Sjukdomar i munnen och slemhinnorna

Det finns ett flertal sjukdomar i munnen och slemhinnorna och några läker av sig själv. Om symtomen är mycket kraftiga eller inte upphör finns det skäl att besöka en tandläkare.

En knöl i munslemhinnan

En knöl i mun- eller läppslemhinnan är oftast ett tecken på hyperplasi till följd av kindbitande. Även en protes som skaver kan orsaka hyperplasi. Ibland kan en knöl, särskilt på nedre läppen, vara en blåaktig upphöjning till följd av en skada på spottkörtelkanalen, ett så kallat mucocele. Ibland kan papillom och vårtor påträffas i munnen. Även tumörer kan förekomma på munslemhinnan, dock mer sällan.

Sår i munslemhinnan

Ett sår i munslemhinnan orsakas vanligtvis av att man har bitit sig i kinden eller tungan, eller på grund av att en vass tandkant eller en protes skaver. Övriga orsaker till sår kan vara till exempel afta eller Lichen ruber. Om såret inte har läkt av sig själv inom två veckor efter att den irriterande faktorn har avlägsnats ska du visa såret för en tandläkare.

Mörk fläck

En mörkgrå eller mörkbrun fläck på tandköttet beror vanligtvis på att amalgam har kommit in i vävnaden till följd av att en amalgamlagning eller en tand har avlägsnats. Missfärgning till följd av tobaksrökning förekommer vanligtvis på tandköttet framme i munnen. På munslemhinnan kan även mer sällan förekomma andra godartade pigmentförändringar, såsom melaniner eller födelsemärken. Melanom på munslemhinnan är mycket sällsynt och förekommer vanligtvis på tandköttet eller gommen.

Ljus förändring

Ett ljust område på munslemhinnan kan vara ett tecken på en förtjockad slemhinna (hyperkeratos) till följd av att en tand skaver, Lichen ruber, svampinfektion, hårtunga eller så kallad leukoplaki. Användningen av snus kan orsaka en ljus förändring på det ställe man håller snuset. Om den ljusa förändringen inte försvinner inom två veckor efter att den eventuella irriterande faktorn har avlägsnats ska du visa den för en tandläkare.

Rodnad

Den vanligaste orsaken till rodnad på munslemhinnan är en svampinfektion. Symtomet kan vara öm slemhinna eller sveda. Bland annat muntorrhet, tobaksrökning, proteser, Lichen ruber och en antibiotikakur kan orsaka en svampinfektion. Andra orsaker till rodnad på munslemhinnan kan till exempel vara kartbladstunga, Lichen ruber i munnen, så kallat tungbråck eller mer sällan en allergisk reaktion. Allmänt taget borde rodnande förändringar i munnen alltid undersökas och diagnosticeras av en tandläkare.

Brännande känsla i munnen

En brännande känsla på tungan, läpparna och/eller framdelen av gommen som vanligen förekommer hos medelålders eller äldre kvinnor. Man känner inte till orsaken till symtomet, men det kan eventuellt orsakas av en störning i känselnervernas funktion. Detta kan höra samman med känslan av muntorrhet och förändrat smaksinne eller munkänsla. Vanligtvis ser munslemhinnan frisk ut och besväret är inte farligt i sig. Symtomen kan lindras genom att tugga tuggummi eller suga på en sugtablett. Vid behov kan smärtan även lindras med läkemedelsbehandling.