Tieteellinen tutkimus ja kehittämistoiminta Mehiläisessä

Mehiläisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan painopisteinä ovat korkean laadun varmistaminen, tiedolla johtaminen ja uudet palveluinnovaatiot. Tieteellinen tutkimus on avainasemassa korkealaatuisen hoidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Mehiläisessä tutkimusta tehdään yhteistyössä tutkijoiden, tutkimuslaitosten ja lääketeollisuuden kanssa.

Mehiläinen on mukana useassa kansainvälisessä ja kansallisessa tutkimushankkeessa ja osallistuu vuosittain kymmeniin kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin. Lisäksi konsernissa tehdään runsaasti muuta tieteellistä tutkimusta, kuten itsenäisten tutkijoiden rekisteritutkimusta, väitöskirjatutkimusta, lääketutkimusta, syventäviä opintoja sekä opinnäytetöitä.

Ajankohtaisista tutkimushankkeista ja tieteellisistä julkaisuista voit lukea lisää Uutishuoneelta.

Tutustu tarkemmin Mehiläisessä käynnissä oleviin ja päättyneisiin hankkeisiin.

Aloitusohjeet tutkimuksen tekijälle Mehiläisessä

Tutkimuksen tekijät voivat olla Mehiläisessä toimivia ammatinharjoittajia tai työntekijöitä, lääkäreitä tai muita ammattilaisia tai ulkopuolisia tutkimuslaitoksia, tutkimusryhmiä, väitöskirjatutkijoita ja muita opinnäytetyön tekijöitä.

Lääke- ja laitetutkimus

Yhteydenotto tutkimuskoordinaattori Nina Kovaseen.

Tutkija tekee pääsääntöisesti oman sopimuksen tutkimuksen tilaajan kanssa ja Mehiläinen omansa. Käytännön järjestelyt sovitaan tapauskohtaisesti alkuyhteydenoton jälkeen.

Rekisteritutkimus Mehiläisen asiakas- tai potilastiedoista

Jos tutkimuksessa/opinnäytetyössä halutaan käyttää Mehiläisen potilas- tai asiakastietojärjestelmän tietoja, ota yhteys hallinnolliseen ylilääkäriin Petri Leiposeen. Lupa tietojen käsittelyyn tutkimustarkoituksessa tulee hakea pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaiselta Findatalta, joka vastaa myös luovutettavien tietojen anonymisoinnista. Lupa on maksullinen. Ohjeet löytyvät Findatan sivustolta .

Huomaathan, että Mehiläisen hyvinvointialueelle tai muulle julkiselle palvelunjärjestäjälle tuottamien sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakas- ja potilastietojen rekisterinpitäjä on palvelunjärjestäjä ja tietoluvan myöntää rekisterinpitäjä tai usean rekisterin tapauksessa Findata.

Muu tieteellinen tutkimus tai opinnäytetyö Mehiläisen asiakkailla tai potilailla

Jos tutkimukseen tai opinnäytetyöhön halutaan rekrytoida tai haastatella Mehiläisen potilaita tai asiakkaita, yhteydenotto tutkimuskoordinaattori Nina Kovaseen. Laboratoriotutkimuksiin liittyvästä tutkimustoiminnasta vastaa laboratoriosektorin johtaja Kristina Hotakainen. Tutkijan tulee hankkia tarvittavat luvat tai lausunnot (esim. eettinen toimikunta tai Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta) ja hakea Mehiläisen tutkimuslupa. Tutkimusluvan hakemisesta lisätietoja jäljempänä. Tutkimusluvat myöntää pääsääntöisesti Mehiläisen hallinnollinen ylilääkäri.

Muu tieteellinen tutkimus tai opinnäytetyö ilman Mehiläisen asiakas- tai potilastietoa

Jos tutkimuksessa tai opinnäytetyössä halutaan toteuttaa anonyymi kysely sosiaali- tai terveydenhuollon asiakkaiden keskuudessa tai haastatella tai toteuttaa kysely Mehiläisen henkilöstöä koskien, mutta ei käytetä Mehiläisen asiakas- tai potilastietoja, voit olla yhteydessä Mehiläisen toimintayksikön vastuuhenkilöön tai liiketoiminnan tai tukipalvelun johtajaan, jota tutkimus tai opinnäytetyö lähinnä koskee. Valmistaudu samalla toimittamaan tutkimussuunnitelma, kyselylomake, haastattelurunko, kuvaus työn käytännön järjestelyistä sekä arvio mahdollisiin Mehiläisen henkilöstön haastatteluihin tarvittavasta työpanoksesta tai muista kustannuksista. Kun tutkimuksesta on alustavasti sovittu Mehiläisen yhteyshenkilön kanssa, tutkijan/opinnäytetyön tekijän tulee hankkia tarvittavat luvat tai lausunnot (esim. eettinen toimikunta tai Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta) ja toimittaa tutkimuslupahakemus (pdf, 110 kB) kaikkine liitteineen Mehiläiselle. Mehiläisen tutkimusluvan myöntää pääsääntöisesti kunkin liiketoiminnan laatu-/kehittämispäällikkö tai -johtaja.

Jos tutkimus tai opinnäytetyö koskee Mehiläisen julkisten palvelujen yksiköitä (julkiset sosiaali- tai terveyspalvelut) ja niiden potilaita tai asiakkaita, tarvitaan lupa kyseessä olevalta palvelunjärjestäjältä ja Mehiläiseltä.

Lisää Mehiläisen yksiköiden yhteystietoja löydät:

Mehiläinen kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kumppanina

Uusien hankkeiden osalta yhteydenotot pyydetään mahdollisimman aikaisessa valmisteluvaiheessa Mehiläisen toimipisteen vastuuhenkilöön tai liiketoiminnan tai tukipalvelun johtajaan, jonka palveluja kehittämis- tai innovaatiohanke ensisijaisesti koskee.

Tutkimuslupahakemus

Mehiläisen tutkimuslupaa voit pyytää tutkimuslupahakemuksella  (pdf, 110 kB). Lomake liitteineen toimitetaan Mehiläisen yhteyshenkilösi nimeämälle laatu-/kehittämispäällikölle tai -johtajalle ja yhteyshenkilöllesi. Asiakas- tai potilastietoja koskevissa tutkimushankkeissa tutkimuslupaan tarvitaan hallinnollisen ylilääkärin hyväksyntä. Ennen tutkimusluvan hakemista käythän tutkimussuunnitelman, hakemuksen ja tarvittavat liitteet huolellisesti läpi etukäteen tutkimuksen kohteena olevan yksikön tai toimipaikan vastuuhenkilön kanssa. Tutkimuslupahakemus ruotsiksi: Ansökan om forskningstillstånd  ( pdf, 110 kB)

Tutkimusaiheideoita ja valmisaineistot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa tulee kehittää näyttöön perustuen. Edistääksemme tutkimuksen tekemistä Mehiläisessä, olemme koonneet alle joitain tutkimusaiheideoita. Mikäli listalta ei löydy sinua kiinnostavaa aihealuetta, voit olla yhteydessä myös Mehiläisen toimintayksikön vastuuhenkilöön tai liiketoiminnan tai tukipalvelun johtajaan, jota tutkimuksen tai opinnäytetyön aihepiiri lähinnä koskisi.

Aiheita ja aineistoja väitöstutkimuksen, laajempiin tutkimushankkeisiin, syventävien opintojen tai opinnäytetöiden tutkimuksiin:

 • Fysioterapian vaikuttavuus hoitoketjun kokonaiskustannuksiin nilkan nivelsidevamman jälkeen / dos. Tuomas Brinck
 • Potilaskokemus Mehiläisen lääkärikeskuksissa (laaja NPS-kyselyaineisto, kertyvä PEI-aineisto) / dos. Kaisla Lahdensuo
 • Suun terveyden ja yleisterveyden yhteys työikäisillä / lisätietoja joht.lääk. Erkki Virta
 • Laboratoriotutkimukset / laboratoriosektorin johtaja, dos. Kristina Hotakainen
 • Urheiluvammat / Urheilu Mehiläinen ja Paavo Nurmi -keskus, Turun yliopisto / prof. Olli J. Heinonen
 • Muu ortopedia ja traumatologia / dos. Tuomas Brinck
 • Työterveyshuollon aihealueet (laaja) / kehittämispäällikkö Leena Uronen
 • Silmätaudit (kaihi, glaukooma, silmänpohjan ikärappeuma -aineistot) / Helsinki Retina Research Group / Mehiläinen / dos. Raimo Tuuminen
 • Leikkaustoiminnan vaikuttavuus / sairaalan vastuulääkäri Tero Yli-Kyyny
 • Hedelmöityshoitojen tuloksellisuus / Felicitas Mehiläinen, yksikönjohtaja Miia Savander
 • Lääke- ja laitetutkimushankkeet Mehiläisessä / tutkimuspäällikkö Nina Kovanen
 • Hoidon vaikuttavuus –tutkimus Mehiläisen aineistoista / lääketieteellinen johtaja, dos. Kaisla Lahdensuo
 • Ikäihmisten asumispalvelujen ja lastensuojelun toimintakykymittariaineistot / laatu- ja kehitysjohtaja Mikko Purhonen
 • Sosiaalipalvelujen asukas- ja asiakasturvallisuusaineistot / laatu- ja kehitysjohtaja Mikko Purhonen
 • Terveyspalvelujen potilasturvallisuusaineistot / laatuylilääkäri LT Maiju Welling
 • Muut mahdolliset aihealueet tai aineistot / lisätietoja hallinnollinen ylilääkäri Petri Leiponen

Ajankohtaisia tutkimusuutisia

Ajankohtaisia tutkimusuutisia näet Uutishuoneeltamme.

Lisää aiheesta