Företagshälsovård för företagare

Hälsan är den viktigaste investeringen i din karriär. Det är livsviktigt för företagets verksamhet och framgång att du mår bra – kom alltså ihåg att ta hand om dig själv.

Mehiläinens företagshälsovårdstjänst för företagare har planerats på företagarnas villkor. Tjänster som fokuserar på hälsa, välbefinnande och ork ger metoder för ett energiskt arbetsliv och hjälper företagaren att på ett framförhållande sätt ta hand om sin arbetsförmåga.

Företagsläkare och företagshälsovårdare till ditt förfogande

Årsavgiften för företagshälsovårdstjänsten för företagare (år 2021) är 185,10 euro, med vilket du får:

  • en företagsläkare och företagshälsovårdare som utsetts för dig
  • ett välbefinnandesamtal, där en uppgjord hälsoplan följs upp
  • expeditionsavgifter vid mottagningsbesök
  • kallelser till periodiska kontroller och uppföljningskontroller
  • FPA-ersättningar avdragna från fakturan genom direktersättning eller en förhandsifylld FPA-ersättningsansökan månadsvis
  • nyhetsbrev och hälsorådgivningsmaterial

I avtalet ingår även användning av Mehiläinens Digiklinik och distanstjänster enligt separat debitering. Läs mer om Digikliniken och hur den används .  

Företagshälsovården för företagare stöttar din hälsa

Vart tredje år kallar vi dig till en hälsokontroll  (1 h), och utifrån kontrollen gör vi upp en personlig hälsoplan för dig. I samband med hälsokontrollen uppdaterar vi även verksamhetsplanen (0,5 h, enligt separat debitering). En arbetsplatsutredning vart femte år är en förutsättning för FPA-ersättning för företagshälsovård. Hälsokontrollens pris är 290 euro och den genomförs vart tredje år för att bevara företagarens arbetsförmåga. Hälsokontrollen utförs första gången när kundrelationen börjar.

Läs mer:

Sjuk som företagare 

Mångsidiga tjänster

I företagshälsovårdstjänsten för företagare ingår ett omfattande sjukvårdspaket som täcker till exempel operationsingrepp, magnetkameraundersökningar, vaccinationer och obegränsade undersökningar. Sjukvårdstjänster och undersökningar debiteras enligt användning.

Du kan komplettera tjänstepaketet för företagare med mångsidiga välbefinnandetjänster:

  • Firstbeat-analysen  baserar sig på mätning av hjärtats pulsvariation och mäter den fysiska och psykiska belastningen som arbetet förorsakar samt återhämtning från belastningen. Utifrån resultaten kan man påverka arbetsrelaterad stress och återhämtning från den.
  • Den fysiska konditionen testas med hjälp av en företagsfysioterapeut. Till den omfattande testhelheten hör bland annat mätningar av kroppens sammansättning och rörlighet, cykelergometertest samt balans- och muskelkonditionstest. En plan som utarbetas utifrån resultaten bidrar till att orka i arbetet och ger mer energi i vardagen.

Bra att veta och minnas

FPA ersätter t.o.m. 50–60 procent av kostnaderna för företagarens företagshälsovårdstjänster upptill maximiersättningsbeloppen, när en grundläggande arbetsplatsutredning har gjorts. Läs mer om FPA:s stöd.  Ersättningarna omfattar inte tjänster för välbefinnande i arbetet eller tjänsterna i omfattande sjukvårdspaket. Som företagare kan du ge ditt samtycke till en direktersättningsprocess, då Mehiläinen fakturerar endast den andel av kostnaderna för vilka FPA inte betalar ersättning. Läs mer i Mehiläinens prislista för arbetslivstjänster

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.

Begär offert

Specialister och verksamhetsställen

Susanna Aalto
Työfysioterapeutti
Simo Aarnio
Työterveyshuollon erikoislääkäri
9.5
Jonna Ahlroth
Työterveyspsykologi
Ansa Ahola
Työterveyshoitaja
9.6