Sähköinen työterveyskysely

Mehiläisen työterveyskyselyn avulla terveystarkastukset sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävät toimenpiteet kohdennetaan tehokkaasti niitä tarvitseville. Kysely voidaan toteuttaa sähköisen kyselyn avulla ja osana esimerkiksi lakisääteisiä määräaikaistarkastuksia ja työhöntulotarkastuksia tai 1-3 vuoden välein kaikille tai osalle henkilöstöä. Tehokkaalla henkilöstön profiloinnilla toiminnan vaikuttavuus paranee ja henkilöstösi voi paremmin.

Henkilökohtainen terveyssuunnitelma

Jokainen kyselyyn vastannut työntekijä saa henkilökohtaisen terveyssuunnitelman. Terveyssuunnitelman sisältö määritellään yksilöllisen tuloksen perusteella seuraavasti.

Työkyky hyvä - Terveydentila hyvä - Voimavarat hyvät

Tavoitteena terveiden elintapojen tukeminen ja työkyvyn ylläpito:

 • Terveyden ja hyvinvoinnin palvelukaupan tarjonta ryhmille tai yksilöille.
 • Mehiläisen HeiaHeia-hyvinvointisovellus ja sen hyvinvointia tukevat sisällöt.
 • Ohjaus yritysasiakkaan omien liikunta- ja hyvinvointipalveluiden äärelle.

Työkyky uhattuna - Terveydentila ja/tai voimavarat alentuneet

Tavoitteena terveydentilan kohentaminen, voimavarojen palauttaminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy:

 • Terveiden elintapojen edistäminen ryhmä- tai yksilövalmennuksessa.
 • Työnohjaus.
 • Työhön liittyvien työkykyä edistävien järjestelyiden arviointi yhdessä työnantajan kanssa.
 • Sujuvat lääketieteelliset selvitykset, hoito ja kuntoutus.

Työkyky alentunut - Työkykyä haittaavia tai uhkaavia sairauksia

Tavoitteena sujuva hoito ja työkyvyn palauttaminen:

 • Sujuvat lääketieteelliset selvitykset, hoito ja kuntoutus.
 • Työhön liittyvien työkykyä edistävien järjestelyiden arviointi yhdessä työnantajan kanssa.
 • Ammatillisen kuntoutuksen tarpeen varhainen arvio.
 • Työvalmentajan tuki uudelleen kouluttautumiseen ja/tai uudelle uralle.

Lisää aiheesta