Tieteellinen tutkimus ja kehittämis- ja innovaatiotoiminta Mehiläisessä

Mehiläisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan painopisteinä ovat korkean laadun varmistaminen, tiedolla johtaminen ja uudet palveluinnovaatiot. Tieteellinen tutkimus on avainasemassa korkealaatuisen hoidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Mehiläisessä tutkimusta tehdään yhteistyössä tutkijoiden, tutkimuslaitosten ja lääketeollisuuden kanssa.

Mehiläinen on mukana useassa kansainvälisessä ja kansallisessa tutkimushankkeessa ja osallistuu vuosittain kymmeniin kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin. Lisäksi konsernissa tehdään runsaasti muuta tieteellistä tutkimusta, kuten itsenäisten tutkijoiden rekisteritutkimusta, väitöskirjatutkimusta, lääketutkimusta, syventäviä opintoja sekä opinnäytetöitä.

Ajankohtaisista tutkimushankkeista ja tieteellisistä julkaisuista voit lukea lisää Uutishuoneelta.

Aloitusohjeet tutkimuksen tekijälle Mehiläisessä

Tutkimuksen tekijät voivat olla itsenäisiä ammatinharjoittajia, Mehiläisen työsuhteessa olevia lääkäreitä ja muita ammattilaisia tai ulkopuolisia tutkimuslaitoksia, tutkimusryhmiä, väitöskirjatutkijoita ja muita opinnäytetyön tekijöitä.

Lääketutkimus

Yhteydenotto lääketutkimuspäällikkö Tuula Harrisoniin tai lääketutkimusjohtaja Juha-Pekka Erälinnaan.

Tutkija tekee oman sopimuksen tutkimuksen sponsorin kanssa ja Mehiläinen omansa. Käytännön järjestelyt sovitaan tapauskohtaisesti alkuyhteydenoton jälkeen.

Muu tieteellinen tutkimus tai opinnäytetyö Mehiläisen potilasrekisteritiedoista

Jos tutkimuksessa/opinnäytetyössä käytetään Mehiläisen potilastietojärjestelmän tietoja, ota yhteys hallinnolliseen ylilääkäriin Petri Leiposeen tutkimusluvan saamiseksi Mehiläisen osalta.

Varsinainen lupa tietojen käsittelyyn tutkimustarkoituksessa tulee kuitenkin hakea sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaiselta Findatalta, joka vastaa myös luovutettavien tietojen anonymisoinnista. Lupa on maksullinen. Ohjeet löytyvät Findatan sivustolta .

Tieteellinen tutkimus tai opinnäytetyö ilman Mehiläisen potilasrekisteritietoa

Jos tutkimukseen/opinnäytetyöhön halutaan rekrytoida Mehiläisen potilaita tai asiakkaita, mutta ei käytetä Mehiläisen potilastietojärjestelmän tietoja, voit olla yhteydessä Mehiläisen toimipisteen , toimintayksikön  tai toimialan  johtajaan, jota tutkimus tai opinnäytetyö lähinnä koskee. Erityisesti laboratoriotutkimuksiin liittyvästä tutkimustoiminnasta vastaa laboratoriosektorin johtaja Kristina Hotakainen. Tutkijan tulee hankkia tarvittavat luvat tai lausunnot (esim. alueellinen Eettinen toimikunta tai Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta) ja toimittaa tutkimuslupahakemus liitteineen Mehiläiselle.

Jos tutkimus tai opinnäytetyö koskee Mehiläisen julkisten palvelujen yksiköitä  (esim. Oma Lääkärisi -terveysasemia ) tai sosiaalipalvelujen yksiköitä (esim. hoivayksiköt ) ja niiden potilaita tai asiakkaita, tarvitaan lupa kyseessä olevalta kunnalta/kuntayhtymältä ja Mehiläiseltä. Mehiläisen julkisten terveyspalvelujen osalta tutkimusluvan myöntää johtava lääkäri Henri Ärölä ja sosiaalipalvelujen osalta laatu- ja kehitysjohtaja Mikko Purhonen. Lupahakemuksissa on tärkeä huomioida kustannukset ja mahdolliset vaikutukset yksikön toimintaan.

Henkilöstöä koskeva tai muu tutkimus

Yhteydenotto Mehiläisen kyseisen toimipisteen , toimintayksikön  tai toimialan  johtajaan, jonka henkilöstöä tai toimintaa tutkimus tai opinnäytetyö lähinnä koskee. Valmistaudu samalla toimittamaan tutkimussuunnitelma, kuvaus työn käytännön järjestelyistä sekä arvio mahdollisiin Mehiläisen henkilöstön haastatteluihin tarvittavasta työpanoksesta tai muista kustannuksista.

Kun tutkimuksen toteuttamisesta on sovittu, täytä Mehiläisen tutkimuslupahakemus ja lisää hakemukseen tarvittavat liitteet. Mehiläisen tutkimusluvan myöntää yksikön tai toimialan johtaja. Kopio tutkimusluvasta, tutkimussuunnitelmasta ja muista dokumenteista toimitetaan tiedoksi Mehiläisen hallinnolliselle ylilääkärille.

Mehiläinen kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kumppanina

Uusien hankkeiden osalta yhteydenotot pyydetään mahdollisimman aikaisessa valmisteluvaiheessa Mehiläisen kyseisen toimipisteen , toimintayksikön  tai toimialan  johtajaan, jonka palveluja kehittämis- tai innovaatiohanke ensisijaisesti koskee.

Tutkimuslupahakemus

Mehiläisen tutkimuslupaa (muihin kuin kliinisiin lääketutkimuksiin) voit hakea tutkimuslupalomakkeella. Lomakkeen toimitus Mehiläisen hallinnolliselle ylilääkärille Petri Leiposelle ja Mehiläisen vastuuhenkilölle. Ennen tutkimusluvan hakemista käythän tutkimussuunnitelman, hakemuksen ja tarvittavat liitteet huolellisesti läpi etukäteen tutkimuksen kohteena olevan yksikön tai toimipaikan vastuuhenkilön kanssa.

Ajankohtaisia tutkimuksia

Ajankohtaiset tutkimukset näet Uutishuoneeltamme.