Työergonomia

Ergonominen selvitys

Ergonominen selvitys työpaikalla tehdään tarvittaessa perustyöpaikkaselvityksessä havaittujen seikkojen perusteella kun työpaikalla esiintyy erityisiä tarpeita. Tällaisia tarpeita voivat olla esimerkiksi fyysisesti raskas tai yksipuolisesti kuormittava työ joka aiheuttaa tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuvia terveysriskejä.

Sen toteutuksesta vastaa työterveyshuollossa työfysioterapeutti joka on tuki- ja liikuntaelimistön ja ergonomian asiantuntija. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työpaikan kanssa. Sovithan ergonomia ohjaus ajan suoraan työfysioterapeuttisi kanssa. Ergonomia käyntejä voidaan tehdä tarvittaessa myös etänä videon välityksellä.

Ergonomiaohjaus

Ergonomiaan liittyvä tietojen anto, neuvonta ja ohjaus voi kohdistua koko työyhteisöön tai valikoituihin ryhmiin tai yksilöihin. Tavoitteena on lisätä työpaikan tietämystä mm. hyvistä työoloista, työmenetelmistä ja työvälineistä, työtoiminnan vaihteluista, työn tauottamisesta sekä henkilökohtaisista työtavoista joilla voidaan tukea työssä jaksamista. Toiminnasta ja ohjauksen sisällöstä sovitaan aina yhteistyössä työpaikan kanssa.

Ergonomia osana työympäristön suunnittelua

Työfysioterapeutit voivat osallistua myös työympäristön (esim. työtilat, työvälineet, kaluste hankinnat) suunnitteluun.

Työfysioterapeutti antaa suunnittelijalle tietoa työhön liittyvistä kuormitustekijöistä ja yleisistä suosituksista. Myös työpaikan terveystiedoista, kuten tuki- ja liikuntaelin vaivojen esiintyvyydestä saattaa olla hyötyä uuden työympäristön ja työvälineiden suunnittelussa.

Osallistavassa suunnittelussa työntekijät arvioivat itse työolosuhteitaan ja ideoivat parannuksia. Tämä yleensä lisää työntekijöiden aktiivisuutta työympäristönsä kehittämisessä ja auttaa uusien ratkaisuihin sitoutumisessa ja käyttöönotossa. Työfysioterapeutti voi toimia tällaisen osallistavan kehityshankkeen vetäjänä.

Mitä aiemmin työfysioterapeutti pääsee mukaan työtilojen suunnitteluun tai kalustehankintoihin sitä paremmin säästytään kalliilta korjaus- ja muutostöiltä sekä virhehankinnoilta.

Lue lisää:

Taukojumppaohjeet - Tauota työpäivääsi!

Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ennaltaehkäisystä

Työfysioterapeutti

Terveyden ja hyvinvoinnin palvelukauppa