Työterveyskysely ja -suunnitelma

Mehiläinen on rakentanut markkinoiden ainoan potilastietojärjestelmään integroidun sähköisen työterveyskyselyn, jonka avulla yksilölle ja ryhmätasolla yrityksen johdolle voidaan tuottaa arvokasta tietoa esim.

  • henkilöstön elämäntavoista
  • terveydentilasta
  • henkisestä hyvinvoinnista työstä
  • työyhteisöstä
  • työhyvinvoinnin johtamisesta
  • työkyvystä
  • työkuormituksesta
  • työtyytyväisyydestä
  • työmotivaatiosta

Kartoituksen tuottama informaatio rikastettuna Mehiläisen olemassa olevalla informaatiolla ja kokemuksella eri toimialoista ja niille tyypillisistä haasteista, mahdollistaa kokonaisvaltaisen ja kustannustehokkaan tavan luoda näkymä koko henkilöstön tilanteeseen laaja-alaisesti.

Kartoituksen tulokset raportoidaan kattavasti yksilölle ja ryhmätasolla yritysjohdolle sekä HR:lle. Luodun nykytilamäärityksen pohjalta voidaan luoda konkreettinen suunnitelma tarvelähtöisistä palveluista ja niiden kohdentamisesta koko henkilöstölle työkykyriskiin hallinnoimisesta suorituskyvyn optimointiin saakka. Tutustu digitaalisiin palveluihimme

Työhyvinvointikysely ja kartoitus

Asiakkaiden käytössä on valmiita kartoitusmalleja, joiden lisäksi voidaan tehdä asiakaskohtaisia räätälöityjä kyselyitä. Kartoituksilla ei yksinään vielä saada aikaan onnistumisia, mutta niiden avulla pystytään kohdistamaan onnistumisen mahdollistavat toimenpiteet oikein. Kartoitukset toimivat työyhteisöissä usein myös keskustelun avaajina.

Kartoituksesta terveyssuunnitelmaan

Mehiläinen tuottaa asiakkailleen jatkossa kokonaisvaltaisia toimintamalleja, joissa kiinnitetään enemmän huomiota kartoitusten perusteella tehtäviin toimenpiteisiin ja kokonaisuuden suunnitteluun. Tämä tarkoittaa myös sitä, etteivät investoinnit yksittäisiin kartoituksiin vie panostusmahdollisuuksia varsinaisilta vaikuttavilta toimenpiteiltä.

Yrityksen hyvinvointikartoitusprosessi

Lue lisää:

Terveyskyselystä ja henkilökohtaisesta terveyssuunnitelmasta

Työterveys- ja työhyvinvointitoimien vaikuttavuus

Suunniteltuja toimenpiteitä on hyvä seurata, samoin niiden vaikuttavuutta. Mehiläinen on kehittänyt yrityksille työkyvyn hallintaan ja tukemiseen verkkopalvelukokonaisuuden, joka sisältää Työkykykompassin ja EsihenkilöKompassin. Tutustu!

Lue lisää:

Asiakasyritykset suosittelevat Mehiläisen Työelämäpalveluita

Hyvinvointianalyysi mittaa kuormittumista ja palautumista

Mehiläinen tekee yksilöille ja ryhmille hyvinvointianalyysejä ja -ohjelmia (Firstbeat). Hyvinvointianalyysissa mitataan yksilön kuormitusta ja palautumista ja sen avulla voidaan löytää keinoja palautumisen tukemiseksi.

Kiinnostuitko ja haluat tehdä työterveyssopimuksen? Tee sopimus verkossa tai pyydä tarjous