Arbetspraktik hos Mehiläinen

Lärande på arbetsplatsen

Mehiläinens mål är att ur den privata sektorns perspektiv erbjuda högkvalitativa, välplanerade och väl genomförda perioder av lärande på arbetsplatsen för studerande inom social-, hälso- och sjukvårdsbranschen som är i början av deras karriärväg.

På våra totalt knappt hundra enheter runtom i landet strävar vi också efter att öka och stödja perioderna av lärande på arbetsplatsen för branschens studerande. Vi hoppas att du kan dela dina senaste kunskaper med oss ​​och samtidigt öka din kompetens med de färdigheter du får från oss!

Förutom lärande på arbetsplatsen kan du på Mehiläinen också göra t.ex. ett lärdomsprov, vilket du kan avtala om separat med enhetschefen på ifrågavarande enhet.

Det är lätt att söka till Mehiläinen för en period av lärande på arbetsplatsen. Kontakta i god tid direkt den enhet där du vill ha en praktikplats. Genom de bifogade länkarna hittar du information om enheterna och kontaktpersonerna för de olika verksamhetsområdena. Kontakten med studerande sköts antingen av enhetens utsedda ansvariga för samarbetet med läroanstalter eller av enhetens chef.

Verksamhetsställen