Lyhytpsykoterapiapalvelut työterveydessä

Mehiläisen Työelämäpalveluiden lyhytpsykoterapiapalvelut ovat tiivis osa työelämäpalveluiden asiakkaille tarjottavia mielen hyvinvoinnin palveluita. Työterveydessä asiakkaan hoitoon osallistuu hoitavan terapeutin lisäksi aina oma työterveystiimi, joka voi tarvittaessa myös konsultoida esimerkiksi psykiatria tai neuropsykologia työterveyssopimuksen mukaan. Sujuva yhteistyö kaikkien hoitoon osallistuvien kesken varmistaa oikea-aikaisen, laadukkaan ja joustavan hoidon.

Lyhyelläkin psykoterapialla voidaan saada pitkäaikaisia vaikutuksia ja parantaa työkykyä

Lyhytpsykoterapia on kustannustehokas hoito- ja kuntoutusmuoto, jonka avulla voidaan ylläpitää työntekijän työ- ja toimintakykyä. Lyhytpsykoterapian on todettu vaikuttavan esimerkiksi työkyvyn kohenemiseen usein pitkää psykoterapiaan nopeammin (Knekt, ym., 2008).

Terapiaan hakeudutaan muun muassa mieliala- ja ahdistusoireiden sekä työn ja elämänhallinnan ongelmien vuoksi. Palvelut ovat hyvä varhainen apu myös erilaisissa elämäntilannekriiseissä. Varhaisella ja oikeanlaisella hoidolla on mahdollista vähentää psyykkisistä oireista johtuvaa kärsimystä, sairauspoissaoloja ja riskiä ennenaikaiselle eläköitymiselle, joten olennaista on, että apua saa matalalla kynnyksellä ja hoitoon pääsy on sujuvaa.

Työelämäpalveluiden tarjonnassa painottuvat erilaiset lyhytpsykoterapiat, joissa keskitytään eniten haittaavien, määriteltyjen ja rajattujen ongelmien käsittelyyn. Psykoterapiaa voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmäterapiana ja sen kesto voi vaihdella muutamista kuukausista useampaan vuoteen. Työskentelymuotoina ovat keskustelu ja harjoitteet, jotka auttavat asiakasta haitallisten ajattelu-, tunne- ja toimintamallien tunnistamisessa ja muuttamisessa. Hoito suunnitellaan asiakkaan tarpeen mukaiseksi yhdessä hänen kanssaan ja sen tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Palvelut voidaan toteuttaa myös etänä videovälitteisesti.

10 ja 20 kerran lyhytpsykoterapiat

  • Lyhytpsykoterapioiden tavoitteena on ehkäistä mielenterveyteen liittyviä poissaoloja, lyhentää sairauspoissaolojaksoja, tukea työhön paluuta ja vahvistaa henkilön psyykkisiä toimintoja tulevaisuutta varten
  • Lyhytpsykoterapiaa tarjoavat Mehiläisessä Valviran hyväksymät, nimikesuojatut psykoterapeutit ja psykoterapiakoulutuksen suorittaneet työterveyspsykologit.

Psykoterapioiden rahoittajina voivat olla työnantajat, KELA, asiakas itse tai vakuutusyhtiö sairauskuluvakuutuksen kautta. Varsinaisten psykoterapioiden lisäksi Mehiläinen tarjoaa mielenterveyden tueksi myös muita mielen hyvinvoinnin palveluita.

Mielenterveyden häiriöt ovat suurin työkyvyttömyyden aiheuttaja Suomessa

Eläketurvakeskuksen tietojen mukaan (2021) puolet työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään psyykkisin perustein ja 30-vuotiaan henkilön jääminen työkyvyttömyyseläkkeelle tulee maksamaan noin 120 kertaa kuukausipalkkansa verran (lähde Varma, 2018). Kelan sairauspoissaolotilastoissa jo kolmannes sairauspäivärahapäivistä johtuu mielenterveyssyistä, ja ne ovat nousseet suurimmaksi diagnoosiryhmäksi niin päivärahan saajien kuin korvattujen päivienkin määrällä mitaten.

Lyhytpsykoterapioiden avulla voidaan edistää työssä jaksamista ja parantaa hyvinvointia varsinaisten mielenterveysongelmien hoitamisen lisäksi. Varhainen tuki mahdollistaakin parhaan hoitotuloksen vähentäen siten sairauspoissaoloja ja riskiä ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle.

Mehiläinen on yksi mielenterveysalan suurimmista toimijoista

Mehiläisessä työskentelee yli 800 psyykkisen hyvinvoinnin asiantuntijaa, joista noin 300 on psykoterapeutteja. Mehiläisessä ovat edustettuna kaikki yleisimmät tutkimusnäyttöön perustuvat psykoterapian muodot. Mehiläisen psykoterapiapalveluissa työskentelee korkean ammattitaidon omaavia Valviran rekisteröimiä (ja KELA-kelpoisia) psykoterapeutteja. Kaikilla on säännöllinen työnohjaus. Olennaista on vahva osaaminen työelämään liittyvissä asioissa ja asiakkaidemme toimintaympäristöihin liittyvä ymmärrys.

Lisätietoja palveluista yrityksellesi saat omalta työterveyden yhteyshenkilöltäsi tai asiakasvastaavaltasi. Voit olla meihin yhteydessä myös sähköpostitse myynti@mehilainen.fi tai soittaa 010 414 00 (0,084 €/min)

Asiantuntijat ja toimipisteet

Tiina Grip
Psykoterapeutti
Tiina Haavisto
Psykoterapiakoulutettava
Anne Jääskeläinen
Psykoterapeutti
Pirjo Laitinen
Psykoterapeutti (ET), perheterapeutti

Lisää aiheesta