I priset ingår poliklinikavgift och undersökningens självriskandel. För undersökningen utgår FPA-ersättning vartannat år.

Tandundersökning

Munnens och tändernas hälsa har stor betydelse. Munhälsan är en del av hälsan som helhet. De flesta problem som gäller tänderna utvecklas långsamt och symtomfritt. Ju tidigare besvären observeras, desto enklare och förmånligare är det att sköta tänderna.

Hur ofta på tandundersökning?

Man bör därför låta undersöka tänderna regelbundet med ett års intervall.

Vid en tandundersökning gör tandläkaren en bedömning av munnens och tändernas hälsa och ger en personlig rekommendation för hur ofta du bör gå på kontroller.

Vad händer vid en tandundersökning?

Vid tandundersökningen gör tandläkaren en komplett undersökning av din mun, inklusive tänderna, eventuella hål i tänderna, lagningarnas täthet och passform samt bettytornas kondition. Samtidigt kontrollerar tandläkaren även tändernas stödvävnader, käklederna, tuggmusklerna samt munnens mjukvävnader och slemhinnor.

En tandundersökning tar vanligtvis 20–30 minuter. När vårdrelationen inleds tar besöket vanligtvis längre tid än vid regelbundna undersökningar i en etablerad vårdrelation.

Om det har gått flera år sedan föregående undersökning utgör röntgen av hela käken och nödvändiga kontrollbilder en viktig del av besöket. Det kan under en lång tid finnas symtomfria inflammationer och hål i tänderna. Ibland syns de endast på röntgenbilderna. Röntgenbilderna debiteras separat.

Munhälsan är en del av hälsan som helhet

Munnens och tändernas hälsa har stor betydelse för din egen hälsa. Bakteriefloran i en frisk mun förebygger olika sjukdomar och de skyddsmekanismer som finns i saliven ger ett första skydd mot externa sjukdomsalstrare. Munnens bakterieflora inverkar även på det allmänna hälsotillståndet. Skadliga bakterier i en dåligt skött mun sprids i kroppen och kan orsaka många hälsoproblem. Besvär och inflammationer förekommer oftast i ledproteser och andra proteser i kroppen.

Boka tid till tandundersökning via Mehiläinens tidsbokningstjänst  eller genom att ringa kundtjänsten
010 273 8000. (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min)

Här hittar du Mehiläinens prislista.

Även Digikliniken för tand- och munhälsa betjänar varje dag, året runt

Priser

TjänstHintaSjälvriskMer information
Tandundersökning69 €
53,50 €
Mobilförmåner pris
57,90 € (ingår poliklinikavgift och undersökningens självriskandel)
Röntgen av tänderna och käken99 €
90 €
Panoramatomografi
Borttagning av tandsten92-163 €
87-145 €
Besök hos munhygienist 30–45 min.
Tandlagning 84-197,40 €
74-178,40 €
En till tre ytor
Keramisk fyllning170-515,20 €
153,40-458,20 €
En till tre ytor
Tandkrona 204-257,70 €
181–234,70 €
Bedövning 31–31,70 €
28–28,70 €
Spricka Från 84–100,90 €
Från 74–90,90 €
Tandläkarens prisuppskattning
Tandutdragning -
-
Tandläkarens prisuppskattning
Blekningskonsultation0 €
0 €
Tandblekning 154–450 €
154–450 €
Prisuppskattning vid avgiftsfri blekningskonsultation