Jalkakirurgi hoitaa nilkan ja jalkaterän ongelmia

Jalkakirurgiassa keskitytään nilkan ja jalkaterän ortopedisten ongelmien diagnostiikkaan, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Tavallisia jalan ongelmia aiheuttavat mm. virheasennot, nivelrikkomuutokset ja jännerappeumat. Jalkaterän etuosan virheasentoja ovat vaivaisenluu ja vasaravarpaat. Nilkan alueen tyypillisiä virheasentoja ovat latuskajalka ja kaarijalka. Jalkakirurgisista potilaista suurella osalla vaivat johtuvat erilaisten nilkka- tai jalkaterävammojen jälkitiloista.

Yleisiä syitä hakeutua jalkakirurgin arvioon ovat mm.

• päkiäkipu
• jalkaterän ja jalkapöydän kipu
vaivaisenluu ja isovarpaan tyvinivelen kipu
• virheasento nilkassa tai jalkaterässä
nilkkakipu ja nilkan rasitusvamma
nilkan nyrjähdys ja sen aiheuttama pitkittynyt vaiva
• nilkan nivelrikko ja nilkan turvotus
akillesjänteen pitkittynyt kipu

Jalkateräkivun ja nilkkakivun tutkiminen

Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttaminen hoidossa vaatii huolellisen perehtymisen ongelmaan. Nilkan ja jalkaterän ongelmien hoito aloitetaan perusteellisella kliinisellä tutkimuksella, jota täydennetään kuvantamistutkimuksilla. Kuvantamistutkimuksina käytetään mm. röntgenkuvausta, magneettikuvausta (MRI-tutkimus) tai kartiokeilakuvausta.

Jalkakirurginen leikkaushoito

Virheasentojen leikkaushoidolla saadaan hyvät tulokset, kun huomioidaan ongelmien yksilöllinen syy ja valitaan leikkaustekniikka potilaskohtaisesti. Nilkka- ja jalkaterävammojen jälkitiloissa toimenpiteet ovat tavallisia. Nivelrikkotilanteessa voidaan tehdä nivelten luudutuksia.

Tyypillisiä jalkakirurgisia leikkauksia ovat mm.

Leikkauksesta toipuminen

Hyvä hoitotulos edellyttää ortopediltä modernien leikkaustekniikoiden hallintaa ja laajaa kouluttautumista jalkakirurgiaan. Jalkakirurgia on muodostunut omaksi ortopedian osa-alueekseen tutkimusmenetelmien ja leikkaustekniikoiden kehityksen myötä. Jalkakirurgian haasteena on jalan monimutkainen rakenne ja toiminta. Nopea nilkka- ja jalkaleikkauksesta toipuminen vaatii laadukasta hoitoa koko hoitoketjun osalta.

Laadukas hoitoketju ja vakioitu toimintamalli vähentävät leikkaushoitoon liittyviä riskejä. Mehiläisellä potilaalle tarjotaan eheä hoitoketju diagnosoinnista hoidon loppuun ja jälkiseurantaan saakka.

Lue lisää:

Töölön nilkka- ja jalkakirurginen tiimi
Akillesjännevaivat ovat juoksijoille yleisiä

Asiantuntijat ja toimipisteet

Petteri Antonen
LL, ortopedian-ja traumatol. erikoislääkäri
9.8
Eero Arajärvi
LKT, ortopedian ja traumatologian erik.lääk.
9.5
Niclas Borgmästars
Ortopedian ja traumatologian erik.lääk.
9.8
Helena Ervasti
LL, ortopedian ja traumatologian erik.lääkäri
9.6