Allmänläkare

Till en allmän läkare kan man vända sig till i alla ärenden som gäller hälsa och sjukdom. Vid allmänläkarmottagningen sköts olika infektioner, besvär i stöd- och rörelseorganen, lindrigare skador, olika kroniska sjukdomar och deras kontroller.

En allmänläkare är expert också på förebyggande av sjukdomar.

Då man reserverar tid till allmänläkarmottagningen på morgonen får man ofta tid redan samma dag. Vid behov kan en allmänläkare konsultera en specialläkare som hänvisar patienten vidare till nödvändiga vidareundersökningar.

Ingrepp vid mottagningen

Mindre ingrepp så som borttagning av födelsemärken och andra hudförändringar görs vid mottagningen.

I samband med tidsreserveringen kommer man redan överens om ingreppet, boka därför tid för ingreppet via telefon.

Lisää aiheesta