Työnohjaus

Työnohjaus luo edellytykset oman työn tutkimiselle, arvioinnille ja kehittämiselle yhteistyössä työnohjaajan kanssa. Työnohjaus mahdollistaa oman työrooliin, työhön tai työyhteisössä toimimiseen liittyvien ajatusten ja tunteiden käsittelyä, ja näin edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista.

Työnohjausprosessissa ohjauksen tavoitteet sovitaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Määritellyt tavoitteet antavat ohjauskerroille suuntaviivoja sekä edistävät ohjauksen onnistumista. Tavallisesti tavoitteista sovitaan ohjausprosessin alussa. Usein työnohjaus toteutuu 10-20 tapaamiskerran kokonaisuutena, jolloin ammatillinen kehittyminen tai työryhmän/työyhteisön toimintatapojen muutokseen tähtäävä prosessi mahdollistuu. Työnohjaus voi toteutua yksilö-, ryhmä- tai työryhmätyönohjauksena.

Työnohjaus esimiehille

Myös johtamis- tai esimiestyö on yksi tärkeä työnohjauksen osa-alue. Ihmisten johtaminen, haastavien tilanteiden kohtaaminen ja käsittely sekä esimiestyö muutostilanteissa ovat esimerkkejä johtamis- ja esimiestyön vaativuudesta tämän päivän työpaikoilla. Työnohjauksen avulla myös omaa esimiestyötä on mahdollista tutkia ja kehittää. Mehiläinen tarjoaa myös asiakkailleen myös yksilö- ja ryhmäpsykoterapiaa.

Read more about work counselling in English

Läs mer om arbetshandledning på svenska