Needs review

Jalkakirurgiassa keskitytään nilkan ja jalkaterän ortopedisten ongelmien diagnostiikkaan, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. 

Tavallisia jalan ongelmia aiheuttavat mm. virheasennot, nivelrikkomuutokset ja jännerappeumat. Jalkaterän etuosan virheasentoja ovat vaivasenluu ja vasaravarpaat. Nilkan alueen tyypillisiä virheasentoja ovat latuskajalka ja kaarijalka. Jalkakirurgisista potilaista suurella osalla vaivat johtuvat erilaisten nilkka- tai jalkaterävammojen jälkitiloista.

Yleisiä syitä hakeutua jalkakirurgin arvioon ovat mm.

 • päkiäkipu
 • jalkaterän  ja jalkapöydän kipu
 • vaivasenluu ja isovarpaan tyvinivelen kipu
 • virheasento nilkassa tai jalkaterässä
 • nilkkakipu ja nilkan rasitusvamma
 • nilkan nyrjähdys ja sen aiheuttama pitkittynyt vaiva
 • nilkan nivelrikko ja nilkan turvotus
 • akillesjänteen pitkittynyt kipu

Tutustu Töölön jalkakirurgiseen tiimiin, jonka toimintaperiaatteena on moniammattillisuus >>

 Jalkateräkivun ja nilkkakivun tutkiminen

Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttaminen hoidossa vaatii huolellisen perehtymisen ongelmaan. Nilkan ja jalkaterän ongelmien hoito aloitetaan perusteellisella kliinisellä tutkimuksella, jota täydennetään kuvantamistutkimuksilla.

Kuvantamistutkimuksina käytetään mm.

Jalkakirurginen leikkaushoito

Virheasentojen leikkaushoidolla saadaan hyvät tulokset, kun huomioidaan ongelmien yksilöllinen syy ja valitaan leikkaustekniikka potilaskohtaisesti. Nilkka- ja jalkaterävammojen jälkitiloissa toimenpiteet ovat tavallisia. Nivelrikkotilanteessa voidaan tehdä nivelten luudutuksia.

Tyypillisiä jalkakirurgisia leikkauksia ovat mm.

 • vaivasenluun leikkaus
 • isovarpaan tyvinivelleikkaus ja  isovarpaan jäykistysleikkaus
 • vasaravarvasleikkaus
 • latuskajalan leikkaus
 • nilkan nivelsideleikkaus ja nilkan tähystys
 • jännekorjaus
 • nilkan tai jalkaterän luudutusleikkaus
 • nilkan tekonivelleikkaus

Leikkauksesta toipuminen

Hyvä hoitotulos edellyttää ortopedilta modernien leikkaustekniikoiden hallintaa ja laajaa kouluttautumista jalkakirurgiaan. Jalkakirurgia on muodostunut omaksi ortopedian osa-alueekseen tutkimusmenetelmien ja leikkaustekniikoiden kehityksen myötä. Jalkakirurgian haasteena on jalan monimutkainen rakenne ja toiminta. Nopea nilkka- ja jalkaleikkauksesta toipuminen vaatii laadukasta hoitoa koko hoitoketjun osalta.

Uusi hoitomalli vähentää riskejä ja edistää hyvää hoitotulosta

Laadukas hoitoketju ja vakioitu toimintamalli vähentävät leikkaushoitoon liittyviä riskejä. Mehiläisellä potilaalle tarjotaan eheä hoitoketju diagnosoinnista hoidon loppuun ja jälkiseurantaan saakka.

Töölön Mehiläisessä hoitoketjua ja toimintamallia on kehitetty pitkäjänteisesti. 2015 alusta jalkakirurgian potilaita hoitaa asiaan omistautunut jalkakirurginen tiimi, jossa kaikilla tiimin jäsenillä on määritelty tärkeä osuus potilaan hoidossa.