Mehiläisen työvalmennuspalvelut osana työterveyttä

Työvalmennus on osa työterveyspalveluita ja työvalmentajat ovat sosiaalivakuutuksen ja ammatillisen kuntoutuksen ammattilaisia. Työvalmentajan osaaminen koostuu ammatillisesta kuntoutuksesta sekä työurien jatkamisesta. Käynnistämällä työkykyä tukevat toimet oikea-aikaisesti, työkykyriskien hallinta helpottuu. Riittävän varhaisilla toimilla voidaan ehkäistä tuottavuuden laskua, sairauspoissaoloja ja työeläkemaksujen kasvua.

Katso video, jossa Vesa Lineri  kertoo työvalmentajan työstä osana työterveyden moniammatillista tiimiä.

Työvalmentajat toimivat työntekijöiden tukena antaen uraan liittyviä neuvoja, ideoita ja uusia ajatuksia esimerkiksi lisäkouluttautumisen suhteen. Työvalmentajan palvelut sopivat myös tilanteisiin, joissa työntekijän nykyisessä työssä jatkaminen tai sinne paluu on uhattuna terveydellisistä syistä tai silloin, kun työntekijä tarvitsee irtisanomistilanteessa tukea ammatillisen suunnitelman laatimiseen.

Työvalmennus käynnistyy työterveyslääkärin tai -hoitajan konsultaatiopyynnöllä sosiaalialan asiantuntijan konsultaationa, jolloin yritys on oikeutettu Kela-korvaukseen (KL1). Palvelu voi käynnistyä myös suoraan esim. yrityksen HR:n tai esihenkilön yhteydenotolla, jos työntekijän työssä suoriutumisesta ja työkyvystä ollaan huolissaan.

Kun työntekijällä on ilmennyt tai arvioidaan olevan työkyvyttömyyden uhka, palvelu alkaa työvalmentajan konsultaatiopalveluna. Siinä vaiheessa, kun työkyvyttömyyden uhka on todettu työeläkeyhtiössä, voi eläkeyhtiö antaa suunnitelman laatimiseen avuksi palveluntuottajan omasta kumppaniverkostostaan, johon myös Mehiläisen työvalmennuspalvelut kuuluvat.

Tutustu Mehiläisen työvalmentajiin 

Uraohjaus

Varhaisessa vaiheessa, jo ennen työkykyongelman pitkittymistä, työvalmentaja voi käydä työntekijän kanssa keskusteluja, joissa työntekijä saa informaatiota erilaisista tukimahdollisuuksista. Keskustelujen avulla pyritään luomaan valmiutta miettiä työssä jatkamisen vaihtoehtoja sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkeratkaisun sijaan. Työvalmentajien palveluita voi käyttää myös silloin, kun oma ura ja esimerkiksi eteneminen uusiin työtehtäviin mietityttävät. Työvalmentajat antavat ideoita ja vinkkejä esimerkiksi lisäkouluttautumisvaihtoehdoista, jotka edistävät työuraa tai ovat keskustelutukena, kun työntekijä miettii eri työtehtäviin siirtymistä.

Neuvonta toimeentuloasioissa

Uraohjauksen lisäksi työvalmentaja selvittää työntekijän toimeentuloon liittyviä asioita ja mistä ammatilliselle suunnitelmalle järjestyisi taloudellinen tuki. Työvalmentajat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon ja työnantajien lisäksi mm. työeläke- ja vakuutusyhtiöiden ja oppilaitosten kanssa.

Onko työvalmennuksesta hyötyä juuri minulle?

Työvalmentajan (sosiaalialan asiantuntijan) toteuttama työvalmennus mahdollistaa ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukemisen palvelujen hyödyntämisen varhaisemmassa vaiheessa. Työvalmentaja on neutraali toimija työ- ja hoitosuhteen ulkopuolelta, mikä mahdollistaa realistisen keskustelun tilanteesta ja vaihtoehdoista työntekijän kanssa. Keskiössä on työhön liittyvien ongelmien ratkaisu-, ei sairauskeskeinen tarkastelu.

Työvalmennus sopii työntekijälle, joka kokee työssä suoriutumisessa haasteita ja tarvitsee yksilöllistä neuvontaa, ohjausta sekä tietoa mahdollisuuksista jatkaa työelämässä. Työvalmentaja pohtii yhdessä työntekijän kanssa keinoja ja reittejä, joilla työntekijä pystyisi siirtymään terveydentilalleen sopivampaan työhön.

Lue lisää: Kannattaako enää tavoitella varmaa ja vakaata? Blogin kirjoittaja on Mehiläisen työvalmentaja Jonna Hyvärinen 

Työvalmennuspalveluita kattavasti ympäri Suomen

Mehiläisen työvalmentajat ovat sosiaalivakuutuksen, työelämän ja koulutusjärjestelmän osaajia (sosiaalialan asiantuntijoita). Mehiläinen tarjoaa kattavat työvalmentajan palvelut ympäri Suomen. Löydät suurimmat työvalmennuspalveluita tarjoavat toimisteemme täältä. Lisäksi meillä on kolme erillistä työvalmennuspalvelun toimipistettä: Kuopio, Suokatu 36 A 32, Helsinki Mannerheimintie 81 ja Tampere Kuninkaankatu 22 B 2.krs. Kysy lisää palveluistamme omalta asiakasvastaavaltasi.

Työvalmentajan tapaamisen voi varata nyt vallitsevan poikkeustilan myötä myös puhelin- tai videovastaanottoina normaalin vastaanottokäynnin lisäksi. Työvalmentajiin saat helposti yhteyden soittamalla infopuhelinnumeroon 040 658 7933 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tyovalmennuspalvelut@mehilainen.fi

Asiantuntijat ja toimipisteet

Marja Nirkkonen
Työvalmentaja (sos)
Liisa Kortetmaa-Nurmi
Työvalmentaja (sos)
Seija Jokilinna
Työvalmentaja (sos)
Karoliina Puolakka
Työvalmentaja (sos)

Lisää aiheesta