Tallink Silja Oy: Johanna Weckström, chef med ansvar för arbetsförmåga

Tallink Silja Oy:s alla omkring 1 500 anställda övergick gradvis till att vara kunder hos Mehiläinens företagshälsovårdstjänster, de sista under 2016. Ett liv till sjöss ställer hårda krav på arbetshälsan. Tack vare samarbetet med Mehiläinen är det enklare för de anställda på Tallink Silja att få vård och sjukfrånvaron har minskat. För Tallink Silja är välmående anställda det enda sättet att uppnå framgång.

Läs Tallink Silja kundreferensen på Finska ( pdf, 530 kB)