En ny riktning för arbetshälsa

En välmående människa sköter gärna sitt arbete. Därför lönar det sig att satsa på personalens välbefinnande. Mehiläinens företagshälsovårdstjänster hjälper dig på vägen mot en ny riktning för arbetshälsa. Våra tjänster stöds digitalt och erbjuder effektiva lösningar som stöd för ledarskap samt stöd för de anställdas och arbetsgemenskapens hälsa och välbefinnande.

Vi erbjuder moderna verktyg för tidig identifiering av nedsatt arbetsförmåga, såsom vår Radar för välmående. Våra nya tjänster, såsom arbetshälsovyn i MinMehiläinen och våra digitala stigar för coachning, gör också individen delaktig i främjandet av den egna hälsan.

Vi bygger upp ett förtroendefullt samarbete med våra företagskunder och satsar på att förstå kundens situation och på gemensam ledning genom information. Mehiläinens Kompassverktyg säkerställer ett resultatrikt samarbete för främjande av arbetsförmågan och FöretagsMehiläinens rapportering ger en helhetsbild av läget i realtid.

Behoven hos företagshälsovårdens företags- och privatkunder står i centrum för En ny riktning för arbetshälsa och styr allt vi gör.

Intresserad? Be om mer information eller ingå ett avtal om företagshälsovård

Lyssna på vår Mehiläinen Pisto -podcast serie

Olika gäster, aktuella teman - om du är intresserad av förändringar i chefsarbetet, självledning och arbteslivets utveckling är det här som balsam för dina öron.

Lyssna på Mehiläinen Pisto -podcast här

Läs mer