Keramiska CEREC lagningar

Porslin är ett hållbart och estetiskt plastikkirurgiskt material. Vi använder en CEREC-programvara med vilken vi kan framställa keramiska fyllningar och kronor under ett och samma vårdbesök.

Boka tid till tandläkare

Efter bedövning gör tandläkaren de behövliga slipningarna, efter vilket den slipade tanden och dess antagonist fotograferas med ett särskilt fotograferingshuvud. Efter detta planerar tandläkaren platsen på datorn med hjälp av ett 3D-planeringsprogram, efter vilket en datorstyrd borrningsenhet formar en porslinsfyllning av rätt form som sedan kan fästas på tanden med fästcement.

Fördelarna med CEREC-lagningsmetoden

  • ett mera hållbart och estetiskt resultat jämfört med konventionella fyllningsmaterial
  • den keramiska fyllningen eller kronan blir färdig under ett enda vårdbesök
  • ingen kopiering i munnen med hjälp av kopieringsmedel
  • förmånligare pris jämfört med porslinsfyllningar och -kronor som tillverkats i laboratorium
  • inga temporära strukturer som kan gå sönder

Boka tid till tandläkare