resor till tropikerna redan ett par månader före resan. Inför resor till närområden räcker det med att ta vaccinerna två veckor före resan.

Nästan alla Mehiläinens verksamhetsställen erbjuder vaccinationer. En sjukskötare eller hälsovårdare kan ge vaccin mot stelkramp, difteri, polio samt hepatit A och B vid de flesta av Mehiläinens verksamhetsställen utan tidsbokning. Om personen som ska vaccineras är gravid, allergiker eller använder något speciellt läkemedel ges vaccinet av en läkare. Det lönar sig att ta med gamla vaccinationsuppgifter till mottagningen.

Du kan enkelt se vaccinationer på Mehiläinen och vaccinationernas giltighetstid i MinMehiläinen.

Inför varje höst tillverkas nya influensavaccin som hjälper mot influensaviruset för året i fråga och vaccinationen bör helst göras senast i november innan en influensaepidemi bryter ut.