Medarbetarnas välbefinnande

Arbetslivet har förändrats mycket under de senaste åren. Arbetet kan ställa krav på effektiviteten och digitaliseringen kan förändra arbetssätten. Arbetslivet och förändringarna i det kräver att den anställde orkar, ständigt anpassar sig och fogar sig, vilket kan leda till att välbefinnandet i arbetet belastas. Ibland kan arbetet också sträcka sig till fritiden.

Därför är företagshälsovårdstjänsterna idag snarare arbetshälsotjänster, som tillhandahålls vid sidan av traditionell sjukvård. Arbetsgivaren erbjuder de anställda tjänster för arbetshälsa och välbefinnande i arbetet, men det är bra att själv på ett övergripande sätt se till att man orkar och återhämtar sig. Läs mer om elementen i välbefinnande nedan.

Läs också om Mehiläinens hälsokontroller.

Vad är välbefinnande i arbetet?

Välbefinnande i arbetet uppstår genom att arbeta i en bra arbetsgemenskap. Välbefinnande i arbetet skapas av ergonomiska ramar, en upplevelse av kontroll över arbetet och möjligheten till delaktighet samt gott chefsarbete och ledarskap. Människan är framför allt en helhet, och därför påverkas välbefinnandet i arbetet av allas övergripande välbefinnande. Om man på fritiden inte återhämtar sig från arbetet eller funderar över personliga saker, kan bekymren och tröttheten följa med till arbetsplatsen och påverka det egna, till och med hela arbetsgemenskapens välbefinnande.

Läs mer om Mehiläinens tjänstebutik för välbefinnande

Tillräcklig sömn och vila

Brådska i arbetet eller schemaläggningen av vardagen kan bli en bestående livsstil, då det inte nödvändigtvis finns tillräckligt med tid för vila och sömn. Sömn och vila påverkar koncentrationen och arbetseffektiviteten, men också sinnestillståndet. Läs mer om sömnlöshet och behandling av sömnlöshet.

Läs mer:

Belastning och återhämtning

Företagspsykologerna på Mehiläinen gör upp program för välbefinnande (First Beat) för individer och grupper. I välbefinnandeanalysen får man med hjälp av pulsintervallet reda på hur väl personen återhämtar sig från belastningsläget under dagen. Om belastningen är långvarig, kan det vara svårare för kroppen att återhämta sig efter dagen. Återhämtar du dig i slutet av dagen? Har ditt arbete en sådan rytm att kroppen hinner återhämta sig under raster? Har du metoder för att få utlopp för stressen och främja återhämtningen? First Beat ger svar på dessa frågor.

Ibland gäller det att öva på återhämtning och ett sätt för det kan vara till exempel Mindfulness-övningar

Läs mer:

Orka i arbetet

Ibland kan utmaningar med brådska, stress och tidshantering förrädiskt smyga in sig i arbetet, och om de pågår länge, kan de utgöra ett hot för hur man orkar i arbetet. Identifiera symtom på trötthet och utmattning i god tid och sök vid behov hjälp hos företagshälsovården eller företagspsykologen. Med hjälp av diskussion kan du hitta redskap för att förstå varför du handlar som du gör och metoder för att göra ändringar.

Läs mer:

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom kan utvecklas som en följd av långvarig stress i arbetet. Risken för utmattning ökar, om arbetsförhållandena är belastande, om den anställda utsätts för brådska eller om till exempel arbetsklimatet förorsakar belastning. Läs mer om utmattningssymtomen och metoder för att ingripa i dem.

Läs mer:

Äter du regelbundet och mångsidigt?

Äter du regelbundet och mångsidigt?

Lunchrast, frukost, tillräckligt med vatten – välbefinnandet består av den näring vi får i oss, och den har en koppling med bl.a. vakenheten. Läs mer om mångsidig kost och måltidsrytm.

Läs mer:

Bli kvitt stressen med vardagsmotion och idrott

Efter arbetsdagen kan man vara trött och inte särskilt sugen på motion. Det har bevisats att motion har många hälsoeffekter. Många får hjälp av motion för bl.a. stresshantering och sömnsvårigheter. Bara vardagsmotion gör att man blir mer alert, och det kan vara ett överraskande enkelt och meningsfullt sätt att öka motionen. Läs företagsfysioterapeutens tips för att öka vardagsmotion. Det lönar sig för motionerande anställda att komma ihåg vikten av återhämtning.

Interaktion inom arbetsgemenskapen

Interaktionen mellan de anställda och teammedlemmarna uppstår inte nödvändigtvis av sig självt, utan den måste utvecklas. Läs mer om betydelsen av olika interaktionsstilar inom arbetsgemenskapen. En arbetskultur som man överenskommit och skapat tillsammans har en viktig roll, eftersom den skapar en grund för ett gott och öppet arbetsklimat. Ibland gör brådskan och strikta tidtabeller att det inte finns utrymme för interaktion och för att möta andra. Det kan vara så bråttom att man inte hinner hjälpa teamkompisarna. Arbetsgemenskapen är alltså inte problemfri, men den kan utvecklas som gemenskap. Mehiläinen erbjuder coachningar för arbetsgemenskaper och hjälper arbetsgemenskaper att utvecklas. Läs även om mobbning på arbetsplatsen, hur det kan förebyggas och hur man kan ingripa i det

Läs mer:

Arbetsminne

Vår arbetsdag och vår koncentration avbryts av e-postmeddelanden, textmeddelanden och andra störande faktorer. Man kan uppleva minnes- och koncentrationssvårigheter i arbetet till den grad att man uppsöker företagshälsovården på grund av dem. Det gäller att förhålla sig till minnesproblem med ett visst allvar, trots att det sällan handlar om en minnessjukdom. Läs mer om vad arbetsminnet är och hur du sköter det samt minnesproblem hos personer i arbetsför ålder.