FRÅGOR OCH SVAR OM HÄLSOAVTALET

KAN JAG BYTA HUSLÄKARE ELLER HÄLSOCOACH?

Du kan när som helst byta både husläkare och hälsocoach. Husläkare och hälsocoacher finns på de enheter som deltar i tjänsten. En förteckning över alla husläkare  och hälsocoacher  finns på vår webbplats. Du behöver inte meddela Mehiläinen att du byter expert. Du kan använda alla allmänläkare och skötare på vilken som helst av Mehiläinens enheter inom ramen för hälsoavtalet.

HUR SNABBT FÅR JAG EN TID TILL HUSLÄKAREN?

Antalet besökstider och lediga tider varierar mellan olika läkare, och varje läkare beslutar självständigt om dessa. Tidsbokningen på nätet  visar bokningsläget för respektive läkare. Du kan få en tid till de flesta av de husläkare som omfattas av hälsoavtalet mycket snabbt, till och med samma dag eller senast dagen därpå.

VILKEN AV MEHILÄINENS ENHETER KAN JAG BESÖKA MED HÄLSOAVTALET?

I hälsoavtalet utses en huvudsaklig besöksenhet, till exempel den som ligger närmast ditt hem. Du kan välja husläkare och hälsocoach på den aktuella enheten. Vid till exempel akuta sjukdomsfall kan du dock besöka vilken som helst av Mehiläinens enheter i hela Finland. Läkarna och skötarna på Digikliniken i appen MinMehiläinen  står också till förfogande dygnet runt överallt där det finns internetuppkoppling.

KAN JAG FÖRST BESÖKA EN LÄKARE OCH FÖRST DÄREFTER HÄLSOCOACHENS MOTTAGNING?

Vi rekommenderar att du inleder användningen av tjänsten med ett introduktionsbesök och en hälsoundersökning hos hälsocoachen, men visst kan du även först besöka en allmänläkare och först därefter göra ett besök hos hälsocoachen.

JAG GENOMGÅR VISSA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR VARJE ÅR. KAN DE GÖRAS INOM RAMEN FÖR HÄLSOAVTALET?

Undersökningar som är nödvändiga för att följa upp hälsotillståndet eller behandla sjukdomar ordineras alltid av en läkare eller skötare. Undersökningar (enligt förteckningen nedan (på finska)) ( pdf, 77.1 kB) ingår i månadspriset för hälsoavtalet om det konstateras att de är nödvändiga och en läkare eller skötare skriver en remiss till dem. Vi kan alltså inte i förväg lova att en viss undersökning säkert ingår i månadspriset. Om den expert som har vårdat dig tidigare har konstaterat att en viss undersökning bör göras regelbundet är det dock sannolikt att Mehiläinens expert kommer till samma slutsats.

FAKTURERAS MÅNADSAVGIFTERNA VARJE MÅNAD?

Den fasta månadsavgiften för de tre (3) första månaderna faktureras i förskott, varefter den fasta månadsavgiften faktureras månadsvis (per 1 månad) i efterhand. Poliklinikavgifter för besök hos allmänläkare faktureras månadsvis (per 1 månad) i efterhand. Den första fakturan skickas till dig i början av den månad som följer på månaden då avtalet inleddes och inkluderar månadsavgifterna för två hela månader samt de dagar i den första månaden som avtalet har varit giltigt. Fakturan inkluderar även poliklinikavgifterna för de besök hos allmänläkare som har gjorts fram till dess. Från och med den andra fakturan faktureras alltid tre hela månader i taget samt eventuella poliklinikavgifter.

KAN JAG ANVÄNDA HÄLSOAVTALET OM JAG BOR UTOMLANDS OCH INTE HAR RÄTT TILL ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA?

Du kan ingå ett hälsoavtal om du har en finländsk personbeteckning. Eftersom du med hälsoavtalet betalar ett fast pris för hälso- och sjukvårdstjänsterna kan du inte få ersättning från FPA för dem. Därför har FPA-ersättningar som går förlorade för att man bor utomlands ingen inverkan på de tjänster som används inom ramen för hälsoavtalet. Om du använder tjänster som inte ingår i hälsoavtalet och som du skulle kunna få ersättning för från FPA, till exempel specialistläkare, kommer du inte att få någon ersättning och betalar alltså tjänsten helt på egen hand.