Borde man ta kontroll över sjukfrånvaron också i ditt företag?

Vill du minska sjukfrånvaron i ditt företag med 20 %? Detta är möjligt med hjälp av ArbetsförmågaKompassen och ChefsKompassen som utvecklats för administrering och stöd av arbetsförmågan. Kompasserna är gemensamma verktyg för arbetstagarna, cheferna, personaladministrationen, företagshälsovården, arbetspensionsförsäkringsbolagen och övriga intressentgrupper.

ArbetsförmågaKompassen hjälper dig att identifiera och förebygga risker i arbetsförmågan. Med hjälp av tjänsten kan medarbetarna i personalförvaltningen lätt identifiera och följa upp arbetstagare som riskerar att förlora sin arbetsförmåga och vidta åtgärder för att få dem tillbaka till arbetet.

Med hjälp av ChefsKompassen får cheferna larm om sina medarbetares återkommande sjukfrånvaroperioder samt instruktioner för olika situationer.

Kompasserna ger konkreta företagsekonomiska fördelar

I Exempelföretag Ab arbetar 500 personer. Företagets sjukfrånvaroprocent är 3,5 %. Detta innebär i genomsnitt 8,8 sjukfrånvarodagar per person per år.
Med en nio månaders användning av Chefs- och ArbetsförmågaKompasserna sjönk Exempelföretagets korta, medellånga och långa sjukfrånvaroperioder med 15 %. Vid uppföljningsperiodens slut var antalet sjukfrånvarodagar 7,5 dagar per person per år. Detta innebär 1,3 friska arbetsdagar fler per år för Exempelföretag Ab.U

nder en treårig uppföljningsperiod minskade sjukfrånvaroperioderna med till och med 20 % när man började använda ArbetsförmågaKompassen. Detta innebär 880 friska dagsverken mera per år.

Enligt Näringslivets centralförbund är kostnaden för en sjukfrånvaroperiod 350 €.

Varför uppstod besparingarna?

Exempelföretagets HR-avdelning, cheferna och företagshälsovården följde upp sjukfrånvaron systematiskt och cheferna reagerade snabbt på kompassernas larm och påminnelser. Också information distribuerades effektivt mellan intressentgrupperna.

Hur påverkar sjukfrånvaron affärsverksamheten i ditt företag. Ta också du en ny inriktning för ditt företag!