Liten blodbild och trombocyter

Liten blodbild (B-PVKT) är en viktig grundundersökning, som beskriver kroppens hälsotillstånd på många olika sätt. Med hjälp av blodbilden kan man upptäcka olika störningar i kroppen, till exempel tecken på olika slags blödningar, inflammationer, störningar av blodbildningen i ryggmärgen samt flera faktorer i anslutning till intag och upptagning av näring. I den lilla blodbilden mäts även trombocyterna (B-Trom), det vill säga blodplättarna som behövs för att blodet ska kunna koagulera.

Prov som ingår i den lilla blodbilden samt deras referensvärden

I den lilla blodbilden ingår följande delundersökningar där man i samband med resultaten även kan se referensvärden enligt den egna åldern och det egna könet. B i förkortningens första del anger att man vid analysen använder helblod från vilket de celler som ska undersökas separeras. E i förkortningens första del betyder röda blodkroppar, det vill säga erytrocyter. L betyder vita blodkroppar, det vill säga leukocyter. Alla delar fås från ett provrör med samma nålstick.

• B-Leuk (det totala antalet leukocyter, det vill säga vita blodkroppar): 3.4–8.2 109/l
• B-Hb (hemoglobin): kvinnor 117–155 g/l, män 134–167 g/l
• B-Hkr (hematokrit, de röda blodkropparnas andel av blodets totalvolym): kvinnor 35–46 %, män 39–50 %
• B-Eryt (antalet erytrocyter, det vill säga röda blodkroppar): kvinnor 3.90–5.20 x 1012/l, män 4.25–5.70 x 1012/l
• E-MCV (de röda blodkropparnas genomsnittliga volym): 82–98 fl
• E-RDW (de röda blodkropparnas distributionsbredd): kvinnor under 15 %, män under 14 %.
• E-MCH (de röda blodkropparnas hemoglobininnehåll): 27–33 pg/cell
• E-MCHC (de röda blodkropparnas genomsnittliga hemoglobininnehåll): 320-355 g/l
• B-Trom (antalet trombocyter, det vill säga blodplättar): 150–360 x 109/l

För vem rekommenderas den lilla blodbilden?

Det lönar sig att kontrollera blodbilden om man har lågt hemoglobin, är vegetarian, till exempel visar symtom på anemi eller det finns någon annan orsak att misstänka en avvikelse. Man talar om anemi när halten av hemoglobin i blodet (B-Hb) är låg. Man måste alltid utreda orsaken till en eventuell anemi, till exempel innan en behandling inleds och man bör följa upp behandlingens effekt.

Antalet vita blodkroppar (B-Leuk) kan i många situationer vara högt även utan en sjukdom. Till exempel graviditet, fysisk eller psykisk belastning, måltider, tobaksrökning eller en kortisonbehandling kan leda till ett ökat antal vita blodkroppar. Bland sjukdomar leder särskilt inflammationer orsakade av virus och bakterier till att antalet vita blodkroppar tillfälligt ökar. Ett mycket stort antal vita blodkroppar förekommer vid elakartade blodsjukdomar, såsom leukemi. Om antalet vita blodkroppar åter är mycket lågt har personen en större risk att få infektioner. Om det i B-Leuk-undersökningen finns en avvikelse, men inte en tydlig orsak, kan antalet olika typer av vita blodkroppar analyseras med en fullständig blodbild (TVK).

I den lilla blodbilden mäts även trombocyterna (B-Trom), det vill säga blodplättarna som behövs för att blodet ska kunna koagulera. Inflammationer orsakade av virus och bakterier, läkemedel samt en riklig alkoholkonsumtion som stör benmärgens funktion kan tillfälligt inverka på antalet blodplättar. Om antalet blodplättar är märkbart lågt (trombocyopeni), kan man misstänka risk för blödning. Ett något lägre antal blodplättar orsakar dock ännu inte blödningar, eftersom det finns många andra faktorer i blodet som inverkar på koaguleringen.

Hur kommer jag till en undersökning?

Du kan låta mäta den lilla blodbilden i ett av Mehiläinens laboratorium utan remiss. Mätningen kräver inte några förberedelser, till exempel fasta och behöver inte göras vid ett visst klockslag.
Se priset på den lilla blodbilden i Mehiläinens prislista för laboratorieundersökningar.

Resultaten

Resultaten av laboratorieundersökningarna kommer till MinMehiläinen och lagras där. Du kan använda MinMehiläinen via din mobil genom att ladda ner OmaMehiläinen-appen från appbutiken eller via den datorbaserade nätversionen av MinMehiläinen .

Ladda ner appen MinMehiläinen i din iPhone 

Ladda ner appen MinMehiläinen i din Androidtelefon 

Som sakkunnig i artikeln Kristina Hotakainen, laboratoriesektorchef.

joulukuu 2022viikko 49