Information till kunden om influensavaccin vintern 2020–2021

På grund av den oväntat stora efterfrågan kan vi tyvärr inte erbjuda tider via tidsbokningen till influensavaccinationer som ges som en injektion för närvarande.

Vaccin för barn som ges i form av nässpray – finns ännu

Vi har fortfarande kvar influensavaccin för barn (2–17-åringar) som ges i form av nässpray.

Boka tid till influensavaccination med nässpray 

Ingår du i riskgruppen, men har inte ännu fått influensavaccin?

Om du inte har fått vaccin mot säsongsinfluensan ännu denna vinter och du ingår i riskgruppen, till exempel på grund av din sjukdom eller din behandling, kan du få vaccinet via din hälsostation. Även om du är närstående till en person som hör till riskgruppen, rekommenderar vi att du kontaktar din hälsostation för att få vaccinet.

Hur kan vi förhindra spridningen av influensa – förutom med vaccin?

Utöver vaccin finns även andra enkla sätt att bekämpa influensa:

  • Tvätta händerna flitigt efter att du har varit på toaletten, före maten, efter att du har snutit dig och varit ute.
  • Undvik att röra vid ansiktet med fingrarna, annars är det lätt hänt att du överför virus till slemhinnorna i andningsorganen.
  • Vänd dig alltid bort från andra människor då du hostar och hosta alltid i en engångsnäsduk eller i ärmen.
  • Användning av mun- och nässkydd/ansiktsmask på rätt sätt förhindrar spridningen av både corona- och influensavirus.
Vem ingår i riskgruppen för influensa?

I riskgruppen för influensa ingår personer över 65 år och små barn (under 7 år). Om du är gravid tillhör du oavsett ålder riskgruppen för influensa. Om du har försvagad motståndskraft på grund av sjukdom och behandling, rekommenderar vi att du tar influensavaccinet. Du tillhör även riskgruppen oavsett ålder om du har en grundsjukdom, t.ex. hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, lungsjukdom eller lever- och njursjukdom.

Läs mer på THL:s webbplats:

Influensavaccination av personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling 

Vaccination av närstående till personer som tillhör riskgruppen för influensa