Mehiläisen työvalmennuspalvelut

Mehiläinen tarjoaa kattavat työvalmentajan palvelut ympäri Suomen. Vallitsevan poikkeustilan myötä työvalmentajan vastaanon voi hoitaa puhelin- tai videovastaanottona. Työvalmentajiin saat helposti yhteyden soittamalla infopuhelinnumeroon 040 658 7933 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tyovalmennuspalvelut@mehilainen.fi.

Mehiläisen työvalmentajat ovat sosiaalivakuutuksen, työelämän ja koulutusjärjestelmän osaajia (sosiaalialan asiantuntijoita). Työvalmentajan osaaminen koostuu ammatillisesta kuntoutuksesta sekä työurien jatkamisesta. Työvalmentajan palvelu sopii tilanteisiin, joissa työntekijän nykyisessä työssä jatkaminen tai sinne paluu on uhattuna terveydellisistä syistä. Työvalmennusta voidaan hyödyntää myös, kun työntekijä tarvitsee irtisanomistilanteessa tukea ammatillisen suunnitelman laatimiseen.

Tutustu Mehiläisen työvalmentajiin

Työvalmennus osana työterveyspalveluita

Työvalmennus on osa työterveyspalveluita, mikä mahdollistaa varhaisessa vaiheessa työkykyongelmiin sekä -riskeihin puuttumisen. Työvalmennus käynnistyy työterveyslääkärin tai -hoitajan konsultaatiopyynnöllä sosiaalialan asiantuntijan konsultaationa, jolloin yritys on oikeutettu Kela-korvaukseen (KL1).
Palvelu voi käynnistyä myös suoraan esim. yrityksen HR:n tai esimiehen toimeksiannolla, jos työntekijän työssä suoriutumisesta ja työkyvystä ollaan huolissaan.

Kun työntekijällä on työkyvyttömyyden uhka, palvelu alkaa työvalmentajan konsultaatiopalveluna. Siinä vaiheessa, kun työkyvyttömyyden uhka on todettu työeläkeyhtiössä, voi eläkeyhtiö antaa suunnitelman laatimiseen avuksi palveluntuottajan omasta kumppaniverkostostaan, johon myös Mehiläisen työvalmennuspalvelut kuuluvat.

Käynnistämällä työkykyä tukevat toimet oikea-aikaisesti, työkykyriskien hallinta helpottuu. Riittävän varhaisilla toimilla voidaan ehkäistä tuottavuuden laskua, sairauspoissaoloja ja työeläkemaksujen kasvua.

Onko työvalmennuksesta hyötyä juuri minulle?

Työvalmentajan (sosiaalialan asiantuntijan) toteuttama työvalmennus mahdollistaa ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukemisen palvelujen hyödyntämisen varhaisemmassa vaiheessa. Työvalmentaja on neutraali toimija työ- ja hoitosuhteen ulkopuolelta, mikä mahdollistaa realistisen keskustelun tilanteesta ja vaihtoehdoista työntekijän kanssa. Keskiössä on työhön liittyvien ongelmien ratkaisu-, ei sairauskeskeinen tarkastelu.

Työvalmennus sopii työntekijälle, joka kokee työssä suoriutumisessa haasteita ja tarvitsee yksilöllistä neuvontaa, ohjausta sekä tietoa mahdollisuuksista jatkaa työelämässä. Työvalmentaja pohtii yhdessä työntekijän kanssa keinoja ja reittejä, joilla työntekijä pystyisi siirtymään terveydentilalleen sopivampaan työhön.

Uraohjaus

Varhaisessa vaiheessa, jo ennen työkykyongelman pitkittymistä, työvalmentaja voi käydä työntekijän kanssa keskusteluja, joissa työntekijä saa informaatiota erilaisista tukimahdollisuuksista. Keskustelujen avulla pyritään luomaan valmiutta miettiä työssä jatkamisen vaihtoehtoja sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkeratkaisun sijaan.

Neuvonta toimeentuloasioissa

Uraohjauksen lisäksi työvalmentaja selvittää työntekijän toimeentuloon liittyviä asioita ja mistä ammatilliselle suunnitelmalle järjestyisi taloudellinen tuki. Työvalmentajat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon ja työnantajien lisäksi mm. työeläke- ja vakuutusyhtiöiden, Kelan, työhallinnon ja oppilaitosten kanssa.

Lisätietoja:

Yksikönjohtaja Seija Jokilinna seija.jokilinna@mehilainen.fi

Palvelupäällikkö Jonna Hyvärinen jonna.hyvarinen@mehilainen.fi

Lue lisää:

Mehiläisen työvalmentajat

Polinna työuravalmennus yhdistyy Mehiläiseen