Yhteistyötä Työterveyslaitoksen kanssa ärsytysastman ennaltaehkäisemiseksi

Vaikka Suomea voidaan pitää työturvallisuuden suhteen mallimaana, löytyy kehitettäviä asioita varmasti aina. Yksi näistä on ärsyttäville kemikaaleille altistumisesta aiheutuvien sairastumisten ennaltaehkäisy. Mediuutiset  uutisoi 2.9.2022 siitä, miten huonot työolot voivat olla aiheuttamassa ärsytysastmaa. Työterveyslaitoksen ylilääkäri Lindströmin mukaan ärsytysastmat ovat yhä alidiagnosoituja. Lue lisää .

Vaikuttava ja ennaltaehkäisevä työterveysyhteistyö

Mehiläisen Kokkolan työterveystiimi on tehnyt vuodesta 2017 lähtien asiakasyritystensä parissa Kokkolan suurteollisuusalueella aktiivista yhteistyötä asian eteen. Yritysyhteistyössä on sovittu mm. työterveysneuvottelun pitämisestä varhaisessa vaiheessa ammattitautitutkimusten käynnistyessä ja myöhemmin ammattitautitutkimusten valmistuessa. Työpaikkaselvityksissä ärsyttäviin kemikaaleihin on osattu kiinnittää erityistä huomiota. Viimeisten vuosien aikana tiedon lisäännyttyä on myös varautuminen työpaikoilla parantunut.

Lokakuussa 2022 Työterveyslaitoksen edustajat vierailivat Kokkolassa tutustuen työolosuhteisiin ja yhteistyön kautta löydettyihin ratkaisuihin suurteollisuusalueen kemikaalialtisteisissa työympäristöissä.

Mehiläisen Kokkolan työterveystiimistä työterveyshoitaja Miia Pöppönen ja vastaava työterveyslääkäri Juha Lepistö ovat mukana Työterveyslaitoksen hankkeen työryhmässä, joka valmistelee toimintaohjetta työterveyshuolloille ärsytysastman toteamiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Hankkeen tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitsisi tulevaisuudessa menettää terveyttään tämän ennaltaehkäistävissä olevan sairauden vuoksi. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta riskiaineista ja niiden turvallisesta käsittelystä ja luoda työpaikoille ohjeita poikkeustilanteiden varalle. Lisäksi on tärkeää ymmärtää, että ärsytysastman ennaltaehkäisemiseksi ei ärsyttävien kemikaalien HTP-tasoja saa ylittää työpaikoilla hetkellisestikään ja työolosuhteet on tehtävä sellaisiksi, ettei liiallista altistumista tapahdu. Lue lisää .

Mikä on ärsytysastma?

Äkillisen ärsytyksen aiheuttama astma (kutsuttu aiemmin nimellä RADS, reactive airway dysfunction syndrome) aiheutuu yksittäisestä altistumisesta suurelle pitoisuudelle ärsyttävää ainetta. Altistuminen tapahtuu usein tapaturmaisesti esimerkiksi prosessihäiriön tai kemikaalionnettomuuden yhteydessä tai altistuttaessa kemikaaleille poikkeuksellisesti esimerkiksi huolto- ja puhdistustöissä.

Toistuvan ärsytyksen aiheuttama astma johtuu useammasta kuin yhdestä altistumisesta voimakkaasti hengitysteitä ärsyttävälle aineelle. Altistumistaso voi olla matalampi kuin äkillisen ärsytyksen aiheuttamassa astmassa, mutta pitoisuudet ovat kuitenkin lähellä kyseisen aineen haitalliseksi tunnettua pitoisuutta (HTP) tai sitä korkeampia asiantuntijan arvion tai mittaustulosten perustella. Altistuminen on pitkäkestoisempaa, ja työssä saattaa esiintyä toistuvia altistumispiikkejä. Altistuminen voi liittyä puutteellisiin työolosuhteisiin potilaan tavanomaisessa työssä tai toistuviin poikkeustilanteisiin.