Elämäntavat

Hyvinvointi on muotisana, jonka merkitystä harvoin pysähdytään pohtimaan tai sen sisältöä kyseenalaistamaan.

Hyvinvoinnin merkitys ja sen ulottuvuudet ovat kuitenkin nousseet yhdeksi työelämän kovista arvoista. Mitä hyvinvointi oikeastaan on, ja miksi sitä tulisi tavoitella?

Hyvinvointi on tasapainotila. Ihminen on psyykkinen ja fysiologinen kokonaisuus, joka pyrkii erilaisin mekanismein kohti tasapainoa ja harmoniaa. Kompensoimme uskomattomilla tavoilla tasapainon järkkymistä sekä fysiologisin että psykologisin keinoin. Mukaudumme ympäristön vaatimuksiin, stressitekijöihin ja puolustaudumme erilaisia ärsykkeitä vastaan automaattisesti. Kaikki olisikin hyvin, jos toimintamme, käyttäytymisemme ja ympäristömme tukisi tätä tasapainoa. Näin ei kuitenkaan aina ole.

Mehiläisen työhyvinvointipalvelut tarjoaa ratkaisuja yksilöiden ja työyhteisöjen kehittämiseen sekä tukemiseen ammatillisen, psyykkisen ja fysiologisen tasapainotilan saavuttamiseksi niin työssä kuin vapaa-aikanakin.

Tutustu työhyvinvointipalveluihimme Terveyden ja hyvinvoinnin palvelukaupassa .

Asiantuntijat ja toimipisteet

Susanna Aalto
Työfysioterapeutti
Jonna Ahlroth
Työterveyspsykologi
Jari Airas
LL, Työterveyslääkäri
8.5
Virpi Alahuhta
Sisätaut. ja yleislääket.erik.lääkäri
9.8