Kompassi-työkalut työkyvyn varhaiseen tukemiseen

Mehiläinen on kehittänyt yrityksille työkyvyn hallintaan ja tukemiseen verkkopalvelukokonaisuuden, joka sisältää TyökykyKompassin ja EsihenkilöKompassin. Kompassit on tarkoitettu pääsääntöisesti suurille ja keskisuurille Mehiläisen asiakasyrityksille. Mehiläinen on myös itse ottanut verkkopalvelut esihenkilöiden ja henkilöstöhallintonsa tueksi.

- Mitä aikaisemmin sairauspoissaolot nostetaan yhteiseen keskusteluun, sitä positiivisempi vaikutus sillä on työssä jaksamiseen ja koko työyhteisön toimintaan, tähdentää HR-kehitysjohtaja Anu Kolari Mehiläisestä.

Kompassi-työkalujen hyödyt

Työkalut helpottavat työkyvyttömyysriskien havaitsemista, lyhyiden toistuvien ja pitkien sairauspoissaolojen sekä työtapaturmaprosessien seurantaa antamalla reaaliaikaista tietoa esihenkilöille, henkilöstöhallinnolle ja työterveystiimille työkykyjohtamisen tueksi.

- Saamme tietoa siitä, kuinka moni työntekijöistä on joutunut pitkälle sairauslomalle, miten heihin on oltu yhteydessä ja millainen suunnitelma yksittäisen työntekijän työkyvyn tukemiseksi on luotu, Kolari kertoo.

 1. Automatisoidut työkykyjohtamisen prosessit
 2. Oikea-aikainen tieto päätöksenteon tueksi
 3. Vastuuhenkilöiden päivittäinen työ tehostuu

Kompassi-työkalujen vaikuttavuutta todennettiin Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toteuttamalla vaikuttavuusalanyysillä keväällä 2017.

TyökykyKompassi

Mahdollistaa jo varhaisessa vaiheessa työkyvyttömyysriskissä olevien työntekijöiden havaitsemisen ja varmistaa mahdollisimman hyvän tuen heidän työkykynsä ylläpitämiseksi ja työhön paluun edistämiseksi.

TyökykyKompassi

 1. Antaa reaaliaikaisen tilannekuvan yrityksen työkykytilanteesta
 2. Auttaa tunnistamaan riskiryhmään kuuluvat henkilöt jo varhaisessa vaiheessa
 3. Lisää varhaista reagointia työkykyriskeihin: esihenkilöt kontaktoivat työterveyttä aiemmin
 4. Luo yritykseen varhaisen tuen kulttuuria läpinäkyvän työkyvyn johtamisen ansiosta
 5. Siirtää HR:n työn painopistettä työkykyjohtamisen toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen
 6. Lisää työkyvyn tuen hyväksyttävyyttä tasalaatuisella ja työntekijöille tasa-arvoisella prosessilla

TyökykyKompassin hyödyt

Tuki HR:lle

 • Tekee työkyvyttömyysriskit näkyviksi
 • Auttaa tiedolla johtamisessa
 • Vapauttaa aikaa toiminnan kehittämiseen

Tuki Työterveyshuollolle

 • Hälyttää sovittujen kriteerien mukaisesti
 • Tukee tehokkaasti yrityksen ja työterveyden yhteistyötä
 • Varmistaa, että kukaan ei unohdu

EsihenkilöKompassi

Tukee esihenkilöitä heidän esihenkilötyössään yrityksen varhaisen välittämisen mallin mukaisesti. Työntekijän ollessa poissa töistään yhtäjaksoisesti esim. kaksi viikkoa tai neljä yksittäistä poissaolojaksoa, EsihenkilöKompassi lähettää lähiesihenkilölle herätteen tehtävästä käydä työntekijän kanssa työhyvinvointi- ja/tai työhönpaluukeskustelu.

EsihenkilöKompassin hyödyt

Tuki esihenkilölle

 • Hälyttää ja muistuttaa esihenkilöä, kun häneltä vaaditaan tehtävää
 • Neuvoo mitä tehdä
 • Kokoaa tarvittavat tiedot keskusteluiden tueksi

Tuki HR:lle

 • Raportoi avoimet ja suoritetut tehtävät
 • Hälyttää esihenkilön tekemättömistä tehtävistä
 • Vapauttaa aikaa toiminnan kehittämiseen

Mitä tietoja seurantatyökalu näyttää?

Kompassi-työkalut eivät näytä milloinkaan työntekijöiden potilastietoja. Yritystä hoitavan työterveystiimin lisäksi työkaluja käyttävät vain henkilöstön hyvinvointia seuraavat henkilöt kuten, lähiesihenkilöt, HR-henkilöt ja henkilöstöjohtaja. Henkilöstöhallinnon käyttäjät voivat seurata reaaliaikaisesti onko esihenkilö toiminut edellytetyllä tavalla tai millä tavoin työterveystiimi on ollut työntekijöihin yhteydessä ja tukenut heidän työkykyään.

Kiinnostuitko ja haluat tehdä työterveyssopimuksen? Tee sopimus verkossa tai pyydä tarjous

Lisää aiheesta