Arbetshälsa

Med tjänsterna för arbetshälsa avser vi samverkan enligt lagen om företagshälsovård, som hjälper till att upprätthålla och främja arbetstagarnas hälsa, säkerheten i arbetsmiljön och en fungerande arbetsgemenskap samt förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor.

Samarbete för arbetshälsa baseras alltid på kundföretagets behov och på gemensamt avtalade målsättningar: en lämplig verksamhetsmodell och dess tyngdpunkter, utveckling och uppföljning som planeras tillsammans med kunden, med hänsyn till lokala förhållanden.

Betalningsförbindelse ( pdf, 91.2 kB)

Läs mer