Mehiläinen tjänstebutik – välbefinnande för hela personalen

Mehiläinens tjänstebutik för hälsa och välbefinnande är en riksomfattande webbtjänst som är öppen för alla företag och som hjälper dig att enkelt hitta tjänster för välbefinnande i arbetet som lämpar sig för företagets behov. I tjänstebutiken finns Mehiläinens och utvalda partners tjänster för välbefinnande i arbetet sammanställda som stöd för individer, arbetsgemenskaper, chefsarbete och ledarskap.

Tjänstebutiken sammanför högklassiga företag som erbjuder tjänster för hälsa och välbefinnande och deras tjänster i en elektronisk kanal.

Läs mer om utbudet i Mehiläinens tjänstebutik 

Vad kan man köpa i butiken?

Tjänsteutbudet i butiken är mycket brett, från konsult- och coachningstjänster riktade till ledningen till omfattande tjänstehelheter som erbjuds till personalen. I utbudet finns renodlade tjänsteprodukter, helheter som kombinerar tjänster och digitala lösningar och enbart digitala lösningar samt olika kartläggningar/mätningar. Butiken erbjuder även lösningar för en fysisk förbättring av arbetsmiljön.

Du hittar lösningar för följande teman inom hälsa och välbefinnande i vår tjänstebutik:

Varför köpa i tjänstebutiken?

Butiken är en öppen kanal för alla som söker tjänster. Mehiläinen erbjuder sina företagshälsovårdskunder en totallösning, där butiken möjliggör uppbyggnaden av ett heltäckande tjänsteutbud för hela personalen. Totallösningen möjliggör även att enskilda tjänster som köps i butiken fogas till en del av en helhet för hälsa och välbefinnande som går att mäta och leda.

En välmående människa sköter sitt arbete bättre!

Heljä Pyyhtiä

Mer information om tjänstebutiken:
Heljä Pyyhtiä, Produktchef, helja.pyyhtia@mehilainen.fi