Skopiundersökning av magsäcken

Orsaker till att en skopiundersökning görs kan vara dyspepsi, speciellt om patienten samtidigt använder inflammationsvärkmedicin och peroral steroider, sväljningssvårighet eller -smärt, upprepad uppkastning, magen fylls tidigt, blodig uppkastning, kraftig magsmärta som också känns på natten, magsårs- eller cancermisstanke, celiakimisstanke, uppföljning av magsår eller helning av inflammationsförändringar, refluxsjukdom

Skopiundersökningar görs alltid på läkares rekommendation. Vid gastroskopi undersöks matstrupen, magsäcken och början av tunntarmen med ett böjbart skopiinstrument. Vid undersökningen granskas tarmens och magsäckens slemhinnor och avvikelser beaktas, såsom t.ex. inflammationer, tumörer och eventuella blödningspunkter. Undersökningen tar ca 15–20 minuter.

elokuu 2022viikko 32