Tandvård med avslappnande medel

Sedering eller lätt narkos är en medicinsk avslappning som alltid utförs av en specialistläkare i anestesi. Under sedering är patienten vaken under behandlingen men känner sig avslappnad på grund av den lugnande medicineringen. Sedering lindrar smärta, och patienten kommer inte att ha en tydlig minnesbild av behandlingen.

Sedering kan utnyttjas i 1-2 timmar långa behandlingar av patienter med rädsla, och under en session är det möjligt att utföra flera behandlingsåtgärder. Patienten ska alltid ha med sig en ledsagare som stannar med patienten ända till morgonen efter åtgärden. Efter åtgärden kan man inte köra bil.

Sedering är en åtgärd som ersätts av FPA.