Tandundersökning

Munnens och tändernas hälsa har stor betydelse. Munhälsan är en del av hälsan som helhet. De flesta problem som gäller tänderna utvecklas långsamt och symtomfritt. Ju tidigare besvären observeras, desto enklare och förmånligare är det att sköta tänderna.

Hur ofta på tandundersökning?

Man bör därför låta undersöka tänderna regelbundet med ett års intervall.

Vid en tandundersökning gör tandläkaren en bedömning av munnens och tändernas hälsa och ger en personlig rekommendation för hur ofta du bör gå på kontroller.

Vad händer vid en tandundersökning?

Vid tandundersökningen gör tandläkaren en komplett undersökning av din mun, inklusive tänderna, eventuella hål i tänderna, lagningarnas täthet och passform samt bettytornas kondition. Samtidigt kontrollerar tandläkaren även tändernas stödvävnader, käklederna, tuggmusklerna samt munnens mjukvävnader och slemhinnor.

En tandundersökning tar vanligtvis 20–30 minuter. När vårdrelationen inleds tar besöket vanligtvis längre tid än vid regelbundna undersökningar i en etablerad vårdrelation.

Om det har gått flera år sedan föregående undersökning utgör röntgen av hela käken och nödvändiga kontrollbilder en viktig del av besöket. Det kan under en lång tid finnas symtomfria inflammationer och hål i tänderna. Ibland syns de endast på röntgenbilderna. Röntgenbilderna debiteras separat.

Munhälsan är en del av hälsan som helhet

Munnens och tändernas hälsa har stor betydelse för din egen hälsa. Bakteriefloran i en frisk mun förebygger olika sjukdomar och de skyddsmekanismer som finns i saliven ger ett första skydd mot externa sjukdomsalstrare. Munnens bakterieflora inverkar även på det allmänna hälsotillståndet. Skadliga bakterier i en dåligt skött mun sprids i kroppen och kan orsaka många hälsoproblem. Besvär och inflammationer förekommer oftast i ledproteser och andra proteser i kroppen.

Boka tid till tandundersökning via Mehiläinens tidsbokningstjänst  eller genom att ringa kundtjänsten
010 273 8000 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min). (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min)

Här hittar du Mehiläinens prislista.

Även Digikliniken för tand- och munhälsa betjänar varje dag, året runt