Anvisningar till kunder inom Mehiläinens Arbetslivstjänster gällande coronaviruset (COVID-19)

12.1.2021

Teams Live-info och meddelanden

Vi kommer att ge våra kunder aktuell information om sådant som rör coronaviruset genom Teams Live-infotillfällen (på finska). Du hittar länkar för deltagande och inspelningar via länken nedan. Våra företagskunder har efterlyst skriftligt, aktuellt material som kan delas ut till personalen, och därför vi kommer att lägga upp ett PDF-dokument som kan laddas ner på sidan. I dessa dokument kommer vi att berätta det senaste om coronavirusläget och myndighetsanvisningarna.

Aktuella meddelanden och Teams Live-infotillfällen

Tryggt på jobbet

Mehiläinen Arbetslivstjänster vill för sin del främja skapandet av trygga verksamhetssätt och arbetsmetoder på arbetsplatserna för att arbetet ska kunna fortgå så tryggt som möjligt. Som stöd för detta har vi sammanställt ett komprimerat informationspaket om återgång till arbetet som stöd för våra kundföretags planering samt samlat information och länkar i anslutning till aktuella arbetslivsfrågor och tryggt arbete.

Tryggt på jobbet – företagshälsovården stöder arbetsplatserna på finska eller på engelska

Vanliga frågor

Vi har sammanställt svar på arbetsgivarnas vanligaste frågor om coronaviruset. Vi kompletterar sidan med nya frågor och uppdaterar anvisningarna vid behov. Vi rekommenderar alla att aktivt följa med Mehiläinens, myndigheternas och den lokala offentliga hälso- och sjukvårdens information.

Svar till arbetsgivare om coronaviruset och hanteringen av epidemiläget på arbetsplatsen på finska eller på engelska

Gör så här om du är sjuk eller misstänker coronavirussmitta:

  • Om du har lindriga symtom på luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, halsont, muskelvärk eller feber, eller magsymtom som förknippas med det nya coronaviruset (diarré), och behöver en remiss till ett coronavirustest eller anvisningar och hjälp från en läkare, ska du i första hand kontakta Digikliniken.Om saken inte kan lösas på detta sätt hänvisas du till mottagningen.
  • Om du har lindriga symtom kan du också boka tid till företagshälsovårdarens eller företagsläkarens distansmottagning för att få en bedömning av din situation och en remiss till coronavirustest.
  • Om dina symtom på luftvägsinfektion känns besvärliga eller du känner att du behöver undersökas av läkare ska du ringa 010 414 1848 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min), så att vi kan hänvisa dig till någon av våra kliniker för luftvägsinfektioner. Du kan också boka tid till dessa kliniker via vår webbtidsbokning.
  • Om du har allvarliga symtom ska du kontakta den offentliga hälso- och sjukvården eller nödnumret 112.

På Mehiläinen följer vi anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd (THL)  vid misstänkta fall av coronavirus COVID-19. Vi följer aktivt med både inhemska och utländska expertbedömningar av situationen.

THL anvisningar för vård hemma  (på finska)

THL anvisningar för sök av vård  (på finska)

Annika Jalli, Chefläkare, Företagshälsovård