Influensavaccin

Influensavaccination är ett effektivt sätt att skydda sig mot influensa. Influensavaccinet skyddar mot säsongens influensa som sprids i synnerhet på hösten och vintern och ger en kraftig luftvägsinfektion som orsakas av influensavirus.

Boka tid till influensavaccination via vår tidsbokning på nätet  eller genom att ringa vår kundtjänst på numret 010 414 00 (0,084 €/min).

Boka influensavaccin här 

Se vaccinets pris

Vad är en influensa?

Ordet influensakänner de flesta till, men den blandas ofta ihop med vanlig förkylning. En influensa är emellertid en betydligt mera akut och aggressiv sjukdom än en förkylning. Influensaepidemier förekommer varje vinter.

  • Influensa är en ofta rätt kraftig infektionssjukdom i luftvägarna med feber.

  • Symtom på influensa är vanligtvis snabbt stigande feber, muskelvärk, hosta och andra luftvägsbesvär. Dessutom kan huvudvärk och allmänt illamående förekomma. Barn kan även ha mag- eller tarmsymtom.

  • Det tar i allmänhet mindre än två veckor att tillfriskna från en influensa.

  • Följdsjukdomar som kan förekomma efter en influensa är lunginflammation, akut luftrörskatarr, bihåleinflammation och bl.a. förvärrad astma. Inflammation i mellanörat är den vanligaste följdsjukdomen hos barn.

Hur smittar influensa?

Influensa smittar som droppsmitta, till exempel då vi nyser eller hostar. Du kan även bli smittad vid beröring, till exempel via händerna. En influensa sprider sig lätt i trånga utrymmen med mycket folk såsom i daghem, skolor och i kollektivtrafiken.

En person som smittats kan sprida smittan vidare redan innan symtomen börjar. Smittsamheten är som störst 1–4 dygn efter att symtomen börjat och vuxna är smittsamma i ungefär en vecka. Barn kan vara smittsamma och sprida influensan i upp till två veckor.

Influensa bekämpas med influensavaccin, god handhygien och rätt hostteknik.

Vilka är fördelarna med influensavaccin?

Under en vanlig influensaepidemi insjuknar cirka var tionde vuxen i influensa. Det bästa sättet att skydda sig mot influensa är att låta vaccinera sig, största delen av de som vaccinerats mot influensa blir inte sjuka. Om en vaccinerad person får influensa, är sjukdomen i allmänhet lindrigare och tillfrisknandet går snabbare än hos en person som inte har vaccinerats. Influensavaccin förhindrar förutom följdsjukdomar även öroninflammationer: vaccinerade barn har upp till en tredjedel färre öroninflammationer under influensasäsongen än ovaccinerade barn. Den som låter vaccinera sig förhindrar även sjukdomen från att sprida sig och skyddar både sina närmaste och personer som tillhör riskgrupper.

Riskgrupper vid influensa

  • personer över 65 år

  • små barn

  • gravida

  • personer som har en grundsjukdom, bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, lungsjukdomar, lever- och njursjukdomar, hör till riskgruppen oavsett ålder

  • patienter som har försvagad motståndskraft på grund av sjukdom eller behandling

När lönar det sig att låta vaccinera sig mot influensa?

Det lönar sig att låta vaccinera sig på hösten innan influensasäsongen börjar. Det tar cirka två veckor att utveckla ett antikroppsskydd och under den tiden är skyddet inte fullständigt. Det går även att vaccinera sig då epidemin redan har börjat, men då är risken stor att den vaccinerade blir smittad innan ett fullständigt antikroppsskydd har hunnit bildas. Det skadar emellertid inte att låta vaccinera sig då heller, en svårare sjukdom är inte att förvänta. Observera att vaccinet inte får tas, om du har feber eller en infektion med feber.

Finns det nackdelar med influensavaccinet?

Influensavaccin kan precis som andra vaccin ge biverkningar. Endast ett fåtal personer får biverkningar och de går i allmänhet snabbt över. De vanligaste biverkningarna är smärta, svullnad och rodnad vid injektionsstället. Ibland kan vaccinet även ge en lätt sjukdomskänsla, led- och muskelvärk, huvudvärk, temperaturstegring eller feber.

Influensavaccin under säsongen 2020–2021

Hos Mehiläinen används under influensasäsongen 2020–2021 ett fyrvalent influensavaccin som ger ett skydd mot både de båda A-virusstammarna och de båda B-virusstammarna. För barn i åldern 2–17 år finns ett fyrvalent influensavaccin som nässpray. Virusstammarna hos båda vaccinen motsvarar WHO:s rekommendationer.

Influensavaccinet ska förnyas varje år eftersom influensavirusstammarna varierar från år till år.

Influensavaccinets pris år 2020

Priset för vaccin som ges som en injektion, dvs. injiceras, är 39,80 €, inklusive vaccin och skötararvode. Poliklinikavgift eller Kanta-avgift tillkommer inte. Priset för vaccin som ges i form av nässpray är 56,80 €.

Influensavaccin för företagshälsovårdskunder

Bland personer i arbetsför ålder förhindrar influensavaccinet 5–8 sjukdomsfall av tio. Kolla i kalkylatorn för influensavaccin (på finska) vad vaccineringar skulle innebära för din organisation. Företagsledare, kontakta oss och kom överens med din företagshälsovårdare om att låta vaccinera din personal.