Influensavaccin

Influensavaccination är ett effektivt sätt att skydda sig mot influensa. Influensavaccinet skyddar mot säsongens influensa som sprids i synnerhet på hösten och vintern och ger en kraftig luftvägsinfektion som orsakas av influensavirus.

Boka tid till influensavaccination via vår tidsbokning på nätet eller genom att ringa vår kundtjänst på numret 010 414 00 (0,084 €/min).

Boka tid för influensavaccination

Boka tid för influensavaccination med hög dos

Boka tid för influensavaccination som ges som nässpray (2-17 år)

Se vaccinets pris

Läs mer:
Influensavaccin med hög dos för över 60-åringar

Vad är en influensa?

Ordet influensakänner de flesta till, men den blandas ofta ihop med vanlig förkylning. En influensa är emellertid en betydligt mera akut och aggressiv sjukdom än en förkylning. Influensaepidemier förekommer varje vinter.

 • Influensa är en ofta rätt kraftig infektionssjukdom i luftvägarna med feber.

 • Symtom på influensa är vanligtvis snabbt stigande feber, muskelvärk, hosta och andra luftvägsbesvär. Dessutom kan huvudvärk och allmänt illamående förekomma. Barn kan även ha mag- eller tarmsymtom.

 • Det tar i allmänhet mindre än två veckor att tillfriskna från en influensa.

 • Följdsjukdomar som kan förekomma efter en influensa är lunginflammation, akut luftrörskatarr, bihåleinflammation och bl.a. förvärrad astma. Inflammation i mellanörat är den vanligaste följdsjukdomen hos barn.

Hur smittar influensa?

Influensa smittar som droppsmitta, till exempel då vi nyser eller hostar. Du kan även bli smittad vid beröring, till exempel via händerna. En influensa sprider sig lätt i trånga utrymmen med mycket folk såsom i daghem, skolor och i kollektivtrafiken.

En person som smittats kan sprida smittan vidare redan innan symtomen börjar. Smittsamheten är som störst 1–4 dygn efter att symtomen börjat och vuxna är smittsamma i ungefär en vecka. Barn kan vara smittsamma och sprida influensan i upp till två veckor.

Influensa bekämpas med influensavaccin, god handhygien och rätt hostteknik.

Vilka är fördelarna med influensavaccin?

Under en vanlig influensaepidemi insjuknar cirka var tionde vuxen i influensa. Det bästa sättet att skydda sig mot influensa är att låta vaccinera sig, största delen av de som vaccinerats mot influensa blir inte sjuka. Om en vaccinerad person får influensa, är sjukdomen i allmänhet lindrigare och tillfrisknandet går snabbare än hos en person som inte har vaccinerats. Influensavaccin förhindrar förutom följdsjukdomar även öroninflammationer: vaccinerade barn har upp till en tredjedel färre öroninflammationer under influensasäsongen än ovaccinerade barn. Den som låter vaccinera sig förhindrar även sjukdomen från att sprida sig och skyddar både sina närmaste och personer som tillhör riskgrupper.

Riskgrupper vid influensa

 • personer över 65 år

 • små barn

 • gravida

 • personer som har en grundsjukdom, bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, lungsjukdomar, lever- och njursjukdomar, hör till riskgruppen oavsett ålder

 • patienter som har försvagad motståndskraft på grund av sjukdom eller behandling

När lönar det sig att låta vaccinera sig mot influensa?

Det lönar sig att låta vaccinera sig på hösten innan influensasäsongen börjar. Det tar cirka två veckor att utveckla ett antikroppsskydd och under den tiden är skyddet inte fullständigt. Det går även att vaccinera sig då epidemin redan har börjat, men då är risken stor att den vaccinerade blir smittad innan ett fullständigt antikroppsskydd har hunnit bildas. Det skadar emellertid inte att låta vaccinera sig då heller, en svårare sjukdom är inte att förvänta. Observera att vaccinet inte får tas, om du har feber eller en infektion med feber.

Finns det nackdelar med influensavaccinet?

Influensavaccin kan precis som andra vaccin ge biverkningar. Endast ett fåtal personer får biverkningar och de går i allmänhet snabbt över. De vanligaste biverkningarna är smärta, svullnad och rodnad vid injektionsstället. Ibland kan vaccinet även ge en lätt sjukdomskänsla, led- och muskelvärk, huvudvärk, temperaturstegring eller feber.

Influensavaccin 2022 och 2023

Hos Mehiläinen används ett fyrvalent influensavaccin under influensasäsongen 2022–2023. Ett fyrvalent influensavaccin innebär att vaccinet är fyrvalent och skyddar mot fyra influensavirusstammar. Vaccinet innehåller samma fyra influensavirusstammar som de andra influensavaccinen som man använder.

Boka tid för influensavaccination

Dessutom finns ett influensavaccin med hög dos tillgängligt för över 60-åringar, som innehåller mer av den aktiva substansen än standardvaccinet som används i det nationella vaccinationsprogrammet.

Boka tid för influensavaccination med hög dos

Läs mer:
Influensavaccin med hög dos för över 60-åringar

Förutom vaccin finns ett fyrvalent influensavaccin tillgängligt för 2–17-åringar som nässpray. Virusstammarna hos alla vaccinerna motsvarar WHO:s rekommendationer.

Boka tid för influensavaccination som ges som nässpray (2-17 år)

Influensavaccinet måste förnyas varje år, eftersom influensavirusstammarna förändras från år till år.

Influensavaccinets pris 2022

Priser på vacciner från Mehiläinen för influensasäsongen 2022–2023:

 • Priset på influensavaccinet är 49,50 €.
 • Priset på det högdoserade influensavaccinet avsett för personer över 60 år är 84 €.
 • Priset på nässprayvaccinet för 2-17-åringar är 66,50 €.

Priset inkluderar vaccinet och sjukskötarens avgift. Ingen poliklinikavgift tillkommer på vaccinpriset.

Var får man influensavaccin?

Influensavaccinerna kommer vanligen till Finland i början av oktober. När vaccinerna anländer kan du boka tid för en influensavaccination via Mehiläinens tidsbokning online eller genom kundservicecentret per telefon 010 414 00 (0,084 €/min).

Boka tid för influensavaccination

Boka tid för influensavaccination med hög dos

Boka tid för influensavaccination som ges som nässpray (2-17 år)

Influensavaccin för företagshälsovårdskunder

Bland personer i arbetsför ålder förhindrar influensavaccinet 5–8 sjukdomsfall av tio. Kolla i kalkylatorn för influensavaccin (på finska) vad vaccineringar skulle innebära för din organisation.

Företagets beslutsfattare, kontakta din företagshälsovårdare och ordna så att din personal vaccineras.