Avokuntoutus yrityksen työntekijöille

Avokuntoutus on yrityksen työntekijöille räätälöitävä työkyvyn ylläpitämiseen tähtäävä noin puolen vuoden kestävä palvelu.

Yksilöllinen ja tehokas suunnitelma

Kun avokuntoutusta aletaan suunnitella, se tehdään yhteistyössä yrityksen henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon moniammatillisen tiimin kanssa. Oleellista on löytää kunkin yrityksen työntekijöiden työkykyä parhaalla tavalla tukeva kokonaisuus. Yksilöllisessä suunnitelmassa voidaan painottaa joko fyysistä tai henkistä työkykyä.

Avokuntoutus kannattaa yritykselle, sillä se on ennaltaehkäisevää, yrityksen työkykyjohtamista laajasti tukevaa mutta samalla kustannustehokasta toimintaa henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi.

Näin avokuntoutus etenee

Avokuntoutukseen valittavien henkilöiden oma motivaatio sitoutumisessa on tärkeä.

Avokuntoutus alkaa yksilöllisillä työterveyshoitajan ja työfysioterapeutin haastatteluilla ja testauksilla sekä yksilöllisen kuntoutussuunnitelman tekemisellä sekä tarvittaessa lääkärintarkastuksella ja työpsykologin haastattelulla.

Varsinainen toiminta tapahtuu paljon työn ääressä ja sisältää niin yksilöllistä fysioterapeutin ohjausta kuin myös ryhmämuotoista toimintaa fysioterapeutin, työterveyshoitajan ja työpsykologin vetämänä. Kuntoutusryhmä osallistuu yhdessä fyysisen kunnon kohottamiseen ja työn prosessien pohtimiseen.

Avokuntoutukseen kuuluu yhteinen tapaaminen kuntoutusryhmän, HR:n ja esihenkilöiden kanssa puolessa välissä kuntoutusprosessia sekä prosessin lopussa.

Avokuntoutuksen hyödyt yritykselle

Laitoskuntoutukseen verrattuna työterveyshuollon toteuttaman avokuntoutus on yritykselle taloudellisesti kevyempi vaihtoehto. Kun avokuntoutus aloitetaan hyvissä ajoin, sairauspoissaoloja voidaan vähentää tai jopa välttää. Avokuntoutus kannattaa aloittaa, kun työkyky ei ole vielä alentunut.

Avokuntoutus ei vaadi poissaolopäiviä työstä vaan se toteutetaan työn ohessa. Ryhmän ohjaamiseen osallistuu yrityksen oma työterveyshuollon tiimi, jolloin myös kuntoutuksen jälkeinen seuranta toteutuu jouhevasti. Näin varmistetaan, että työntekijälle jää osaamista ylläpitää työkykyä itse fyysisesti ja henkisesti osana arkeaan.

Ota yhteyttä yrityksesi asiakasvastaavaan ja kysy lisää!

Lisää aiheesta