Mehiläisen työvalmennuspalvelut osana työterveyttä

Työvalmennus on osa työterveyspalveluita, mikä mahdollistaa varhaisessa vaiheessa työkykyongelmiin sekä -riskeihin puuttumisen. Työvalmentajat toimivat myös työntekijöiden tukena antaen uraan liittyviä neuvoja, ideoita ja uusia ajatuksia esimerkiksi lisäkouluttautumisen suhteen. Työvalmentajan palvelut sopivat myös tilanteisiin, joissa työntekijän nykyisessä työssä jatkaminen tai sinne paluu on uhattuna terveydellisistä syistä tai silloin, kun työntekijä tarvitsee irtisanomistilanteessa tukea ammatillisen suunnitelman laatimiseen.

Työvalmentajan osaaminen koostuu ammatillisesta kuntoutuksesta sekä työurien jatkamisesta. Käynnistämällä työkykyä tukevat toimet oikea-aikaisesti, työkykyriskien hallinta helpottuu. Riittävän varhaisilla toimilla voidaan ehkäistä tuottavuuden laskua, sairauspoissaoloja ja työeläkemaksujen kasvua.

Työvalmennus käynnistyy työterveyslääkärin tai -hoitajan konsultaatiopyynnöllä sosiaalialan asiantuntijan konsultaationa, jolloin yritys on oikeutettu Kela-korvaukseen (KL1). Palvelu voi käynnistyä myös suoraan esim. yrityksen HR:n tai esimiehen yhteydenotolla, jos työntekijän työssä suoriutumisesta ja työkyvystä ollaan huolissaan.

Kun työntekijällä on ilmennyt tai arvioidaan olevan työkyvyttömyyden uhka, palvelu alkaa työvalmentajan konsultaatiopalveluna. Siinä vaiheessa, kun työkyvyttömyyden uhka on todettu työeläkeyhtiössä, voi eläkeyhtiö antaa suunnitelman laatimiseen avuksi palveluntuottajan omasta kumppaniverkostostaan, johon myös Mehiläisen työvalmennuspalvelut kuuluvat.

Tutustu Mehiläisen työvalmentajiin

Uraohjaus

Varhaisessa vaiheessa, jo ennen työkykyongelman pitkittymistä, työvalmentaja voi käydä työntekijän kanssa keskusteluja, joissa työntekijä saa informaatiota erilaisista tukimahdollisuuksista. Keskustelujen avulla pyritään luomaan valmiutta miettiä työssä jatkamisen vaihtoehtoja sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkeratkaisun sijaan. Työvalmentajien palveluita voi käyttää myös silloin, kun oma ura ja esimerkiksi eteneminen uusiin työtehtäviin mietityttävät. Työvalmentajat antavat ideoita ja vinkkejä esimerkiksi lisäkouluttautumisvaihtoehdoista, jotka edistävät työuraa tai ovat keskustelutukena, kun työntekijä miettii eri työtehtäviin siirtymistä.

Neuvonta toimeentuloasioissa

Uraohjauksen lisäksi työvalmentaja selvittää työntekijän toimeentuloon liittyviä asioita ja mistä ammatilliselle suunnitelmalle järjestyisi taloudellinen tuki. Työvalmentajat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon ja työnantajien lisäksi mm. työeläke- ja vakuutusyhtiöiden ja oppilaitosten kanssa.

Onko työvalmennuksesta hyötyä juuri minulle?

Työvalmentajan (sosiaalialan asiantuntijan) toteuttama työvalmennus mahdollistaa ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukemisen palvelujen hyödyntämisen varhaisemmassa vaiheessa. Työvalmentaja on neutraali toimija työ- ja hoitosuhteen ulkopuolelta, mikä mahdollistaa realistisen keskustelun tilanteesta ja vaihtoehdoista työntekijän kanssa. Keskiössä on työhön liittyvien ongelmien ratkaisu-, ei sairauskeskeinen tarkastelu.

Työvalmennus sopii työntekijälle, joka kokee työssä suoriutumisessa haasteita ja tarvitsee yksilöllistä neuvontaa, ohjausta sekä tietoa mahdollisuuksista jatkaa työelämässä. Työvalmentaja pohtii yhdessä työntekijän kanssa keinoja ja reittejä, joilla työntekijä pystyisi siirtymään terveydentilalleen sopivampaan työhön.

Lue lisää: Kannattaako enää tavoitella varmaa ja vakaata? Blogin kirjoittaja on Mehiläisen työvalmentaja Jonna Hyvärinen

Työvalmennuspalveluita kattavasti ympäri Suomen

Mehiläisen työvalmentajat ovat sosiaalivakuutuksen, työelämän ja koulutusjärjestelmän osaajia (sosiaalialan asiantuntijoita). Mehiläinen tarjoaa kattavat työvalmentajan palvelut ympäri Suomen. Kysy lisää omalta asiakasvastaavaltasi.

Työvalmentajan tapaamisen voi varata nyt vallitsevan poikkeustilan myötä myös puhelin- tai videovastaanottoina normaalin vastaanottokäynnin lisäksi. Työvalmentajiin saat helposti yhteyden soittamalla infopuhelinnumeroon 040 658 7933 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
tyovalmennuspalvelut@mehilainen.fi

Asiantuntijat

Seija Jokilinna
Työvalmentaja (sos)
Karoliina Puolakka
Työvalmentaja (sos)
Marjo Haataja
Työvalmentaja
Seija Jaakkola
Työvalmentaja
Katso muut asiantuntijat