En populär och betydelsefull arbetsplats

Vi satsar på arbetstagarnas övergripande välbefinnande samt på deras möjligheter att utvecklas och utmärka sig i sitt arbete. Vi erbjuder mångsidiga karriärmöjligheter och vår företagskultur uppmuntrar till framgång.

Vad innebär ”En populär och betydelsefull arbetsplats” i Mehiläinens ansvarsprogram?

Mehiläinens yrkespersoner är en förutsättning för vår framgång. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande som helhet, bra ledarskap samt möjligheter att utvecklas och lysa i arbetet. Vår arbetsgemenskap främjar jämlikhet och jämställdhet. Vi på Mehiläinen har livet som uppdrag.

Mehiläinens ansvarsprogram

Mehiläinens ansvarsprogram är uppbyggt kring fyra teman. Temana återspeglar vad Mehiläinen särskilt vill främja i sin verksamhet:

  • En föregångare inom förstklassig vård och omsorg
  • En smidig utvecklare av branschen och en social ansvarstagare
  • En populär och betydelsefull arbetsplats
  • Mehiläinen utvecklas hållbart

Läs mer om ansvarsprogrammet

Läs mer