Mehiläinen som arbetsgivare

Som arbetsgivare är Mehiläinen – även enligt de anställdas egna beskrivningar – flexibel, pålitlig och framåtskridande. Vår personal trivs genuint, och chefsarbetet och sammanhållningen i vår arbetsgemenskap hör till våra styrkor.

Mehiläinen som arbetsgivare och arbetsplats

Som arbetsgivare är Mehiläinen – även enligt de anställdas egna beskrivningar – flexibel, pålitlig och framåtskridande. Vår personal trivs genuint, och chefsarbetet och sammanhållningen i vår arbetsgemenskap hör till våra styrkor. Vi satsar på arbetstagarnas välbefinnande som helhet samt deras möjligheter att utvecklas och lysa i sitt arbete.

Över 100-åriga Mehiläinen är en traditionell, men snabbt utvecklande och växande vägvisare inom sitt område. Hos Mehiläinen kan du utnyttja dina yrkeskunskaper på ett omfattande sätt. Vi erbjuder intressanta och varierande arbetsuppgifter och karriärmöjligheter för många yrkesgrupper inom olika affärsområden runtom i Finland.

Vi på Mehiläinen har livet som uppdrag. Känner du likadant? Kom i så fall och jobba med oss.

Läs mer om karriärmöjligheter

Mehiläinen är beprövat en ideal arbetsgivare

Mehiläinen har länge visat engagemang som arbetsgivare, och vi vill vara den ideala arbetsgivaren inom hälso- och sjukvårdssektorn. Vi är också stolta och tacksamma för erkännanden från utanför organisationen.

Läs mer

Inspirerande ledarskap och kompetensutveckling

Varje anställd har rätt till ett gott ledarskap. Våra chefer är stödjande i alla situationer, och bra ledarskap inkluderar ledning av framgångar och skapande av inspirerande arbetsklimat och laganda.

Vi bygger karriärvägar tillsammans, vilket gör att vi kan erbjuda nya utmaningar till anställda som vill utöka sin kompetens.

Läs mer

Vad säger våra yrkespersoner om oss?

Hos oss syns teamarbetet i varje skift och lagandan är god. Vi behandlar våra arbetskamrater med förståelse och hjälper dem alltid när det behövs. Nya anställda och inhoppare är hjärtligt välkomna!

Miira, Närvårdare

Arbetsgivarens värdelöfte på Mehiläinen

Vi på Mehiläinen bygger tillsammans den bästa platsen för yrkespersoner. Detta gör vi genom att leda rättvist och ha ett kompromisslöst förhållningssätt till kvalitet. Vi får saker gjorda i en fungerande arbetsmiljö med stöd av kompetenta och omtänksamma kollegor. Vi växer och utvecklas tillsammans.

Vi är den bästa platsen för en yrkesperson som har livet som uppgift.

Med livet som uppdrag – människor och attityd

Mehiläinens historia är inte en historia om företaget, utan om människor och attityd. Var och en av oss på Mehiläinen gör ett viktigt och betydelsefullt arbete i sin roll. Under alla dessa år har vi styrts av en enkel sak – livet.

Jobba hos oss

Karriärmöjligheter från studerande till topproffs

Var och en av oss på Mehiläinen är olika. Men en sak förenar oss alla – vi har livet som uppdrag. Känner du likadant? Kom i så fall och jobba med oss. Vi erbjuder intressanta och varierande arbetsuppgifter och karriärmöjligheter för många yrkesgrupper inom olika affärsområden runtom i Finland.

Lediga tjänster på Mehiläinen Arbetspraktit på Mehiläinen

Läs om Mehiläinens anställdas karriärberättelser

Du hittar alla karriärberättelser här.

Mehiläinens ansvarsprogram

Mehiläinens ansvarsprogram är uppbyggt kring fyra teman. Temana återspeglar vad Mehiläinen särskilt vill främja i sin verksamhet.

Läs mer om Mehiläinens ansvarsprogram

Kärnan i Mehiläinens kvalitet är löftet att våra kunder och deras närstående kan lita på att vår vård och omsorg är individuell, smidig, trygg och effektiv. Vi leder genom information, strävar dagligen efter att bli bättre och är en pionjär inom digital hälso- och sjukvård.

Läs mer

Vi har en stabil tillväxt, skapar nytt arbete och för ut finländsk hälsovårdskompetens på den internationella marknaden. Mehiläinen satsar på utveckling av innovationer och nya verksamhetsmodeller inom social- och hälsovården i alla sina verksamhetsländer. Vi utvecklar digitala social- och hälsovårdstjänster och är en vägvisare för hela branschen.

Läs mer

Det är viktigt för Mehiläinen att agera hållbart, öppet och effektivt genom hela värdekedjan. Vi känner vårt ansvar som en del av samhället och vill agera enligt det. Vårt mål är att ett etiskt sätt att agera ska styra all vår verksamhet och att våra kunder och yrkespersoner ska se oss som branschens mest ansvarsfulla aktör.

Läs mer