Mehiläisen psykoterapiapalvelut työterveyden asiakkaiden tukena

Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimivuuden lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Terapiaan hakeudutaan mm mielialaoireiden sekä työn- ja elämänhallinnan ongelmien vuoksi, ja se on hyvä apu myös elämäntilannekriiseissä.

Työelämäpalveluiden psykoterapiapalvelut ovat tiivis osa työelämäpalveluiden asiakkaille tarjottavia palveluita. Työterveyden moniammatillinen yhteistyö sekä psykiatrien, neuropsykologien yms. konsultointimahdollisuus varmistaa oikea-aikaisen, laadukkaan ja joustavan hoidon. Olennaista on matala kynnys ja nopea hoitoon pääsy.

Mielenterveysongelmat merkittävimpiä työkyvyn uhkia

Mielenterveysongelmien hoidossa psykoterapia on yksi keskeinen hoitomuoto. Ongelmien riittävän varhainen havaitseminen on erittäin tärkeää hoidon tuloksellisuuden kannalta. Varhainen puuttuminen mahdollistaa parhaan hoitotuloksen ja ennaltaehkäisee pitkien sairauslomien ketjun ja ennenaikaisen työkyvyttömyyseläköitymisen. Työnantajat ja eläkevakuutusyhtiöt ovat kiinnostuneita siitä, kuinka psyykkisistä syistä johtuvia sairauspoissaoloja ja ennenaikaisia eläköitymisiä voidaan vähentää.

Psykoterapian avulla voidaan varsinaisten mielenterveysongelmien hoitamisen lisäksi edistää esimerkiksi työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Psykoterapian hyödyntäminen on tänä päivänä vastuuta osoittava kehittymisprosessi kohti parempaa itseymmärrystä, elämänlaatua ja työkykyä.

Erilaisia terapiamuotoja

Työelämäpalvelut tarjoaa yksilö-, pari- ja ryhmäterapiaa, jonka kesto voi vaihdella muutamista kuukausista useampaan vuoteen. Psykoterapia suunnitellaan asiakkaan tarpeen mukaiseksi yhdessä hänen kanssaan. Se on tavoitteellinen, mutta joustava prosessi ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Työelämäpalveluiden tarjonnassa painottuvat lyhytterapiat, missä keskitytään eniten haittaavien, määriteltyjen ja rajattujen ongelmien käsittelyyn. Työskentelymuotona on keskustelu ja harjoitteet, jotka auttavat asiakasta haitallisten ajattelu-, tunne- ja toimintamalliensa tunnistamisessa ja muuttamisessa. Palvelu voidaan toteuttaa myös etänä videovälitteisesti.

Moni asiakkaista hyötyy eniten ryhmämuotoisesta terapiasta. Ryhmätoiminnoista keskeisin on valmennusryhmä masennuksesta tai uupumuksesta toipuville, erinomaiset hoitotulokset saavuttanut IPT-ryhmä.

Psykoterapian rahoittajina voivat olla työnantajat, KELA, eläkevakuutusyhtiö, asiakas itse tai vakuutusyhtiö sairauskuluvakuutuksen kautta.

Varsinaisten psykoterapioiden lisäksi Mehiläinen tarjoaa mielenterveyden tueksi myös palveluita, joissa on tapaamisten lisäksi digisisältöä ja chat-mahdollisuus

Lue lisää:

Digivalmennukset elämäntapamuutoksiin

Terapeuteilla vahva ammattitaito

Mehiläisen psykoterapiapalveluissa työskentelee korkean ammattitaidon omaavia Valviran rekisteröimiä (ja KELA-kelpoisia) psykoterapeutteja. Tämän lisäksi lyhytterapioita toteuttaa työterveyshuollon ammattihenkilöstö, joilla on yleensä psykologin pohjakoulutus, työterveyspsykologian pätevyys sekä erillinen koulutus lyhytterapeuttiseen työskentelyyn. Kaikilla on säännöllinen työnohjaus. Olennaista on vahva osaaminen työelämään liittyvissä asioissa ja asiakkaidemme toimintaympäristöihin liittyvä ymmärrys.

Read about the psychotherapy services in English

Läs om psykoterapitjänster på svenska

Asiantuntijat ja toimipisteet

Anne Hyven
Psykoterapeutti, psykologi
Anne Jääskeläinen
Psykoterapeutti
Pirjo Laitinen
Työterveyshoitaja
9.3
Elina Latva-Kiskola
Työpsykologi