Lediga tjänster för närvårdare

Närvårdaren är bokstavligt talat nära människan. I yrket ger man en liten del av sig själv till varje möte. Det är ett givande och meningsfullt arbete, där man möts som människa till människa och gör livet värt att leva.

En närvårdares arbete hos Mehiläinen

Närvårdarens arbete är mångsidigt, ofta krävande, eftersom närvårdaren möter människan i dennas vardag. Därför behövs förutom omfattande expertis också en särskild handlingsinriktad attityd.

Närvårdare är extremt värdefulla yrkespersoner vars välbefinnande är viktigt för oss. Vi lyssnar gärna på våra vårdgivares synpunkter och förslag för att kunna erbjuda en ännu bättre och mer högkvalitativ livskvalitet till våra kunder. Närvårdare har omfattande och mångsidig kompetens, vare sig det gäller högkvalitativ vård, interaktionsfärdigheter, smidiga vardagliga rutiner eller omsorg om våra kunder.

Vi har livet som uppgift. Känner du likadant? Kom i så fall och jobba med oss.

Förståelse börjar med empati

Ibland berättar man om nya saker som har hänt och pratar. Ibland lyssnar man bara. Närvårdare känner kundens behov och förstår dem. Ofta skapas även vänskapsband.

Upptäck vad det var som influeraren Nelli Orell fick reda på om arbetet som närvårdare efter att ha besökt närvårdare Essis arbetsplats Ykköskoti, där det bor personer som deltar i missbruks- och psykiatrisk rehabilitering.

Läs mer

Yrkeskunnig vård är grunden för allt

Närvårdaren övervakar kundens hälsa noga och utför även behandlingsåtgärder såsom sårvård och rehabilitering. Arbetet är ansvarsfullt och kräver precision och kunskap, men är mycket givande.

Upptäck vad det var som influeraren Mikael Renwall fick reda på om arbetet som närvårdare efter att ha besökt närvårdarstuderande Annas arbetsplats Mainiokoti, där de boende är äldre.

Läs mer

Omsorg är att bry sig om

Närvårdaren har ett särskilt ansvar för människors grundläggande behov och renligheten i boendemiljön. Omsorgen är närvarande i varje ögonblick.

Upptäck vad det var som influeraren Rosanna Kulju fick reda på om arbetet som närvårdare efter att hon bekantat sig med närvårdaren Miskas arbetsdag i Kotipalvelu Mehiläinen hos kunder som får vård hemma.

Läs mer

Vardagen är inte bara rutiner

Det dagliga arbetet som närvårdare innefattar bland annat att skriva rapporter, organisera och ordna, men också utmanande situationer och beslut som kräver prioritering, för vilka du får nödvändig utbildning och stöd från din chef och ditt team.

Upptäck vad det var som influeraren Dokke Tas fick reda på om arbetet som närvårdare efter att ha besökt närvårdarstuderande Cassandras arbetsplats på Onnikoti för personer som har eller har fått en funktionsnedsättning.

Läs mer

Arbetsplatser för närvårdare på Mehiläinen

Vare sig du drömmer om att arbeta med barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, äldre eller till och med i kundtjänsten på en läkarcentral, erbjuder Mehiläinen Finlands de mest omfattande och flexibla arbetstillfällena för närvårdare och studerande inom branschen.

Hos oss kan du utnyttja och utveckla dina yrkeskunskaper på ett omfattande sätt. Vi investerar i våra anställdas välbefinnande på arbetsplatsen och tar väl hand om dig. Du är en viktig och värdefull del av vårt glada arbetsteam och din chef är ditt stöd i din vardag.

Du är varmt välkommen att arbeta för oss! Läs mer om närvårdarnas arbetstillfällen i Mehiläinen.

Mainiokoti-hemmen erbjuder boende- och omvårdnadstjänster för äldre och skapar bättre omvårdnad för äldre i Finland. Vi ger varje boende möjlighet att leva ett gott liv på sitt eget sätt. Vårt mål är att vara kvalitetsledande och den attraktivaste arbetsplatsen inom branschen.

Hos oss på Mainiokoti får du utföra dagligt vårdarbete och utveckla verksamheten i vår enhet i samarbete med andra teammedlemmar. Bra arbetsplatser över hela Finland – kolla in våra lediga arbetsplatser!

Se lediga arbetsplatser

Onnikoti-hemmens uppgift är att göra det möjligt för boende i handikappservice att leva ett individuellt och aktivt liv. Personer som behöver stöd erbjuds ett hem där de kan leva en så givande och trygg vardag som möjligt.

I Onnikoti-hemmen får du göra ett mångsidigt och varierande arbete. Vi satsar särskilt på att introducera våra anställda och alla har möjlighet att påverka verksamheten i enheten.

Vi gör en unik vardag i Onnikoti-hemmen varje dag. Kom och utför ett värdefullt arbete i bostadstjänsterna för personer med funktionsnedsättning!

Se lediga arbetsplatser

I Ykköskoti-hemmen bygger vi en bättre morgondag tillsammans. Vi erbjuder individuell rehabilitering och ett hem från vilket du kan ta sats mot ett självständigare liv. På Ykköskoti-hemmen bemöts rehabiliteringsklienter inom mental- och missbrukarvård med förståelse och empati. Vi vill kommunicera en övergripande respekt för kunderna och ett gott bemötande samt att alla ska få stöd i att leva ett sådant liv som de vill.

De anställda är uppskattande medresenärer vars uppgift inte är att lösa problemen på rehabiliteringskundens vägnar. Tillsammans skapar vi ett gott samspel där rehabiliteringsprocessen är en gemensam sak. Detta återspeglas också i utbildningen, vars innehåll studeras tillsammans med kunderna.

Arbetsplatser inom boendetjänsterna för rehabiliteringsklienter inom mental- och missbrukarvård – bekanta dig med de öppna arbetsplatserna!

Se lediga arbetsplatser

Familars mål är att bygga upp en bättre framtid genom att främja barnens och familjernas välbefinnande tillsammans med dem. Vi erbjuder mångsidiga och effektiva barnskyddstjänster allt från lätt öppenvård inom familjearbete till anstaltsvård på specialnivå.

I Familar är närvårdarna en viktig del av barns och ungas vardag och man arbetar som en del av en mångprofessionell arbetsgrupp. Kom och gör ett verkningsfullt barnskyddsarbete på Familar!

Se lediga arbetsplatser

Hemvård ger individuellt stöd till äldre i vardagliga sysslor
Vi erbjuder även stöd för att ordna ledighet för den äldres närståendevårdare. Arbetet inom hemsjukvården omfattar traditionellt vårdarbete, sjukvårdsåtgärder, läkemedelsbehandling, uppföljning och bedömning av kundernas servicebehov. Arbetet innefattar också mycket samarbete med beställaren och de anhöriga. Arbetet är delvis rörligt, så du behöver vanligtvis ett körkort för arbetet inom hemvården.

Inom hemvården erbjuder vi en omfattande introduktion till alla våra anställda och hos oss kan du genuint påverka planeringen av arbetsschemat. Bekanta dig med närvårdarens arbete i hem- och omvårdnadstjänsterna.

Läs mer

Handikappservice i hemmet erbjuder icke-brådskande arbete för närvårdare
Vill du göra icke-brådskande och personligt vårdarbete där du bara kan fokusera på en patient under hela ditt skift? Så är det att arbeta i ett vårdteam för en patient med andningsförlamning.

En central uppgift för skötaren är att stödja kundens andning med hjälp av en respirator. För detta jobb erbjuder vi en omfattande och individuell introduktion, och ingen tidigare erfarenhet av att hantera hjälpmedel för andning krävs. Dessutom består arbetsuppgifterna av läkemedelsbehandling, basvård och näring vid patientens sida. Bekanta dig med arbetet så som Nella berättat om det (på finska).

Läs mer om hem- och skötersketjänsterna

Tycker du om arbete där du kan lära dig nya färdigheter? I Mehiläinens sköterskeuthyrning erbjuder vi dig ett brett utbud av olika arbetsuppgifter på våra olika arbetsobjekt.

I gigarbetet kan du påverka var och när du arbetar. Vi erbjuder olika anställningsformer, där du kan välja det som passar din livssituation bäst. I Mehiläinens sköterskeuthyrning erbjuder vi arbetsskift i till exempel servicehus och boendeenheter, hemsjukvården och bäddavdelningar.

Titta på videon för att se vad närvårdaren Nea berättar om sitt gigarbete inom sköterskeuthyrningen och kolla in sköterskeuthyrningen på vår webbplats.

Bekanta dig med sköterskeuthyrningen på finska

På Mehiläinens läkarcentral arbetar närvårdaren i kassan och kundtjänstarbetet i receptionen på mottagningarna och per telefon. Dessutom deltar närvårdare i patientarbetet som assistent och självständigt i tillämpliga delar och tar hand om klientens vårdväg på ett heltäckande sätt.

Kundtjänstcentret för Mehiläinens läkarcentraler är hjärtat av Mehiläinen, där vi betjänar våra kunder via telefon i ett brett spektrum av frågor rikstäckande, från söder till norr. Våra verksamhetsställen finns i Åbo, Björneborg, Vasa, Borgå och Helsingfors.

Våra servicerådgivare hjälper till att hitta bästa möjliga expert och service för vår kund. Lär känna våra servicerådgivares mångsidiga arbete.

Läs mer på finska

I Harjun Terveys i Päijänne-Tavastland arbetar en närvårdare på social- och hälsovårdscentralens mottagningar och inom servicerådgivningen. Närvårdare håller en självständig mottagning där de gör sårvård, ta bort stygn, spolar öronen och genomför hörseltester. De har också assisterande uppgifter, till exempel med att hjälpa läkare vid ingrepp.

I Siikalatva finns arbete för närvårdare på hälsovårdscentralens akutbäddavdelning, inom familjearbete och i hem- och skötersketjänster för äldre. Du kan också vara en del av Diamantteamet, där du får arbeta i alla dessa! Och bäst av allt, du kan byta arbetsuppgift smidigt utan att behöva byta arbetsgivare.

Länsi-Pohja centralsjukhus i Kemi erbjuder möjligheter för närvårdare att arbeta inom specialiserad sjukvård på bäddavdelningar.

Bekanta dig med våra närvårdare

Var och en av oss på Mehiläinen är olika. Men en sak förenar oss alla – vi har livet som uppdrag. Känner du likadant? Kom i så fall och jobba med oss. Lär känna våra närvårdare på vår finska sida.

Lediga tjänster för närvårdare

Se arbetsplatser för närvårdare på vår finska sida.

Läs mer