Specialtandläkare

Specialtandläkare är en tandläkare, som har specialiserat sig på ett visst område inom odontologi.

Specialområden inom odontologi är bland annat mun- och käkkirurgi, tandreglering och klinisk tandvård.

Specialtandläkare inom mun- och käkkirurgi

Vanliga ingrepp som en specialtandläkare inom mun- och käkkirurgi utför är till exempel:

  • tandutdragning
  • operation av cystor
  • ersättande av saknade tänder
  • korrigering av tillväxtstörningar i käken
  • behandling av olycksfall

Specialtandläkare inom tandreglering

En specialtandläkare inom tandreglering utför tandregleringsbehandlingar, det vill säga korrigerande åtgärder, där orsaken är:

  • vridna tänder
  • trång tandbåge
  • på annat sätt felaktigt bett

Specialläkare inom klinisk tandvård

Bland annat följande hör till området för en specialläkare inom klinisk tandvård:

Specialläkare inom odontologisk diagnostik

Specialområden för en specialläkare inom odontologisk diagnostik är till exempel:

  • munradiologi
  • munpatologi

Hur kommer jag till en specialtandläkare?

Du kan boka tid direkt till en specialtandläkare. En specialtandläkare är ett bra val om du vet att du behöver till exempel tandreglering eller om du saknar tänder. En allmäntandläkare hänvisar dig alltid vid behov från sin egen mottagning till en specialtandläkares mottagning.

Boka tid till tandläkare via Mehiläinens tidsbokning  eller genom att ringa kundtjänsten 010 273 8000. (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min)

Läs mer om Mehiläinens specialtandläkare.