Arbetshälsa

Med tjänsterna för arbetshälsa avser vi samverkan enligt lagen om företagshälsovård, som hjälper till att upprätthålla och främja arbetstagarnas hälsa, säkerheten i arbetsmiljön och en fungerande arbetsgemenskap samt förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor.

Samarbete för arbetshälsa baseras alltid på kundföretagets behov och på gemensamt avtalade målsättningar: en lämplig verksamhetsmodell och dess tyngdpunkter, utveckling och uppföljning som planeras tillsammans med kunden, med hänsyn till lokala förhållanden.

Betalningsförbindelse ( pdf, 91.2 kB)

Specialister och verksamhetsställen

Susanna Aalto
Työfysioterapeutti
9.4
Simo Aarnio
Työterveyshuollon erikoislääkäri
9.7
Jonna Ahlroth
Työterveyspsykologi
9.9
Ansa Ahola
Työterveyshoitaja
9.7