Tieteellinen tutkimus ja kehittämis- ja innovaatiotoiminta Mehiläisessä

Mehiläisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan painopisteinä ovat korkean laadun varmistaminen, tiedolla johtaminen ja uudet palveluinnovaatiot. Tieteellinen tutkimus on avainasemassa korkealaatuisen hoidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Mehiläisessä tutkimusta tehdään yhteistyössä tutkijoiden, tutkimuslaitosten ja lääketeollisuuden kanssa.

Mehiläinen on mukana useassa kansainvälisessä ja kansallisessa tutkimushankkeessa ja osallistuu vuosittain kymmeniin kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin. Lisäksi konsernissa tehdään runsaasti muuta tieteellistä tutkimusta, kuten itsenäisten tutkijoiden rekisteritutkimusta, väitöskirjatutkimusta, lääketutkimusta, syventäviä opintoja sekä opinnäytetöitä.

Ajankohtaisista tutkimushankkeista ja tieteellisistä julkaisuista voit lukea lisää Uutishuoneelta.

Tutustu tarkemmin Mehiläisessä käynnissä oleviin ja päättyneisiin hankkeisiin.

Aloitusohjeet tutkimuksen tekijälle Mehiläisessä

Tutkimuksen tekijät voivat olla itsenäisiä ammatinharjoittajia, Mehiläisen työsuhteessa olevia lääkäreitä ja muita ammattilaisia tai ulkopuolisia tutkimuslaitoksia, tutkimusryhmiä, väitöskirjatutkijoita ja muita opinnäytetyön tekijöitä.

Lääketutkimus

Yhteydenotto lääketutkimuspäällikkö Tuula Harrisoniin.

Tutkija tekee oman sopimuksen tutkimuksen sponsorin kanssa ja Mehiläinen omansa. Käytännön järjestelyt sovitaan tapauskohtaisesti alkuyhteydenoton jälkeen.

Muu tieteellinen tutkimus tai opinnäytetyö Mehiläisen potilasrekisteritiedoista

Jos tutkimuksessa/opinnäytetyössä käytetään Mehiläisen potilastietojärjestelmän tietoja, ota yhteys hallinnolliseen ylilääkäriin Petri Leiposeen tutkimusluvan saamiseksi Mehiläisen osalta.

Varsinainen lupa tietojen käsittelyyn tutkimustarkoituksessa tulee kuitenkin hakea sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaiselta Findatalta, joka vastaa myös luovutettavien tietojen anonymisoinnista. Lupa on maksullinen. Ohjeet löytyvät Findatan sivustolta .

Tieteellinen tutkimus tai opinnäytetyö ilman Mehiläisen potilasrekisteritietoa

Jos tutkimukseen/opinnäytetyöhön halutaan rekrytoida Mehiläisen potilaita tai asiakkaita, mutta ei käytetä Mehiläisen potilastietojärjestelmän tietoja, voit olla yhteydessä Mehiläisen toimipisteen, toimintayksikön tai toimialan  johtajaan, jota tutkimus tai opinnäytetyö lähinnä koskee. Erityisesti laboratoriotutkimuksiin liittyvästä tutkimustoiminnasta vastaa laboratoriosektorin johtaja Kristina Hotakainen. Tutkijan tulee hankkia tarvittavat luvat tai lausunnot (esim. alueellinen Eettinen toimikunta tai Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta) ja toimittaa tutkimuslupahakemus ( pdf, 110 kB) liitteineen Mehiläiselle.

Jos tutkimus tai opinnäytetyö koskee Mehiläisen julkisten palvelujen yksiköitä  (esim. Oma Lääkärisi -terveysasemia ) tai sosiaalipalvelujen yksiköitä (esim. hoivayksiköt) ja niiden potilaita tai asiakkaita, tarvitaan lupa kyseessä olevalta kunnalta/kuntayhtymältä ja Mehiläiseltä. Mehiläisen julkisten terveyspalvelujen osalta tutkimusluvan myöntää johtava lääkäri Henri Ärölä ja sosiaalipalvelujen osalta laatu- ja kehitysjohtaja Mikko Purhonen. Lupahakemuksissa on tärkeä huomioida kustannukset ja mahdolliset vaikutukset yksikön toimintaan.

Henkilöstöä koskeva tai muu tutkimus

Yhteydenotto Mehiläisen kyseisen toimipisteen, toimintayksikön tai toimialan  johtajaan, jonka henkilöstöä tai toimintaa tutkimus tai opinnäytetyö lähinnä koskee. Valmistaudu samalla toimittamaan tutkimussuunnitelma, kuvaus työn käytännön järjestelyistä sekä arvio mahdollisiin Mehiläisen henkilöstön haastatteluihin tarvittavasta työpanoksesta tai muista kustannuksista.

Kun tutkimuksen toteuttamisesta on sovittu, täytä Mehiläisen tutkimuslupahakemus ( pdf, 110 kB) ja lisää hakemukseen tarvittavat liitteet. Mehiläisen tutkimusluvan myöntää yksikön tai toimialan johtaja. Kopio tutkimusluvasta, tutkimussuunnitelmasta ja muista dokumenteista toimitetaan tiedoksi Mehiläisen hallinnolliselle ylilääkärille.

Mehiläinen kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kumppanina

Uusien hankkeiden osalta yhteydenotot pyydetään mahdollisimman aikaisessa valmisteluvaiheessa Mehiläisen kyseisen toimipisteen, toimintayksikön tai toimialan  johtajaan, jonka palveluja kehittämis- tai innovaatiohanke ensisijaisesti koskee.

Tutkimuslupahakemus

Mehiläisen tutkimuslupaa (muihin kuin kliinisiin lääketutkimuksiin) voit pyytää tutkimuslupahakemuksella ( pdf, 110 kB). Lomakkeen toimitus Mehiläisen hallinnolliselle ylilääkärille Petri Leiposelle ja Mehiläisen vastuuhenkilölle. Ennen tutkimusluvan hakemista käythän tutkimussuunnitelman, hakemuksen ja tarvittavat liitteet huolellisesti läpi etukäteen tutkimuksen kohteena olevan yksikön tai toimipaikan vastuuhenkilön kanssa.

Tutkimuslupahakemus myös ruotsiksi: Ansökan om forskningstillstånd ( pdf, 110 kB)

Tutkimusaiheideoita ja valmisaineistot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa tulee kehittää näyttöön perustuen. Edistääksemme tutkimuksen tekemistä Mehiläisessä, olemme koonneet alle joitain tutkimusaiheideoita. Mikäli listalta ei löydy sinua kiinnostavaa aihealuetta, voit olla yhteydessä myös Mehiläisen toimipisteen, toimintayksikön tai toimialan johtajaan, jota tutkimuksen tai opinnäytetyön aihepiiri lähinnä koskisi. Laboratoriotutkimuksiin liittyvästä tutkimustoiminnasta antaa lisätietoja laboratoriosektorin johtaja Kristina Hotakainen.

Aiheita ja aineistoja väitöstutkimuksen, laajempiin tutkimushankkeisiin, syventävien opintojen tai opinnäytetöiden tutkimuksiin:

 • Fysioterapian vaikuttavuus hoitoketjun kokonaiskustannuksiin nilkan nivelsidevamman jälkeen / dos. Tuomas Brinck
 • Potilaskokemus Mehiläisen lääkärikeskuksissa (laaja NPS-kyselyaineisto, kertyvä PEI-aineisto) / dos. Kaisla Lahdensuo
 • Suun terveyden ja yleisterveyden yhteys työikäisillä / lisätietoja joht.lääk. Erkki Virta
 • Urheiluvammat / Urheilu Mehiläinen ja Paavo Nurmi -keskus, Turun yliopisto / prof. Olli J. Heinonen
 • Muu ortopedia ja traumatologia / prof. Jari Salo
 • Työterveyshuollon aihealueet (laaja) / kehittämispäällikkö Leena Uronen
 • Diabeteksen hoitopolku Mehiläisessä / CCM / lisätietoja Iiro Karhiaho
 • Silmätaudit (kaihi, glaukooma, silmänpohjan ikärappeuma -aineistot) / Helsinki Retina Research Group / Mehiläinen / dos. Raimo Tuuminen
 • Leikkaustoiminnan vaikuttavuus / sairaalan vastuulääkäri Tero Yli-Kyyny
 • Hedelmöityshoitojen tuloksellisuus / Felicitas Mehiläinen, yksikönjohtaja Miia Savander
 • Lääke- ja laitetutkimushankkeet Mehiläisessä / tutkimuspäällikkö Tuula Harrison
 • Hoidon vaikuttavuus –tutkimus Mehiläisen aineistoista / lääketieteellinen johtaja, dos. Kaisla Lahdensuo
 • Ikäihmisten asumispalvelujen ja lastensuojelun toimintakykymittariaineistot / laatu- ja kehitysjohtaja Mikko Purhonen
 • Asukas- ja potilasturvallisuusilmoitusaineisto (HaiPro, etenkin sosiaalipalvelut) / laatu- ja kehitysjohtaja Mikko Purhonen
 • Muut mahdolliset aihealueet tai aineistot / lisätietoja hallinnollinen ylilääkäri Petri Leiponen

Ajankohtaisia tutkimusuutisia

Ajankohtaisia tutkimusuutisia näet Uutishuoneeltamme.

Lisää aiheesta