Mehiläinen som arbetsgivare

Mehiläinen vill vara den bästa arbetsplatsen med ett inspirerande arbetsklimat, och där var och en uppskattar varandra. En välmående och engagerad personal utgör grunden för koncernens alla tjänster.

Vår verksamhet inom arbetshälsa är målinriktad och långsiktig. I vår verksamhet inom arbetshälsa granskar och arbetar vi varje år med teman som påverkar arbetshälsan och andra frågor som dyker upp. Vi uppmuntrar personalen att utveckla sin egen verksamhet och att erbjuda stöd tidigt när arbetsgemenskapen ställs inför utmaningar.

Den totala belöningen

Inom Mehiläinen består den totala belöningen av ett antal faktorer, till exempel ett intressant arbete och ett gott ledarskap, möjligheter till utveckling, personalförmåner och belöningssystem.

Grundlönen baserar sig på arbetets svårighetsgrad, en personlig del och på särskilda faktorer som grundar sig på specialkompetensen. Sedan 2007 har hela personalen erhållit en resultatlön.

Verksamhetens kvalitet

Sedan våren 2005 omfattas Mehiläinens verksamhet av kvalitetsstandarden ISO 9002:2008 i en omfattning som är unik inom finländsk hälso- och sjukvård.

Inom Mehiläinen har miljöansvaret utvecklats systematiskt som en del av Mehiläinens kvalitetssystem. Miljöcertifikatet ISO 14001 omfattar alla Mehiläinens läkarcentraler och sjukhus.

Som aktör inom den privata hälso- och sjukvården är Mehiläinen en föregångare inom patientsäkerhet. För att utveckla och garantera patientsäkerheten följer vi även upp, bedömer och utvecklar vårdprocesserna enligt kvalitetssystemen. Vi använder till exempel det nationella rapporteringssystemet om negativa händelser och farliga situationer, HaiPro.