Työterveyspsykologin palvelut

Työterveyspsykologien laajaa toimintaa ohjaa tiedeperustainen ymmärrys työn ja terveyden välisistä keskinäisvaikutuksista. Yhdessä moniammatillisten tiimien ja asiakkuuspäälliköiden kanssa työterveyspsykologi rakentaa työterveysyhteistyötä kutakin asiakkuutta kuunnellen ja heidän tarpeensa huomioiden. Yhteistyö ja toiminta voi kohdistua yritysjohtoon, henkilöstöhallintoon, esimiehiin, työyhteisöön tai yksilöön. Työterveyspsykologi toimii omien vastuuyritystensä moniammatillisissa tiimeissä oman alansa asiantuntijana ja vastaa sekä koordinoi yritystensä työpsykologitoimintaa.
Vastaanottokäynnit työterveyspsykologille kuuluvat yleensä kaikkiin työterveyssopimuksiin. Työterveyspsykologin vastaanottokäynnille tarvitset työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan lähetteen. Konsultaatiotapaamiskertoja voi olla 1-5/lähete. Työterveyspsykologin vastaanottokäynnin voi hoitaa perinteisellä vastaanottokäynnillä, videovastaanottona tai puhelimitse.

Varaa aika verkkoajanvarauksesta, asiakaspalvelustamme 010 414 00 (0,084 €/min) tai OmaTyöterveys-puhelinpalvelusta.

Milloin työterveyspsykologin vastaanotolle hakeudutaan?

 • Työuupumuksen, univaikeuksien ja mielialaongelmien vuoksi
 • Kognitiivisten vaikeuksien kuten keskittymisen ja muistin heikentymisen vuoksi. (syynä voi olla henkisesti kuormittava työ ja/tai arjen psyko-sosiaalisesti kuormittavat tilanteet)
 • Kun halutaan tutkia henkilön reagointi- ja selviytymistapojen merkitystä kuormittumisessa ja vuorovaikutustilanteissa
 • Työyhteisöjen ristiriitatilanteissa tai vuorovaikutushaasteissa
 • Kun esimiestyöhön kaivataan tukea
 • Kun työnteon kognitiivista ergonomiaa halutaan arvioida tai kehittää
 • Työkykyarvion tekemisen yhteydessä tai neuropsykologisen konsultaation tarpeen selvittelyn yhteydessä

Uusia työterveyspsykologin palveluita poikkeustilanteesta selviytymiseen

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi tarjoamme uusia tukipalveluita esimiehille ja yksilöille. Palveluiden käyttöönotosta sovitaan yrityskohtaisesti. Palvelut voidaan toteuttaa etäpalveluna.

Yksilön palvelut

 • 30 min keskusteluapu työterveyspsykologin kanssa. Tuntiessasi psyykkistä kuormitusta, älä jää sen kanssa yksin vaan ota yhteyttä psykologiisi. Jo puolentunnin keskustelu voi helpottaa ja avata pahimmat solmut. Keskustelun aikana yhdessä psykologin kanssa mietitään tarvittavia jatkotoimenpiteitä ja saat psykologiltasi vinkkejä hyvinvointiisi. Varaa aika lähettämällä viesti OmaMehiläinen- sovelluksessa omalle työterveyspsykologille tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

 • 5 kerran yksilöllinen jaksamisen tukipaketti poikkeustilanteeseen. Tukipaketti sisältää psykologin tai terapeutin antamaa yksilöllisesti räätälöityä etätukea. Ohjauksessa yhdistellään psykoedukaatiota sekä psykoterapian ja työnohjauksen menetelmiä​. Kyseessä on joustava matalan kynnyksen palvelu poikkeuksellisessa kuormitustilanteessa, johon sisältyy viisi henkilökohtaista tunnin kestävää video- tai puhelinvastaanottoa. Toteuttajina Mehiläisen työterveyspsykologi tai psykoterapeutti. Palvelu auttaa ylläpitämään ja parantamaan työkykyä. Jaksamisen tuen keinoina käytetään mm tunnetukea, tilanteen jäsentämistä ja työhyvinvointia tukevien menetelmien opettelua. Varaa aika lähettämällä viesti OmaMehiläinen- sovelluksessa omalle työterveyspsykologille.

 • Arki haltuun poikkeusaikana –ryhmävalmennus auttaa osallistujaa kehittämään omia työtapojaan jaksamista paremmin tukeviksi, keskustellen ja yhdessä asioita pohtien työterveyspsykologin johdolla. Sisältää 3 x 1,5 tuntia ja itsenäisesti suoritettavat tehtävät. Lue lisää tai pyydä tarjous Terveyden ja hyvinvoinnin palvelukaupasta  tai ole yhteydessä omaan työterveyspsykologiisi OmaMehiläinen- sovelluksessa.

Esimiehen palvelut

 • Matalan kynnyksen esimieskeskustelu on Mehiläisen työterveyspsykologien tarjoamaa, ammattimaista ja ketterästi toteutettavissa olevaa palvelua kohdennettuna esimiehen akuutteihin henkilöstöjohdon kysymyksiin. Palvelussa organisaatiopsykologinen osaaminen valjastetaan liike-elämän ja esimiestyön tarpeisiin. Palvelu on tarkoitettu akuuttien henkilöjohtamistilanteiden tueksi esim.

  • Kun esimies pohtii / toteuttaa muutoksia
  • Kun ilmenee haasteita työyhteisön toimivuudessa
  • Kun työntekijän työsuoritus, työkäyttäytyminen tai työkyky mietityttää

Kyseessä on lyhyt, kertaluonteinen tai muutaman tapaamiskerran prosessi, joka kohdentuu tiettyyn ajankohtaiseen esimiestyön haasteeseen. Palvelu on työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa.​ Esimieskonsultaatio on työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa, josta on mahdollista saada KELA I korvausta. (Korvaavuudesta päättää viimekädessä KELA.) Varaa aika lähettämällä viesti OmaMehiläinen- sovelluksessa omalle työterveyspsykologille.

 • Ryhmäsparraus/ryhmävalmennus esimiehille (kesto 1,5h) tukee esimiehen ja johtajan omaa jaksamista ja vahvistaa valmiuksia kohdata tilanteen aiheuttamat paineet. ​Tilaisuudet ohjaa työterveyspsykologi, joka myös alustaa tapaamisen teeman (20-30 min). Muu aika varataan keskusteluun, kysymyksiin ja ajatusten vaihtamiseen. Lue lisää tai pyydä tarjous: Terveyden ja hyvinvoinnin palvelukaupassa  tai ole yhteydessä omaan työterveyspsykologiisi OmaMehiläinen- sovelluksessa.

Lyhytterapia

Lyhytterapialla tarkoitetaan lyhytkestoisempaa, psykoterapian keinoin toteutettua hoitojaksoa. Tavoitteena on asiakkaan psyykkisen terveyden ja toimivuuden lisääminen. ​ Lyhytterapiassa keskitytään eniten haittaavien, määriteltyjen tai rajattujen ongelmien käsittelyyn.​ Työskentelymuotoina terapiassa käytetään keskustelua ja harjoitteita, jotka auttavat asiakasta haitallisten ajattelu-, tunne- ja toimintamalliensa tunnistamisessa ja muuttamisessa. ​Lyhytterapiaan hakeudutaan mm. mielialaoireiden sekä työn- ja elämänhallinnan ongelmien vuoksi, ja se on hyvä apu myös elämäntilannekriiseissä. ​Lyhytterapian kesto on yleensä 10-20 tapaamiskertaa viikon tai kahden välein ja sen voi toteuttaa lisäkoulutettu työterveyspsykologi tai psykoterapeutti. Kysy lisää lyhytterapioista omalta työterveyspsykologiltasi tai työterveyslääkäriltä.

Varaa aika työterveyslääkärille verkkoajanvarauksesta, asiakaspalvelusta tai OmaTyöterveys-puhelinpalvelusta