Mehiläisen digitaaliset palvelut

Mehiläinen tarjoaa asiakkailleen kattavimmat, nykyaikaisimmat ja tehokkaimmat digitaaliset työvälineet. Ainutlaatuinen kokonaisuus sisältää työkaluja esihenkilöiden, työntekijöiden, henkilöstöhallinnon ja johdon käyttöön.

YritysMehiläinen

YritysMehiläinen on yritysasiakkaillemme suunnattu maksuton verkkopalvelu, joka tuo asiakkaan käyttöön yrityksen tärkeimmät tiedot tiivistetysti ja reaaliaikaisesti. Raportoinnin avulla on mahdollisuus seurata esimerkiksi toteutuneita terveystarkastuksia, toistuvasti tai pitkään sairauden takia poissaolevia työntekijöitä ja toteutuneita kustannuksia toimenpidetasolla.

Lue lisää:

YritysMehiläinen

Kirjaudu YritysMehiläiseen

Työkyky- ja EsihenkilöKompassit

Mehiläinen on kehittänyt yrityksille työkyvyn hallintaan ja tukemiseen TyökykyKompassin ja EsihenkilöKompassin. Kompassit ovat yhteistyökaluja työntekijöiden, esihenkilöiden, henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon, työeläkevakuutusyhtiöiden ja muiden sidosryhmien välillä.

TyökykyKompassi auttaa tunnistamaan ja ehkäisemään työkykyriskejä. Palvelun avulla henkilöstöhallinnon työntekijät voivat helposti tunnistaa, seurata ja tukea työkyvyttömyysriskissä olevien työntekijöiden työhön paluuta. Palvelu tarjoaa myös keskustelualustan henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon välille, joka mahdollistaa tehokkaan tiedonjaon.

EsihenkilöKompassi on esihenkilön paras ystävä työkykyyn liittyvissä asioissa. Palvelun avulla esihenkilöt saavat hälytyksiä ja toimintaohjeita esimerkiksi työntekijöidensä toistuviin sairauspoissaoloihin ja kuinka toimia eri tilanteissa. EsihenkilöKompassi mahdollistaa myös suoran keskusteluyhteyden esihenkilön, henkilöstöhallinnon sekä työterveyshuollon välillä.

Lue lisää:

Kompassi- työkalut työkyvyn varhaiseen tukemiseen

Työkykytutka

Työkykytutka on Mehiläisen uusi tekoälyyn pohjautuva palvelu työkykysi tukemiseksi. Se ennustaa työterveyteen kertyneestä tiedosta yksilön mahdollista tarvetta työkyvyn tuelle. Tavoitteena on auttaa henkilöä miettimään ratkaisuja oman työkyvyn ja terveyden edistämiseksi yhdessä työterveyden ammattilaisten kanssa.

Työkykytutka lähettää Voitko hyvin -kyselyn OmaMehiläinen-sovellukseen henkilöille, joilla se tunnistaa kohonnutta tarvetta mahdolliselle työkyvyn tuelle. Oma työterveyshoitajasi saa vastauksesi ja on sinuun tarvittaessa yhteydessä, jotta voitte sopia ajan hyvinvointitapaamiseen. Työkykytutka ja kyselyn tulokset ovat vain työterveyden käytössä, eikä tietoja anneta työnantajalle.

Lue lisää:

Työkykytutka- riskipohjainen tilannekartoitus

Sähköinen työterveyskysely

Sähköisen työterveyskyselyn avulla terveystarkastuksen ja hoidon tarve kohdennetaan tehokkaasti sitä tarvitseville. Kysely voidaan toteuttaa osana esimerkiksi lakisääteisiä määräaikaistarkastuksia ja työhöntulotarkastuksia tai 1-3 vuoden välein kaikille tai osalle henkilöstöä. Tehokkaalla henkilöstön profiloinnilla hoidon vaikuttavuus paranee ja ennaltaehkäisevään työhön päästään tarttumaan ajoissa. Jokainen kyselyyn vastannut työntekijä saa henkilökohtaisen terveyssuunnitelman.

Lue lisää:

Sähköinen työterveyskysely

Työhyvinvoinnin palvelukauppa

Mehiläisen terveyden ja hyvinvoinnin palvelukauppa on kaikille yrityksille avoin verkkopalvelu, jonka avulla asiakkaamme löytävät oikeat ja tarpeeseen sopivat palvelut helposti ja tehokkaasti. Oletpa sitten järjestämässä työntekijöillesi virkistyspäivää, kuntotestiä tai vaikkapa ensiapukurssia, palvelukaupasta löydät etsimäsi.

Lue lisää:

Työhyvinvoinnin palvelukauppa

Digiklinikka työterveyshuollon osana

OmaMehiläinen-verkkopalvelussa ja OmaMehiläinen-sovelluksessa toimiva Digiklinikka on etävastaanottopalvelu, joka palvelee ilman ajanvarausta 24/7. Digiklinikalla voit lähettää lääkärille tai hoitajalle kysymyksesi sekä kuvia ja uusia reseptisi missä tahansa oletkin. Saat vastauksen tunnin sisällä. Palvelusta veloitetaan työterveyslääkärin sairaanhoitohinnaston ja käytetyn ajan mukaan. Yöaikaan Digiklinikalla palvelee hoitaja, jolloin veloitus on 9 €/käynti. Digiklinikan käytöstä aiheutuvat kustannukset laskutetaan yrityksen työterveyslaskulla.

Lue lisää:

Digiklinikka työterveyteen

OmaMehiläinen

OmaMehiläinen-palvelu pitää työntekijäsi omat ja hänen perheenjäsentensä terveystiedot tallessa ja helposti saatavilla. Palvelu tarjoaa tietoa mm. käyntihistoriasta, tutkimustuloksista, röngten- ja magneettikuvista, rokotustiedoista, lääkemääräyksistä sekä hoitaneiden lääkäreiden ja hoitajien tiedoista kätevästi yhdestä paikasta.

Palvelu muistuttaa myös terveyteen liittyvistä asioista ja ajanvarauksista sekä toimii kanavana omaan työterveystiimiin. Palvelun kautta voit tehdä ajanvarauksia oman hoitotiimin jäsenille, uusia reseptit sekä kysyä vastaanottokäynnin jälkeen mieltä askarruttamaan jääneistä asioista. OmaMehiläinen-puhelinapplikaation kautta työntekijäsi ja hänen perheensä saavat käyttöönsä myös Mehiläisen Asiakasetuohjelman rahanarvoiset edut. OmaMehiläinen on kaikkien Mehiläisen asiakkaiden käytössä veloituksetta.

Lue lisää:

OmaMehiläinen työterveydessä

OmaMehiläisen verkkoversio

Lataa OmaMehiläinen applikaatio puhelimeen tai tabletille

Digivalmennukset elämäntapamuutoksiin

Mehiläisen digivalmennusten tavoitteena on tukea ja kannustaa työntekijää elämäntapamuutoksissa mm. uneen, liikuntaan, jaksamiseen ja ravintoon liittyen. Valmennuksiin sisältyy OmaMehiläiseen viikoittain julkaistavaa digisisältöä ja tehtäviä sekä oman valmentajan tuki. Valmentaja tukee asiakasta ohjelmasta riippuen etänä tai valmennustapaamisissa.

Lue lisää:

Digivalmennukset elämäntapamuutoksiin

eTyöpaikkaselvitys

Mehiläisen työterveysammattilaiset hyödyntävät työpaikkaselvityksen teossa eTyöpaikkaselvitystä. eTyöpaikkaselvityksen avulla työterveysammattilaiset pystyvät työpaikkakäynnillä tekemään muistiinpanot mobiililaitteella ja työstämään raportin eTyöpaikkaselvitys alustaa käyttäen. Työpaikkaselvityksen tiedot ovat asiakkaan tarkasteltavissa erillisessä koontinäkymässä sekä perinteisen raportin muodossa YritysMehiläisessä.

Lue lisää:

Työpaikkaselvitys

OmaTyöterveys

OmaTyöterveys on puhelimitse tapahtuva neuvonta- ja ohjauspalvelu Mehiläisen työterveysasiakkaille. Koulutetut, asiakkuuksiin perehdytetyt sairaanhoitajat vastaavat puheluihin maanantaista sunnuntaihin klo 4-22. Heillä on myös pääsy työterveysasiakkaiden potilaskertomustietoihin, joka tukee päätöksentekoa työntekijää ohjattaessa. Palvelun avulla voidaan välttää turhia käyntejä, helpottaa asiointia ja saavuttaa selkeitä kustannussäästöjä.

Lue lisää:

OmaTyöterveys puhelinpalvelu

Lisää aiheesta