Tandproteser

Med tandproteser kan man ersätta saknade tänder. Proteserna kan vara antingen löstagbara eller fast monterade i munnen. Bryggor, kronor och laminatkronor är fasta proteser. De fästs antingen i de egna tänderna eller i konstgjorda rötter, det vill säga i implantat.

Boka tid till tandundersökning

Som material för fasta proteser används vanligtvis keramiskt material som sådant eller som metallförstärkt. Tänderna ser naturliga ut och är lätta att rengöra.

Med tandproteser kan man även höja ett slitet bett och på så sätt återställa ansiktets hållning. Med hjälp av en protes kan man ge en kosmetiskt störande vriden eller missfärgad tand i tandraden samma färg och form som tänderna bredvid.

När behövs en tandprotes?

En tandprotes behövs när tänder saknas och bettet till följd av detta är i obalans, försvagat eller bristfälligt. Man fattar beslut om att tillverka en protes när de egna tänderna är i så dåligt skick att de inte längre kan bevaras. Med protetik kan även tändernas felställningar och missfärgningar korrigeras.

Fasta proteser: laminat, tandkronor och tandbryggor

Laminat, kronor och bryggor ser naturliga ut, de håller bra och fungerar som de egna tänderna. En krona är en konstruktion som täcker den egna tandens alla ytor och laminat är en konstruktion som täcker den yta som syns när man ler. Det porslin som används som ytmaterial möjliggör en genomskinlighet som är typisk för emalj och bryter ljuset på ett naturligt sätt.

I en tandbrygga har kronorna kopplats samman med varandra. Bryggan fästs permanent vid stödtänderna med ett ämne som kallas cement. I implantat fästs bryggan med skruvar. Fasta tandproteser kräver omsorgsfull rengöring. Det rekommenderas att man låter undersöka proteserna hos en tandläkare, precis som de egna tänderna.

Boka tid till tandundersökning

Avtagbara proteser: delproteser av akryl och helproteser

Lösproteserna stöder på munslemhinnan och hålls vanligtvis på plats med hjälp av klamrar av metall som fästs runt de egna tänderna. Klamrarna skadar inte de egna tänderna. En delprotes kan tillverkas helt av akryl eller med metallstomme. Tänderna är av plast. En delprotes av akryl är ett bra alternativ när det saknas många tänder. Man kan även lägga till fler tänder i den i efterhand.

En helprotes behövs när alla egna tänder har avlägsnats. En helprotes tillverkas av akryl. Den fästs i övre käken med hjälp av det vacuum som bildas mellan gommen och protesen. Protesen i den nedre käken hålls på plats med hjälp av tungan och munnens form. Vid behov kan fästandet av en helprotes förbättras med implantat.

Rengöring av avtagbara proteser

Avtagbara proteser ska borstas väl morgon och kväll och tas ur munnen för borstning. Det är viktigt att borsta, eftersom akryl är ett poröst material och bakterier fastnar på protesens yta på samma sätt som på naturliga tänder. I övrigt kan proteserna has i munnen, även på natten.

Reparation av avtagbara proteser

En väl rengjord protes kan hålla i flera år. Den måste dock justeras regelbundet. Med justering avses att protesens undersida formas på nytt för att passa i munnen. En justering behövs, eftersom det sker förändringar i munnen när människan åldras. Ben- och mjukvävnaderna krymper särskilt under de två första åren efter att tänderna har avlägsnats. Om protesen känns lös finns det skäl att låta undersöka om den behöver justeras. Även protesens fästklamrar blir lösare vid användning och den kanske måste stramas åt.

Det är viktigt att en helprotes har exakt rätt storlek och form och att protesen i övre och undre käken fungerar bra tillsammans. Då hålls de på plats i munnen och bettet fungerar så bra som möjligt. Även om man inte längre har några egna tänder i munnen bör man låta en tandläkare undersöka slemhinnorna med några års intervall.

Boka tid till tandundersökning

Som Expert Eija Heikelä, specialtandläkare inom protetik och bettrehabilitering.

Priser

TjänstPrisSjälvriskMer information
Tandundersökning76 €
60,50 €
Priset inkluderar inte poliklinikavgiften (29,90 €)
Undersökning av patient med tandvårdsrädsla111.50 €
96 €

Priset inkluderar inte poliklinikavgiften (29,90 €)

Boka en undersökning av patien med tandvårdsrädsla

Röntgen av tänderna och käken109 €
100 €
89 € (efter FPA-ersättning, med remiss från läkare 80 €)
Panoramatomografi
Borttagning av tandstenfrån 101 €
från 96 €
Besök hos munhygienist 30–45 min. Pris 101,00-178,80 €, självrisk 96,00-160,80 €
Tandlagning från 95,70 €
från 85,70 €
En till tre ytor Pris 95,70-260,90 €, självrisk 85,70-237,90 €
Keramisk fyllningfrån 256,70 €
från 239,70 €
En till tre ytor Pris 256,70-710,10 €, självrisk 239,70-636,00 €
Tandkrona från 566 €
från 566 €

Laboratoriekostnader ingår inte i prisuppskattningen.

Pris 566-734,30 €, självrisk 566-734,30 €

Bedövning från 36,80 €
från 33,80 €
Pris 36,80-37,90 €, självrisk 33,80-34,90 €
Spricka från 95,70 €
från 85,70 €
Tandläkarens prisuppskattning Pris 95,70-260,90 €, självrisk 85,70-237,90 €
Tandutdragning från 108,40 €
från 98,40 €
Tandläkarens prisuppskattning Pris 108,40-730,10 €, självrisk 98,40-668,10 €
Blekningskonsultation0 €
0 €
Tandblekning från 90 €
från 90 €
Prisuppskattning vid avgiftsfri blekningskonsultation Pris 90-420 €, självrisk 90-420 €

Priser: Hammas Mehiläinen

TjänstPrisSjälvriskMer information
Tandundersökning76 €
60,50 €
Priset inkluderar inte poliklinikavgiften (29,90 €)
Undersökning av patient med tandvårdsrädsla111.50 €
96 €

Priset inkluderar inte poliklinikavgiften (29,90 €)

Boka en undersökning av patien med tandvårdsrädsla

Röntgen av tänderna och käken109 €
100 €
89 € (efter FPA-ersättning, med remiss från läkare 80 €)
Panoramatomografi
Borttagning av tandstenfrån 101 €
från 96 €
Besök hos munhygienist 30–45 min. Pris 101,00-178,80 €, självrisk 96,00-160,80 €
Tandlagning från 95,70 €
från 85,70 €
En till tre ytor Pris 95,70-260,90 €, självrisk 85,70-237,90 €
Keramisk fyllningfrån 256,70 €
från 239,70 €
En till tre ytor Pris 256,70-710,10 €, självrisk 239,70-636,00 €
Tandkrona från 566 €
från 566 €

Laboratoriekostnader ingår inte i prisuppskattningen.

Pris 566-734,30 €, självrisk 566-734,30 €

Bedövning från 36,80 €
från 33,80 €
Pris 36,80-37,90 €, självrisk 33,80-34,90 €
Spricka från 95,70 €
från 85,70 €
Tandläkarens prisuppskattning Pris 95,70-260,90 €, självrisk 85,70-237,90 €
Tandutdragning från 108,40 €
från 98,40 €
Tandläkarens prisuppskattning Pris 108,40-730,10 €, självrisk 98,40-668,10 €
Blekningskonsultation0 €
0 €
Tandblekning från 90 €
från 90 €
Prisuppskattning vid avgiftsfri blekningskonsultation Pris 90-420 €, självrisk 90-420 €
Alla priser