Rotbehandling

En rotbehandling av en tand är en behandling av tandens kärna, pulpan. Vid en rotbehandling avlägsnar tandläkaren den inflammerade vävnaden, fyller igen hålrummet i rotkanalen och lappar tanden med en plomb.

Boka tid för en tandundersökning

Varför kan man behöva en rotbehandling?

Inflammationer i tandpulpan beror oftast på långt framskriden och obehandlad karies.

En inflammation som kräver en rotbehandling orsakar oftast tandvärk. Vid tandvärk bör man uppsöka tandläkare så snabbt som möjligt, för besvär i munnen går inte över av sig själva. Ibland kan en inflammation i tandpulpan dock även vara symtomfri och upptäckas exempelvis vid en röntgenundersökning.

Vad händer vid en rotbehandling?

Inflammationen i den kariesangripna tanden och behovet av rotbehandling konstateras med hjälp av en röntgenbild. Tandläkaren undersöker tanden och bedövar den vid behov. Vid en rotbehandling öppnas den inflammerade tanden, och den inflammerade vävnaden inuti tanden avlägsnas mekaniskt. Efter rengöringen desinficerar tandläkaren rotkanalerna med en lösning. När inflammationen har åtgärdats fylls rotkanalerna med ett rotfyllningsämne. Till slut lappar tandläkaren tanden med en plomb eller gör en krona.

En rotbehandling kan kräva flera besök. En rotbehandling i en kindtand tar oftast längre tid än en behandling i en framtand, eftersom kindtänderna har fler rotkanaler.

Ibland är inflammationen så långt framskriden att tanden inte kan räddas ens med en rotbehandling, utan det är bäst att dra ut den.

Priset för en rotbehandling

Priset för en rotbehandling varierar beroende på vilka åtgärder som utförs och hur lång tid behandlingen tar.

I vår prislista hittar du priserna på de vanligaste åtgärderna.

Boka tid för en tandundersökning via Mehiläinens tidsbokningstjänst  eller genom att ringa på telefonnummer 010 273 8000 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min).

Boka tid för en tandundersökning

Priser

TjänstPrisSjälvriskMer information
Tandundersökning72 €
56,50 €
Röntgen av tänderna och käken103 €
94 €
83 € (kelakorvauksen jälkeen, lääkärin lähetteellä 74 €)
Panoramatomografi
Borttagning av tandsten96-170 €
91-152 €
Besök hos munhygienist 30–45 min.
Tandlagning 91-248 €
81-225 €
En till tre ytor
Keramisk fyllning244-675 €
227-601 €
En till tre ytor
Tandkrona 538-698 €
538-698 €

Laboratoriekostnader ingår inte i prisuppskattningen.

Bedövning 35-36 €
32-33 €
Spricka 91-248 €
81-225 €
Tandläkarens prisuppskattning
Tandutdragning 103-694 €
93-632 €
Tandläkarens prisuppskattning
Blekningskonsultation0 €
0 €
Tandblekning 86-399 €
86-399 €
Prisuppskattning vid avgiftsfri blekningskonsultation