Rotbehandling

En rotbehandling av en tand är en behandling av tandens kärna, pulpan. Vid en rotbehandling avlägsnar tandläkaren den inflammerade vävnaden, fyller igen hålrummet i rotkanalen och lappar tanden med en plomb.

Boka tid för en tandundersökning

Varför kan man behöva en rotbehandling?

Inflammationer i tandpulpan beror oftast på långt framskriden och obehandlad karies.

En inflammation som kräver en rotbehandling orsakar oftast tandvärk. Vid tandvärk bör man uppsöka tandläkare så snabbt som möjligt, för besvär i munnen går inte över av sig själva. Ibland kan en inflammation i tandpulpan dock även vara symtomfri och upptäckas exempelvis vid en röntgenundersökning.

Vad händer vid en rotbehandling?

Inflammationen i den kariesangripna tanden och behovet av rotbehandling konstateras med hjälp av en röntgenbild. Tandläkaren undersöker tanden och bedövar den vid behov. Vid en rotbehandling öppnas den inflammerade tanden, och den inflammerade vävnaden inuti tanden avlägsnas mekaniskt. Efter rengöringen desinficerar tandläkaren rotkanalerna med en lösning. När inflammationen har åtgärdats fylls rotkanalerna med ett rotfyllningsämne. Till slut lappar tandläkaren tanden med en plomb eller gör en krona.

En rotbehandling kan kräva flera besök. En rotbehandling i en kindtand tar oftast längre tid än en behandling i en framtand, eftersom kindtänderna har fler rotkanaler.

Ibland är inflammationen så långt framskriden att tanden inte kan räddas ens med en rotbehandling, utan det är bäst att dra ut den.

Priset för en rotbehandling

Priset för en rotbehandling varierar beroende på vilka åtgärder som utförs och hur lång tid behandlingen tar.

I vår prislista hittar du priserna på de vanligaste åtgärderna.

Boka tid för en tandundersökning via Mehiläinens tidsbokningstjänst eller genom att ringa på telefonnummer 010 273 8000 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min).

Boka tid för en tandundersökning

Priser

TjänstPrisSjälvriskMer information
Tandundersökning76 €
60,50 €
Priset inkluderar inte poliklinikavgiften (29,90 €)
Undersökning av patient med tandvårdsrädsla111.50 €
96 €

Priset inkluderar inte poliklinikavgiften (29,90 €)

Boka en undersökning av patien med tandvårdsrädsla

Röntgen av tänderna och käken109 €
100 €
89 € (efter FPA-ersättning, med remiss från läkare 80 €)
Panoramatomografi
Borttagning av tandstenfrån 101 €
från 96 €
Besök hos munhygienist 30–45 min. Pris 101,00-178,80 €, självrisk 96,00-160,80 €
Tandlagning från 95,70 €
från 85,70 €
En till tre ytor Pris 95,70-260,90 €, självrisk 85,70-237,90 €
Keramisk fyllningfrån 256,70 €
från 239,70 €
En till tre ytor Pris 256,70-710,10 €, självrisk 239,70-636,00 €
Tandkrona från 566 €
från 566 €

Laboratoriekostnader ingår inte i prisuppskattningen.

Pris 566-734,30 €, självrisk 566-734,30 €

Bedövning från 36,80 €
från 33,80 €
Pris 36,80-37,90 €, självrisk 33,80-34,90 €
Spricka från 95,70 €
från 85,70 €
Tandläkarens prisuppskattning Pris 95,70-260,90 €, självrisk 85,70-237,90 €
Tandutdragning från 108,40 €
från 98,40 €
Tandläkarens prisuppskattning Pris 108,40-730,10 €, självrisk 98,40-668,10 €
Blekningskonsultation0 €
0 €
Tandblekning från 90 €
från 90 €
Prisuppskattning vid avgiftsfri blekningskonsultation Pris 90-420 €, självrisk 90-420 €

Läs mer