Sairauspoissaolot haltuun sinunkin yrityksessäsi?

Sairauspoissaolot

Haluatko yrityksellesi 20 % vähemmän sairauspoissaoloja? Työkyvyn hallintaan ja tukemiseen kehitettyjen TyökykyKompassin ja EsimiesKompassin avulla se on mahdollista. Kompassit ovat yhteistyökaluja työntekijöiden, esimiesten, henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon, työeläkevakuutusyhtiöiden ja muiden sidosryhmien välillä.

TyökykyKompassi auttaa tunnistamaan ja ehkäisemään työkykyriskejä. Palvelun avulla henkilöstöhallinnon työntekijät voivat helposti tunnistaa, seurata ja toimia työkyvyttömyysriskissä olevien työntekijöiden työhön palauttamiseksi.

EsimiesKompassin avulla esimiehet saavat hälytyksiä ja toimintaohjeita esimerkiksi työntekijöidensä toistuviin sairauspoissaoloihin ja kuinka toimia eri tilanteissa.

Kompassit tarjoavat konkreettisia liiketaloudellisia hyötyjä

Esimerkkiyritys Oy:ssä työskentelee 500 henkilöä. Yrityksen sairauspoissaoloprosentti on 3,5 %. Tämä tarkoittaa keskimäärin 8,8 sairauspoissaolopäivää henkilöä kohden vuodessa.

Yhdeksän kuukauden Esimies- ja TyökykyKompassien käytön myötä Esimerkkiyrityksen lyhyet, keskipitkät ja pitkät sairauspoissaolot laskivat 15 %. Sairauspoissaoloja oli seurantajakson päätyttyä 7,5 päivää henkilöä kohden vuodessa. Tämä tarkoittaa 1,3 tervettä työpäivää lisää Esimerkkiyritys Oy:lle.

Kolmen vuoden seurantajaksolla TyökykyKompassin käytön myötä sairauspoissaolot laskivat jopa 20 %. Tämä tarkoittaa 880 tervettä henkilötyöpäivää lisää vuodessa.

Yhden sairauspoissaolon kustannus on Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan 350 €.

Miksi säästöt syntyivät?

Esimerkkiyrityksen HR-osasto, esimiehet sekä työterveyshuolto seurasivat systemaattisesti sairauspoissaoloja ja esimiehet reagoivat ripeästi kompassien hälytyksiin ja muistutteisiin. Myös tietoa jaettiin tehokkaasti näiden sidosryhmien välillä.

Miten sinun yrityksesi sairauspoissaolot vaikuttavat yrityksesi liiketoimintaan? Ota sinäkin yrityksellesi uusi suunta!