Anvisningar till kunder inom Mehiläinens Arbetslivstjänster gällande coronaviruset (COVID-19)

6.9.2021

Teams Live-info - aktuellt information om coronaviruset

Vi kommer att ge våra kunder aktuell information om sådant som rör coronaviruset genom Teams Live-infotillfällen (på finska). Våra företagskunder har efterlyst skriftligt, aktuellt material som kan delas ut till personalen, och därför vi kommer att lägga upp ett PDF-dokument som kan laddas ner på sidan. I dessa dokument kommer vi att berätta det senaste om coronavirusläget och myndighetsanvisningarna. Du hittar länkar för deltagande och inspelningar via länken nedan.

Länkar för deltagande i kommande Teams Live-infotillfällen:

Inspelning av Teams Live-info:

Aktuellt sammandrag att ladda ner och handledningsmaterial för företagens bruk:

Sammandrag över det aktuella coronavirusläget ( pdf, 1.58 MB) (updaterad 9.4.2021, på finska)

Instruktioner att skriva ut om användning av munskydd ( pdf, 435 kB) (updaterad 23.2.2021)

Coronavaccinering inom företagshälsovården – vaccineringen fortskrider enligt kommunspecifika anvisningar

Mehiläinen samarbetar med flera kommuner för att ordna vaccineringen. Företagshälsovården deltar i vaccineringarna på det sätt som överenskommits inom respektive kommun. Vaccineringarna fortskrider enligt den nationella vaccinationsordningen . I en del kommuner har vaccineras nu även personer i arbetsför ålder som hör till riskgrupperna. Företagshälsovården deltar i vaccineringarna på det sätt som överenskommits med respektive kommun. Vi erbjuder möjlighet för personalen att vaccinera sig i alla kommuner där detta är möjligt. Coronavaccinationerna avtalas separat med företaget.

Om ni vill lägga till coronavaccinationer i avtalet om företagshälsovård, kontakta kontaktpersonen för den egna företagshälsovården eller er kundchef.

Läsa aktuellt om den tredje coronavaccindosen ( pdf, 258 kB) (skickas till kunder 27.12.2021)

Läs mer: Mer information om coronavaccinationer och svaren på vanliga frågor (oå finska)

Gör så här om du är sjuk eller misstänker coronavirussmitta:

  • Om du har lindriga symtom på luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, halsont, muskelvärk eller feber, eller magsymtom som förknippas med det nya coronaviruset (diarré), och behöver en remiss till ett coronavirustest eller anvisningar och hjälp från en läkare, ska du i första hand kontakta Digikliniken. Om saken inte kan lösas på detta sätt hänvisas du till mottagningen.
  • Om du har lindriga symtom kan du också boka tid till företagshälsovårdarens eller företagsläkarens distansmottagning för att få en bedömning av din situation och en remiss till coronavirustest.
  • Om dina symtom på luftvägsinfektion känns besvärliga eller du känner att du behöver undersökas av läkare ska du ringa 010 414 1848 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min), så att vi kan hänvisa dig till någon av våra kliniker för luftvägsinfektioner. Du kan också boka tid till dessa kliniker via vår webbtidsbokning.
  • Om du har allvarliga symtom ska du kontakta den offentliga hälso- och sjukvården eller nödnumret 112.

Läs mer:THL anvisningar för vård hemma  (på finska)

Tryggt på jobbet

Mehiläinen Arbetslivstjänster vill för sin del främja skapandet av trygga verksamhetssätt och arbetsmetoder på arbetsplatserna för att arbetet ska kunna fortgå så tryggt som möjligt. Som stöd för detta har vi sammanställt ett komprimerat informationspaket om återgång till arbetet som stöd för våra kundföretags planering samt samlat information och länkar i anslutning till aktuella arbetslivsfrågor och tryggt arbete.

Tryggt på jobbet – företagshälsovården stöder arbetsplatserna på finska eller på engelska

Annika Jalli, Chefläkare, Företagshälsovård

Läs mer