Mehiläinen tiivistää yhteistyötään kaikkien lääketieteen opetusta tarjoavien suomalaisten yliopistojen kanssa

Lehdistötiedote 23.9.2021

Mehiläinen on solminut Helsingin, Itä-Suomen, Tampereen, Turun sekä Oulun yliopistojen kanssa puitesopimukset tutkimus- ja opetusyhteistyön vahvistamiseksi. Avoin keskustelu auttaa löytämään uusia yhteistyömahdollisuuksia terveydenhoitoalan ammattilaisten osaamisen kasvattamiseen.

Yhteistyö Mehiläisen ja yliopistojen välillä tuo mahdollisuuksia löytää toiminnan yhtymäkohtia ja syventää koulutus- ja tutkimusyhteistyötä entisestään. Tavoitteena on tuottaa yhdessä yliopistojen kanssa tutkittua tietoa yksityissektorin toiminnasta niin lääketieteen kuin hoitoalan tieteiden parissa. Tutkimus- ja koulutusyhteistyöstä sovitaan ohjausryhmissä tapauskohtaisesti. Mehiläinen tarjoaa aineistot ja yliopistot ohjaajaresurssit.

- Olen erittäin iloinen yhteistyön syvenemisestä yliopistojen kanssa. Haluamme osaltamme kehittää ja täydentää tulevien terveydenhuoltoalan ammattilaisten osaamista tarjoamalla heille kattavia ja laadukkaita koulutusmahdollisuuksia, iloitsee Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkosen mukaan koulutusyhteistyö Mehiläisen ja yliopistojen välillä on ollut toimivaa jo entuudestaan muun muassa työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen toteuttamisessa. Uusi yhteistyösopimus mahdollistaa uusia avauksia koulutus- ja tutkimusyhteistyön laajentamiseksi.

- Mehiläisen laajat tietoaineistot tarjoavat mahdollisuuksia esimerkiksi lääketieteen sekä muiden sosiaali- ja terveystieteiden opiskelijoiden syventävien opintojen tai tieteellisen tutkimustyön tekemiselle yliopiston ohjauksessa. Laajoihin avoterveydenhuollon tietovarantoihin pohjautuva tutkimusyhteistyö täydentää erinomaisella tavalla yliopistosairaaloiden tarjoamia tutkimusmahdollisuuksia, Renkonen toteaa.

Myös muiden yliopistojen keskuudessa ollaan tyytyväisiä yhteistyön tiivistymiseen.

- Yliopistolle yhteistyö tarjoaa näköaloja yksityisen terveydenhuollon toimintaan uusiutuvassa sote-kentässä ja uusia mahdollisuuksia tutkimuksen saralla muun muassa rekisteritutkimuksessa, jossa yksityissektorin potilasaineistot ovat sekä mittavia että myös erilaisia ikä- ja terveysrakenteeltaan julkisen terveydenhuollon aineistoihin verrattaessa, kertoo Turun yliopiston dekaani Pekka Hänninen.

- Yhteistyö tukee käytännön toimintaympäristössä tapahtuvan koulutustoiminnan jatkuvuutta Suomessa. Tältä pohjalta voidaan suunnitella koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä ja uusia avauksia tulevaisuudessa yhteistyössä, jatkaa Itä-Suomen yliopiston dekaani Jussi Pihlajamäki.

- On tärkeää, että julkista ja yksityistä terveydenhuoltoa katsotaan kokonaisuutena myös opetuksen ja tutkimuksen osalta. Siksi me Tampereen yliopistossa olemme iloisia Mehiläisen kanssa tehdystä puitesopimuksesta. Se luo pohjaa koulutus- ja tutkimusyhteistyön syventämiselle, täydentää Tampereen yliopiston dekaani Tapio Visakorpi.

- Pohjois-Suomessa on jo vuosien ajan tehty laajaa ja hyvää erikoislääkärikoulutukseen liittyvää yhteistyötä useilla erikoisaloilla Oulun yliopiston ja Mehiläisen kesken. Mielenkiinnolla odotamme mitä uusia avauksia nyt allekirjoitettu sopimus tuo etenkin tutkimuksen osalta, päättää Oulun yliopiston dekaani Anne Remes.

Mehiläinen panostaa vahvasti henkilöstönsä koulutukseen sekä tutkimustoimintaan. Pandemian alun jälkeen yhtiö on muun muassa järjestänyt laajasti valtakunnallisia virtuaalikoulutustapahtumia lääkäreille. Lisäksi Mehiläisen yksiköissä järjestetään toimipaikkakohtaista koulutusta esimerkiksi työterveyshuoltoon tai yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille Mehiläisen ohjaajalääkäreiden toimesta. Mehiläinen tarjoaa myös terveydenhuollon kehittämisestä kiinnostuneille opiskelijoille harjoittelujaksoja eri toiminta-alueilla.