Yrityksen päihdehoitosuunnitelma

Yritysten työhyvinvointi- ja työturvallisuustyöhön kuuluu osana päihdetyö, joka on osa ennaltaehkäisevää toimintaa. Päihdetyö pitää sisällään päihdeasioiden käsittelyn ja hoitoonohjauksen.

Myös pienissä yrityksissä päihteiden käytön ehkäisyyn liittyvistä toimintatavoista tulee työpaikalla sopia yhteistyössä henkilöstön, yrityksen ja työterveyshuollon kanssa.

Päihdeohjelman hyödyt yritykselle ja sen työntekijöille

 • Päihdeohjelma ohjaa työntekijää saamaan apua ongelmaansa.
 • Pienessä työyhteisössä päihdehoitoon ohjaus sujuu hyvin, kun tiedetään miten toimia päihtyneen tai päihdeongelmasta kärsivän henkilön kanssa.
 • Päihdeohjelma on esimiehen apukeino, kun pienessä työyhteisössä päihdeongelma koettelee työntekijöiden välistä ystävyyttä.
 • Työelämän pelisääntöihin kuuluu päihdeohjelma.
 • Avoin ja rehellinen keskustelu vaikeasta asiasta vie hoitoon ohjattavan henkilön asioita eteenpäin (varhainen välittäminen).

Päihteiden käytön vaikutus työssä selviytymiseen

 • Päihtynyt työntekijä on työtapaturma-altis työpaikalla, sekä itselleen että muille.
 • Työnkuormitus lisääntyy, pienessä työyhteisössä työt kasautuvat vain muutamalle henkilölle, kun päihdeongelmainen on jatkuvilla sairauspoissaoloillaan pois työpaikalta.
 • Päihdeongelmainen ei pysty keskittymään tai antamaan koko työpanostaan työyhteisön käyttöön (alisuoriutuminen ja virheiden määrän kasvu).
 • Päihdeongelmainen on altis monille sairauksille, jolloin poissaoloja kertyy ja muut työntekijät kuormittuvat.
 • Sairauspoissaolopäivät kasvavat, jolla on vaikutus yritykseen tulokseen.

Työterveyshuollolla on tärkeä rooli työpaikan tukena päihdetyön toteutuksessa

 • Asiantuntijuus
 • Esimiestuki
 • Ohjaava, tukea antava, kannustava ote
 • Raamien luominen hoitoonohjausprosessissa
 • Ohjaus ja neuvonta

Hyödyllisiä linkkejä

Työterveyshuoltolaki  niillä työpaikoilla, joilla toteutetaan huumetestauksia
Read more in English
Läs mer på svenska