Tandimplantat

Tandimplantat är en konstgjord tand som kan ersätta en egen tand om den måste tas bort eller om den saknas. Själva implantatet är en skruv som tandläkaren skruvar fast i patientens käkben.

Boka tid till tandläkare

På skruvens yta växer ny benvävnad och när skruven har förankrats i käkbenet fäster tandläkaren en krona på den, den vill säga den konstgjorda tand som är synlig. Implantat används ofta även som fästen för en protes.

Varför tandimplantat?

Det lönar sig ofta att ersätta en tom plats i munnen med ett tandimplantat. Särskilt kindtänderna är viktiga för bettet. Om en kindtand saknas innebär detta att det saknas två tänder i bettet. Andra tänder kan börja flytta mot den tomma platsen och den motstående tanden bli allt längre.

Tandimplantat är vanligtvis hållbara. Ett tandimplantat kan hålla livet ut om man sköter tänderna bra. Det kan inte bli hål i ett tandimplantat, men en tandköttsinflammation kan uppstå bredvid.

Vem lämpar sig tandimplantat för?

Tandimplantat lämpar sig för alla som saknar en eller flera tänder, men har en frisk mun och bra munhygien. Om det finns något annat att reparera i munnen än en saknad tand, ska de övriga besvären först tas om hand och tänderna rengöras ordentligt. Även tobaksrökning kan utgöra ett hinder, eftersom det i munnen hos en rökare oftare uppstår inflammationer än hos en person som inte röker.

Patienten måste även förbinda sig till uppföljning. Det lönar sig vanligtvis att gå på kontrollbesök med ett års intervall.

Hur framskrider vårdvägen?

Först undersöker tandläkaren tänder och bettet och får dem i ordning. När munnen är frisk och egenvården av tänderna löper väl kan du boka tid för planering och montering av tandimplantat.

Boka tid till tandläkare

Först genomför tandläkaren en operation för att fästa implantatskruven i patientens käkben. Skruven kommer i nivå med tandköttet eller något under. På skruvens ytan bildas ny benvävnad och skruven förankras tillräckligt inom 3–6 månader. Skruven kan tvättas precis som de övriga tänderna.

När skruven har förankrats gör tandläkaren en avbildning av munnen, med hjälp av vilken tandteknikern tillverkar en individuell krona som tandläkaren sedan fäster i munnen. Tandteknikern tillverkar alltid kronan individuellt med rätt storlek, form och färg. Kronan är vanligtvis av porslin. Vid tandimplantatbehandling kan man numera utnyttja 3D-planering med hjälp av datortomografi och skannade modeller av tänderna.

Tandimplantatbehandlingen tar som snabbast cirka fyra månader. Som snabbast förankras implantatet på cirka tre månader och därefter behövs några besök för att planera kronan och montera den på plats. Uppföljningsbesöken görs vanligtvis en gång om året. Om det behövs fler operationer i munnen innan den permanenta kronan kan monteras kan tandläkaren göra en tillfällig tandprotes. Vid implantatbehandlingen görs ofta även en omformning av mjuk- och benvävnaderna för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. I detta fall ska behandlingen planeras särskilt omsorgsfullt och den kräver mer tid.

Som expert specialtandläkare och mun- och käkkirurg Olli Teronen.