Tandimplantat

Tandimplantat är en konstgjord tand som kan ersätta en egen tand om den måste tas bort eller om den saknas. Själva implantatet är en skruv som tandläkaren skruvar fast i patientens käkben.

Boka tid till tandläkare

På skruvens yta växer ny benvävnad och när skruven har förankrats i käkbenet fäster tandläkaren en krona på den, den vill säga den konstgjorda tand som är synlig. Implantat används ofta även som fästen för en protes.

Varför tandimplantat?

Det lönar sig ofta att ersätta en tom plats i munnen med ett tandimplantat. Särskilt kindtänderna är viktiga för bettet. Om en kindtand saknas innebär detta att det saknas två tänder i bettet. Andra tänder kan börja flytta mot den tomma platsen och den motstående tanden bli allt längre.

Tandimplantat är vanligtvis hållbara. Ett tandimplantat kan hålla livet ut om man sköter tänderna bra. Det kan inte bli hål i ett tandimplantat, men en tandköttsinflammation kan uppstå bredvid.

Vem lämpar sig tandimplantat för?

Tandimplantat lämpar sig för alla som saknar en eller flera tänder, men har en frisk mun och bra munhygien. Om det finns något annat att reparera i munnen än en saknad tand, ska de övriga besvären först tas om hand och tänderna rengöras ordentligt. Även tobaksrökning kan utgöra ett hinder, eftersom det i munnen hos en rökare oftare uppstår inflammationer än hos en person som inte röker.

Patienten måste även förbinda sig till uppföljning. Det lönar sig vanligtvis att gå på kontrollbesök med ett års intervall.

Hur framskrider vårdvägen?

Först undersöker tandläkaren tänder och bettet och får dem i ordning. När munnen är frisk och egenvården av tänderna löper väl kan du boka tid för planering och montering av tandimplantat.

Boka tid till tandläkare

Först genomför tandläkaren en operation för att fästa implantatskruven i patientens käkben. Skruven kommer i nivå med tandköttet eller något under. På skruvens ytan bildas ny benvävnad och skruven förankras tillräckligt inom 3–6 månader. Skruven kan tvättas precis som de övriga tänderna.

När skruven har förankrats gör tandläkaren en avbildning av munnen, med hjälp av vilken tandteknikern tillverkar en individuell krona som tandläkaren sedan fäster i munnen. Tandteknikern tillverkar alltid kronan individuellt med rätt storlek, form och färg. Kronan är vanligtvis av porslin. Vid tandimplantatbehandling kan man numera utnyttja 3D-planering med hjälp av datortomografi och skannade modeller av tänderna.

Tandimplantatbehandlingen tar som snabbast cirka fyra månader. Som snabbast förankras implantatet på cirka tre månader och därefter behövs några besök för att planera kronan och montera den på plats. Uppföljningsbesöken görs vanligtvis en gång om året. Om det behövs fler operationer i munnen innan den permanenta kronan kan monteras kan tandläkaren göra en tillfällig tandprotes. Vid implantatbehandlingen görs ofta även en omformning av mjuk- och benvävnaderna för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. I detta fall ska behandlingen planeras särskilt omsorgsfullt och den kräver mer tid.

Som expert specialtandläkare och mun- och käkkirurg Olli Teronen.

Priser

TjänstPrisSjälvriskMer information
Tandundersökning76 €
60,50 €
Röntgen av tänderna och käken109 €
100 €
89 € (efter FPA-ersättning, med remiss från läkare 80 €)
Panoramatomografi
Borttagning av tandstenfrån 101 €
från 96 €
Besök hos munhygienist 30–45 min. Pris 101,00-178,80 €, självrisk 96,00-160,80 €
Tandlagning från 95,70 €
från 85,70 €
En till tre ytor Pris 95,70-260,90 €, självrisk 85,70-237,90 €
Keramisk fyllningfrån 256,70 €
från 239,70 €
En till tre ytor Pris 256,70-710,10 €, självrisk 239,70-636,00 €
Tandkrona från 566 €
från 566 €

Laboratoriekostnader ingår inte i prisuppskattningen.

Pris 566-734,30 €, självrisk 566-734,30 €

Bedövning från 36,80 €
från 33,80 €
Pris 36,80-37,90 €, självrisk 33,80-34,90 €
Spricka från 95,70 €
från 85,70 €
Tandläkarens prisuppskattning Pris 95,70-260,90 €, självrisk 85,70-237,90 €
Tandutdragning från 108,40 €
från 98,40 €
Tandläkarens prisuppskattning Pris 108,40-730,10 €, självrisk 98,40-668,10 €
Blekningskonsultation0 €
0 €
Tandblekning från 90 €
från 90 €
Prisuppskattning vid avgiftsfri blekningskonsultation Pris 90-420 €, självrisk 90-420 €