Työmuisti

Työikäisten muistiongelmat kiireellisessä työympäristössä, jossa tällä hetkellä elämme, yleistyvät ja monet kokevat muistin ja keskittymisen vaikeuksia.

Mikä on työmuisti?

Työmuistilla tarkoitetaan tietyssä hetkessä mielessä olevia asioita, siis niitä asioita kun ajattelemme, päättelemme ja ratkaisemme erilaisia ongelmia tässä hetkessä. Työmuisti on usein edellytys asioiden oppimiselle, joten hyvästä työmuistista huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää oppimisen kannalta.

Työmuistin kuormittuminen

Työmuisti ei kykene selviytymään, jos tehtäviä on yhtä aikaa paljon ja ympärillä paljon häiriötekijöitä. Lisäksi univaje, kiire, stressi, masennus- ja ahdistusoireet, päihteiden runsas käyttö sekä eräät lääkeaineet, mm. bentsodiatsepiinit (rauhoittavia lääkkeitä) voivat heikentää vireyttä ja tarkkaavaisuutta.

Työn järjestämisessä tulisi ottaa huomioon yksilön tiedonkäsittelyn ominaisuudet ja mahdollistaa riittävän työtahdin itsesäätely sekä rauhalliset olosuhteet keskittymiseen silloin, kun keskittymistä tarvitaan. Myös tilojen ja työkalujen tulisi olla sellaiset, että ne sopeutuvat ihmisen ominaisuuksiin eikä päinvastoin.

Työmuistin huoltaminen ja kehittäminen

Työmuistin ylläpidossa isossa roolissa on terveydestä huolehtiminen. Tupakoimattomuus, säännöllinen liikunta, terveellinen ruokavalio ja stressin pienentäminen auttavat myös työmuistin ylläpitämisessä. Myös unen määrästä ja laadusta huolehtiminen on muistille tärkeää. Kun uni on hyvää, jäävät asiat myös pitkäaikaismuistiin. Unen laatu riittävän pitkillä unisykleillä varmistaa aivojen palautumisen päivän rasituksista ja näin ollen auttaa muistin ylläpidossa.

Lue lisää: työmuisti ja sen ylläpito

Lue lisää: